ULTIMELE ZILE

Matei 24:37-39

I. Aşa cum a fost mare nelegiuire, răutate în zilele lui

Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului – Genesa 6:5;

Luca 17:26-27; 2 Timotei 3:1; 4:3; 2 Petru 2:1;

2 Tesaloniceni 2:11; 2 Petru 3:3

II. Aşa cum a fost o avertizare în zilele lui Noe,

aşa va fi şi la venirea Fiului Omului – 2 Petru

2:5, Evrei 11:7; Matei 25:6

III. Aşa cum dintr-o dată a venit surpriza în zilele

lui Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului

(v. 39)

IV. Aşa cum toţi cei care au intrat în corabie în

zilele lui Noe au fost salvaţi, la fel va fi şi la

venirea Fiului Omului (Genesa 7:1; 1 Petru 1:5;

1 Tesaloniceni 4:17; 1 Corinteni 15:23)

V. Peste toţi cei din afara corăbiei a venit

judecata în timpul lui Noe; la fel va fi şi la

venirea Fiului Omului (v. 39; Romani 2:9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *