Trăieşte o viaţă de biruinţă

Romani 8:18-39 (2 Corinteni 2:14)

Scopul lecţiei: Să descoperim factorii care ne garantează biruinţa spirituală şi care sunt domeniile vieţii în care putem să o experimentăm.

Contextul lecţiei: Continuând prezentarea portretului spiritual al omului duhovnicesc, apostolul Pavel ne arată că pe lângă faptul că cei neprihăniţi dobândesc o viaţă nouă (Rom. 8:1-27), umblând călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, aceştia au parte şi de o viaţă de biruinţă (Rom. 8:28-39).

Dacă cei ce trăiesc după îndemnurile firii vechi sunt înfrânţi, aflaţi într-o stare de robie şi condamnare (Rom. 8:1-3), cei ce sunt în Hristos experimentează biruinţa în toate domeniile vieţii. Acest adevăr este descoperit prin mărturisirea apostolului  care spune: „… în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Rom. 8:37).  Această biruinţă, care nu poate fi câştigată prin eforturi personale (Rom. 7:14-25) sau prin lucrarea legii (Rom. 8:1-3), ne este asigurată însă prin Hristos şi prin lucrarea Duhului Sfânt (Rom. 8:2; 10-11; 28-39).

Conţinutul lecţiei: Pentru a dovedi siguranţa vieţii noi pe care cei neprihăniţi o au în Hristos, în prima parte a capitolului pe care îl studiem apostolul Pavel a folosit mărturia prezenţei şi a lucrării Duhului Sfânt (Rom. 8:9; 14-17; 26-27) şi mărturia morţii şi a învierii lui Hristos (Rom. 8:10-11). În cea de-a doua parte a acestui capitol (Rom. 8:28-39),  el adaugă însă noi dovezi, care ne garantează siguranţa biruinţei. Printre aceste dovezi putem menţiona faptul că:

1.    Cei  credincioşi trăiesc o viaţă de biruinţă deoarece toate lucrurile lucrează spre bine (Rom. 8:28)

Prin declaraţia din acest verset, apostolul Pavel nu spune că pentru cei credincioşi toate lucrurile sunt bune, ci că pentru ei toate lucrurile lucrează împreună spre bine! Deşi ne-am dori ca lucrurile care ni se întâmplă să fie doar bune, în vremea de acum avem parte de încă multe dureri şi necazuri (Rom. 8:18).

Ca să ilustreze acest fapt, apostolul Pavel arată că: firea suspină (Rom. 8:19-22), noi suspinăm (Rom. 8:23) şi chiar Duhul Sfânt suspină (Rom. 8:26).  În mijlocul atâtor suspine, cei credincioşi sunt însă mai mult decât biruitori, fiindcă Dumnezeu, care are control asupra întregii creaţii, rânduieşte toate lucrurile spre bine (Rom. 8:28/a; 1 Cor. 10:13), iar pentru cei ce-L iubesc planul Lui este bun şi desăvârşit (Rom. 8:28/b).

2.    Cei credincioşi trăiesc o viaţă de biruinţă deoarece Dumnezeu Îşi împlineşte planul (Rom. 8:28/b-30)

Pentru că cei credincioşi sunt cuprinşi în planul lui Dumnezeu, aceştia pot fi siguri de biruinţă, fiindcă Dumnezeu duce la bun sfârşit ceea ce a început (Ap. 22:13). Acest plan include cunoaşterea (Rom. 8:29), alegerea (Rom. 8:29; Efes. 1:4-5), chemarea (Rom. 8:28/b;30/a; 2 Tes. 2:13-14), justificarea (Rom. 8:30) şi proslăvirea (Rom. 8:30) tuturor celor ce sunt în Hristos.

Este demn de menţionat faptul că proslăvirea, care va avea loc în viitor ( I Ioan 3:1-2; 1 Cor. 15:46-49), este prezentată în acest pasaj la timpul trecut (Rom. 8:30). Acest fapt ne arată că din perspectiva lui Dumnezeu planul mântuirii este deja finalizat.

3.    Cei credincioşi  trăiesc o viaţă de biruinţă deoarece au un ajutor atotputernic (Rom. 8:31-34)

Continuând lista dovezilor care ne garantează biruinţa, apostolul Pavel arată că cei ce sunt în Hristos au parte de o biruinţă deplină, fiindcă nu luptă singuri. Ei au de partea lor pe Dumnezeu Tatăl (Rom. 8:31), pe Duhul Sfânt (Rom. 8:27) şi pe Domnul Isus (Rom. 8:34). O garanţie a faptului că Dumnezeu ne va da toate lucrurile este dată de faptul că El ne-a dat deja pe Fiul Său (Rom. 8:32), iar Domnul Isus a murit, a înviat şi stă la dreapta lui Dumnezeu, unde mijloceşte pentru noi (Rom. 8:34).

4.    Cei credincioşi trăiesc o viaţă de biruinţă deoarece nimic şi nimeni nu-i mai poate despărţi de Hristos (Rom.8:35-39)

Pentru a arăta că cei ce sunt în Hristos au parte de biruinţă deplină, în ultima parte a capitolului pe care îl studiem, apostolul Pavel foloseşte mai multe întrebări retorice: „Cine va fi împotriva noastră?” (Rom. 8:31), „cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu?„(Rom. 8:33), „Cine-i va osândi?”(Rom. 8:34), şi „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?” (Rom. 8:35). Deşi răspunsul la toate aceste întrebări este „nimeni şi nimic”, apostolul Pavel întăreşte acest răspuns prin mărturisirea „sunt bine încredinţat” , arătând astfel că acest răspuns este un adevăr de care este convins deplin.

Pentru că niciun lucru (Rom. 8:35), nicio autoritate (Rom. 8:38-39/a) şi nicio persoană (Rom. 8:38/b) nu pot să-l despartă pe cel credincios de dragostea lui Dumnezeu, acesta are biruinţă deplină în faţa împotrivirilor (Rom. 8:31), a acuzaţiilor (Rom. 8:34), a osândirilor (Rom. 8:34), a încercărilor vieţii (Rom. 8:34-35), a autorităţilor de orice rang (Rom. 8:39-39/a) şi a oricărei alte făpturi (Rom. 8:39/b).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care este calea prin care cei ce sunt în Hristos câştigă biruinţa ?
2.    Cum explicaţi faptul că pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu toate lucrurile lucrează spre bine?
3.    De ce nu mai văd unii oameni astăzi binele în lucrurile care li se întâmplă ?
4.    Care este planul lui Dumnezeu pentru cei ce sunt în Hristos ?
5.    Cine sunt aliaţii celui credincios, care îi dau siguranţa biruinţei ?
6.    Care este garanţia faptului că Dumnezeu ne va da toate lucrurile ?
7.    Cum putem dovedi ca nimeni şi nimic nu ne mai poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *