UNII PE ALŢII

I. Să ne iubim unii pe alţii

 

 

„Vă poruncesc aceste lucruri, ca sa va iubiţi unii pe alţii“-

Ioan 15:17

Dragostea de sacrificiu- Efes 5:25 „s-a dat pe sine

 

 

pentru ea“

Dragostea purificatoare- Efes 5:26-27

Puritatea lui Isus schimbă persoanele

Scopul lui Isus este să cureţe persoanele

Dragostea purtătoare de grijă – Efes 5:29

Dumnezeu rezolvă nevoile noastre

Dragostea unificatoare- Efes 5:30-32

II. Să fim prieteni unii cu alţii

 

 

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii“- Efes 4:32a

Filozoful Meucius- „prietenia este un gând în două timpuri.“

Porunca prieteniei – Efes 4:32; gal. 6:10

Cristalizarea prieteniei- 1 Sam. 18:1

Caracteristicile prieteniei- 1 Sam. 20:41

Smerenia

Bucuria (sărutul sfânt)- rom. 12:15

Zdrobirea (plânsul prietenilor)

Ridicarea- Prov. 27:17

 

 

III. Să fim corecţi unii cu alţii – Lev. 25:14

Să fim suficienţi de smeriţi să recunoaştem valoarea în

 

 

alţii – Rom. 12:3

Să fim suficienţi de credincioşi ca să fim folosiţi –

 

 

Rom. 12:6-8

Să fim suficienţi de iubitori pentru a fi implicaţi –

 

 

Rom. 12:9

Să fim suficienţi de bucuroşi ca să dăruim- Rom.

 

 

12:12-13

IV. Să ne învăţăm unii pe alţii – Col. 3:16

Să învăţăm cu mintea- Col. 3:16a

Să învăţăm cu inima- Col. 3:16b

Să învăţăm în smerenie- Col. 3:16c

V. Să ne zidim unii pe alţii – 1 Tes. 5:11

Importanţa relaţiei creştine puternice

Impactul relaţiei creştine puternice

Evanghelizarea

Relaţia părinţi – copii

Impactul în societate

Relaţia: Pavel – Timotei

VI. Mângâiaţi-vă unii pe alţii – 1 Tes. 4:18

Isus personal a transformat duerea în speranţă –

 

 

1 Tes. 4:13

Isus personal a transformat moartea în biruinţă –

 

 

1 Tes. 4:14

Isus personal ne-a iubit pe noi- 1 Tes. 4:15-17

 

 

VII. Iertaţi-vă unii pe alţii – Efes 4:32b

Problema neiertării – Marcu 11:25

Tu rămâi neiertat

Tu trăieşti fără bucurie- Ps. 66:18

Iertarea este totdeauna pasibilă

Procesul iertării- Geneza 33:1-11

Trebuie să fie o decizie să uiţi

Trebuie să fie o dedicare zilnică să uiţi

(Esau a refuzat să locuiască cu rănile trecutului)

Trebuie să fie un parteneriat (legământ) stabilit –

 

 

Genesa 33:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *