Veşnicia – împărăţia eternă a celor biruitori

Ap.22:1-21 (Ap.22:5)

Scopul lecţiei: Să înţelegem ce înseamnă veşnicia, care este cadrul în care vor domni cei biruitori şi cine sunt cei ce vor avea parte de acestă binecuvântare.

Contextul lecţiei: Năzuinţa omului exprimată deseori în basmele populare, a fost pentru: „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte!” Dacă în mijlocul acestei lumi încadrate în timp şi spaţiu, acestă năzuinţă este numai un vis frumos, în lumea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei neprihăniţi, acest vis va deveni  realitate.

Prin veşnicie înţelegem o vreme în care nu va mai exista timp şi spaţiu, o stare eternă în care cei neprihăniţi vor domni împreună cu Hristos pentru totdeauna (Ioan3:15:6:51-54;Rom.6:22;Ap.11:15;22:5). Dacă pentru cei nelegiuiţi, veşnicia va însemna pedeapsă veşnică (Mat.25:41;46;2 Tes.1:9; Ap.14:11), pentru cei neprihăniţi, veşnicia va însemna fericire şi binecuvântare veşnică (Mat.25:46;Ap.3:21;7:9-17;22:5). Va fi o veşnicie de chin, sau de fericire, deoarece pedeapsa pentru necredinţă este veşnică (Marcu 16:15-16: Ioan.12:44-50; Ap.21:8;22:15)  după cum şi răsplata credinţei este veşnică (Marcu 16:15;1 Pet.1:5-9; Ioan 1:12-13).

Conţinutul lecţiei:
Capitolul pe care îl studiem în cadrul acestei lecţii biblice, descrie sfârşitul glorios pe care îl vor avea cei biruitori în lupra spirituală, prin care înţelegem că  binecuvântările de care cei biruitori vor avea parte, sunt mai mari decât cele pe care  le-au avut primii oameni în grădina Edenului (Gen 2:8-17; Ap.22:1-21).  Aceste binecuvântări vor fi o experienţă reală, fiindcă sunt adeverite de: îngerul prin care apostolul Ioan a primit această revelaţie (Ap.22:6), apostolul Ioan care a avut parte de această revelaţie (Ap.22:8) şi Domnul Isus, prin care  vor fi împlinite toate lucrurile descoperite în acestă revelaţie (Ap.22:16;13;20-21). Păstrând în atenţie aceste adevăruri, descoperim:

1.    Cadrul în care cei biruitori vor petrece veşnicia (Ap.22:1-3)

Potrivit relatărilor din ultimul capitol al Sfintei Scripturi, descoperim că în veşnicie omul regăseşte ceea ce a pierdut în urma căderii din Eden (Gen.3.1-24), dar la un nivel mult mai înalt (Ap.22:1-3). Dacă în Eden este menţionat doar un râu care udă grădina, în raiul lui Dumnezeu, unde cei biruitori îşi vor petrece veşnicia, va curge un râu care va izvorî de sub tronul lui Dumnezeu. Acest râu de apă vie, va fi curat şi limpede, şi va aduce viaţă şi abundenţă deplină (Ezechiel 47:1-10; Zah.14:8-11;Ps.46:4; Ap.22:1-2).

Dcă asemănăm acest râu cu binecuvântările care izvorăsc din Hristos (Ioan7:37-39; Ioan 4:10-14; Ap.7:17; 21:6;22:1;17), atunci descoperim că ceea ce El ne oferă este, curat, din belşug şi aduce viaţa (Ioan.10:10;Iacov.1:16-17). În raiul ceresc nu va mai fi pomul cunoştinţei binelui şi răului, ci numai pomul vieţii, care va rodi duouăsprezece feluri de rod şi va sluji la vindecarea neamurilor (Ap.2:7;22:2;14). Nu va mai fi nimic vrednic de blestem, iar tronul lui Dumnezeu va fi înălţat pentru veşnicie (Ap.22:3;5).

2.    Starea în care  cei biruitori vor petrece veşnicia (Ap.22:4-6)

Dacă cei biruitori îşi vor petrece veşnicia într-un cadrul desăvârşit, apostolul Ioan ne arată că cei ce vor avea parte de această binecuvântare vor trăi şi cele mai înălţătoare experienţe. Într-o stare conştientă, aceştia vor vedea faţa lui Dumnezeu (Ex.33:20;23; Rom.8:29; Ap.22:4), vor avea o identitate nouă, având scris pe frunţile lor  numele lui Dumnezeu (Ap.22:4; 2 Cor.3:18; 1 Ioan3:2;), vor împlini o slujbă preoţescă (Ap.22:3/c;), şi vor domni veşnic împreună cu Hristos (Ap.22:5; Ap.3:21).

3.    Condiţiile împlinite de cei biruitori pentru a domni o veşnicie (Ap.22:7-21)

În ultima parte a acestui capitol apostolul Ioan ne arată însă că cei ce vor ajunge să petreacă veşnicia în acest cadru desăvârşit, şi vor avea parte de experienţe ce nu pot fi descrise în cuvinte, trebuie să împlinească anumite condiţii. Deşi toate aceste binecuvântări sunt oferite de Dumnezeu în meritele Domnului Isus, cei ce le vor primi trebuie:  să păzească cuvântul lui Dumnezeu ( Ap.22:6-7;1:3), să se închine lui Dumnezeu (Ap.22:8-9), să umble în sfinţenie (Ap.22:11-15) şi să fie pregătiţi pentru a-L întâlni  pe Hristos 17-21).

  Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce omul tânjeşte după viaţă şi fericire ?
2.    Ce înţelegem prin veşnicie ?
3.    Ce asemănări şi ce deosebiri sunt între raiul edenic şi cel ceresc?
4.    Cum descrieţi cadrul în care cei biruitori vor petrece veşnicia ?
5.    Ce mărturii confirmă că aceste lucruri sunt adevărate ?
6.    Ce condiţii trebuie să împlinească cei ce vor domni o veşnicie ?
7.    Care dintre aceste condiţii sunt cele mai neglijate astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *