Un Împărat veşnic pentru Israel

1 Samuel 8:1-22 (Isaia 9:7) (Florii)

Scopul lecţiei: Să descoperim cauzele care i-au determinat pe bătrânii lui Israel să respingă teocraţia, modul în care i-a atenţionat Dumnezeu de grozăvia acestui păcat şi să înţelegem de ce planul lui Dumnezeu de a alege un Împărat pentru Israel era diferit de planurile celor din Israel.

Contextul lecţiei: Deşi Dumnezeu a promis urmaşilor lui Avraam binecuvântări felurite, sigure şi abundente, aceştia nu s-au putut bucura de această ofertă, fiindcă prin atitudinile şi faptele pe care le-au săvârşit s-au descalificat pentru a le primi. Intrând în Canaan, poporul Israel nu şi-a mai împlinit angajamentul  pe care l-a făcut în momentul încheierii legământului cu Dumnezeu la muntele Sinai (Exodul 19:8, 24:3), angajament  reînnoit în câmpia Moabului (Deuteronomul 26:16-19, 29:10-15, 30:11-20) şi după cucerirea ţării Canaanului (Iosua 24:14-28).  În Canaan, copiii lui Israel au călcat rând pe rând toate poruncile pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu, ajungând să trăiască la fel cu celelalte neamuri.

Cu toate că Dumnezeu a căutat să-i trezescă şi să-i ajute să se întoarcă la împlinirea Legii, după momente scurte de pocăinţă, starea  spirituală a poporului Israel s-a înrăutăţit, mergând din rău în mai rău (Iosua 20-27; Judecători 1:21-36, 2:1-5, 10-13, 3:4-6;7,12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1, 21:25).

Decăderea moral-spirituală a celor din Israel este exprimată cel mai evident prin respingerea publică a teocraţiei. Prin teocraţie înţelegem stăpânirea  lui Dumnezeu, care şi-a exprimat domnia asupra Israelului prin prezenţa Sa în mijlocul Israelului, prin legile pe care le-a dat copiilor lui Israel şi prin împlinirea făgăduinţelor făcute celor din Israel. Respingerea teocraţiei a avut loc la sfârşitul slujirii ultimului judecător al lui Israel şi s-a petrecut într-un cadru public în care bătrânii lui Israel, deşi erau conştienţi de urmările acestei alegeri, au cerut lui Samuel să pună peste ei un împărat, asemenea celorlate  popoare (1 Samuel 8:1-22).

Conţinutul lecţiei: Studiind pasajul Sfintei Scripturi care descrie momentul în care poporul Israel a respins teocraţia şi a cerut un împărat care să-i asemene cu celelate  popoare, descoperim:

1.    Motivele alegerii unui  împărat asemenea celorlalte popoare
1 Samuel 8:1-5

Bătrânii lui Israel i-au cerut lui Samuel să pună peste Israel un împărat asemenea celorlalte popoare având ca motivaţie un argument fizic (Samuel era bătrân – 1 Samuel 8:1/a,5/a), un argument politic (fiii lui Samuel ce au fost numiţi judecători nu s-au ridicat la înălţimea exemplului lăsat de tatăl lor – 1 Samuel 8:1/b-2;5/b), un argument moral (fiii lui Samuel erau corupţi: erau lacomi, luau mită şi călcau dreptatea – 1 Samuel 8:3), un argument militar (filistenii erau o împărăţie în mare progres – 1 Samuel 7:7;8:20) şi un argument social, generat de trendul societăţii (bătrânii lui Israel au fost influenţaţi de modelul celorlalte naţiuni – 1 Samuel 8:5/b).

Dincolo însă de toate aceste argumente, bătrânii lui Israel au ajuns să ceară un împărat care să-i asemene cu celelalte naţiuni fiindcă ei şi întreg poporul Israel au încetat să umble în ascultare de Dumnezeu, ajungând puternic influenţaţi de modelul lumii. Datorită acestui fapt putem spune că solicitarea unui împărat care să-i facă să fie asemenea celorlalte naţiuni a avut o cauză spirituală  pe care cei din Israel au căutat să o acopere cu motivaţii plauzibile (1 Samuel 8:7).  În contrast însă cu atitudinea bătrânilor lui Israel, pasajul pe care îl studiem descoperă şi reacţia lui Samuel, care evidenţiază atitudinea pe care ar trebui să o aibă omul lui Dumnezeu în faţa deciziilor greşite: Samuel s-a întristat, s-a rugat, a aşteptat răspunsul Domnului şi a acţionat în conformitate cu voia lui Dumnezeu (1 Samuel 8:6-9).

2.    Urmările alegerii unui împărat asemenea celorlate popoare
1 Samuel 8:10-18

Prin răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat prin Samuel la cererea poporului de a avea un împărat ca toate celelalte popoare sunt subliniate cu multe detalii urmările acestei alegeri.  Astfel, Samuel îi anunţă pe cei din Israel că alegerea unui împărat va aduce o înmulţire a responsabilităţilor (fiii lor vor fi chemaţi să efectueze serviciul militar – 1 Samuel 8:11/a, fiii lor vor trebui să-l apere pe împărat – 1 Samuel 8:11/b, fiii lor vor trebui să fie în serviciul împăratului – 1 Samuel 8:12/a, iar fiii şi ficele lor vor trebui să lucreze pentru împărat – 1 Samuel 8:12/b-13), o impozitare a veniturilor (împăratul va lua ce este mai bun din câmpii, vii şi măslini şi zeciuială din recolta pământului şi din rodul turmelor  pe care o va folosi pentru casa împărătească şi slujitorii lui – 1 Samuel 8:14,15-17), va conduce la o îngrădire a libertăţilor (oamenii poporului vor ajunge slugile lui – 1 Samuel 8:16-17) şi la o încetare a binecuvântărilor (cînd se vor ruga, Dumnezeu nu le va mai răspunde – 1 Samuel 8:18).

3.    Hotărârea alegerii unui împărat asemenea celorlalte popoare 1 Samuel 8:19-21

După ce Samuel a comunicat copiilor lui Israel urmările cererii pe care au făcut-o, ne-am aştepta ca aceştia să se răzgândească şi să  renunţe la alegerea unui împărat după modelul celorlalte neamuri. Nu s-a întâmplat însă aşa ceva. Deşi erau conştienţi de preţul pe care urmau să-l plătească, cei din Israel n-a vrut să asculte de ceea ce le-a spus Samuel şi cu o mai mare hotărâre au cerut să aibă un împărat. Acestă atitudine confirmă o stare de împietrire a inimii (n-au vrut să asculte – 1 Samuel 8:19/a), stăruinţă în ceea ce este rău (au rămas lângă hotărârea luată chiar dacă ceea ce au cerut era rău – 1 Samuel 8:19/b),asemănarea cu lumea (s-au lăsat influenţaţi de modelul lumii – 1 Samuel 8:20/a) şisfidarea Cuvântului lui Dumnezeu (au luat în calcul doar beneficiile slujirii împăratului nu şi preţul pe care urmau să-l plătească – 1 Samuel 8:20:b).

4.    Acceptarea cererii privind alegerea unui împărat asemenea celorlalte popoare  1 Samuel 8:22;  Isaia 9:7

Comunicând lui Dumnezeu hotărârea poporului, Samuel a primit acceptul lui Dumnezeu pentru alegerea unui împărat pentru Israel după modelul celorlalte naţiuni (1 Samuel 8:22).  Cu toate că această alegere a însemnat lepădarea teocraţiei (1 Samuel 8:7-8), Dumnezeu a ascultat cererea poporului, fiindcă era în planul Său de a pune un Împărat peste Israel (Geneza 49:10; Numeri 24:7; Deuteronomul 17:14-20, 18:15; 2 Samuel 7:12-16). Numai că Împăratul pregătit de Dumnezeu ca să domnească veşnic peste Israel este complet diferit de împăratul pe care ei l-au cerut (Isaia 9:6-7).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce au cerut copiii lui Irael un împărat asemenea celorlalte naţiuni ?
2.    Ce atitudine a avut Samuel în faţa acestei hotărâri ?
3.    Care au fost implicaţiile alegerii unui împărat asemenea celorlalte popoare ?
4.    De ce a rămas  poporul Israel statornic în această hotărâre rea ?
5.    De ce a acceptat Dumnezeu cererea poporului ?
6.    Prin ce se deosebeşte Împăratul pregătit de Dumnezeu pentru Israel, de împăratul pe care ei şi l-au dorit ?
7.    Cum putem face alegeri care să însemne împlinirea voii lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *