TITUDINEA CELOR CREDINCIOŞI FAŢĂ DE PERSECUTORI

Text: Ioan 16:1-7
Verset de aur: Ioan 16:2

1. Domnul Isus anticipează vremea persecuţiei

a. pentru ca persecuţia să nu fie o surpriză Ioan 16:1:15:20;16:33
b. pentru ca persecuţia să nu fie pentru ucenici o pricină de poticnire Ioan 16:1;Mat.11:6;24:10;Mat.26:31
c. pentru ca persecuţia să fie o cale de întărire a credinţei Ioan 16:4; Rom. 5:2-5;Fapte 5:41;Mat.5:12;2 Cor.12:10

2. Domnul Isus anunţă modul persecuţiei

a. persecuţia va fi generată de cei ce pretind că slujesc lui Dumnezeu Ioan
16:2/a;Fapte.8:1-3;26:9:Gal.1:13
b. persecuţia va însemna îngrădirea accesului la închinare (excomunicare) Ioan 16:2/b;Mat.10:17;Luca 21:12;2Tim.3:12-13
c. persecuţia va culmina prin a plăti preţul suprem Ioan 16/2/c;Fapte 8:51-60;
Evrei 11:35-36

3. Domnul Isus arată cauza persecuţiei

a. fanatismul religios Ioan 16:2/c;5:15-16;11:47-57
b. orbirea spirituală Ioan 16:3;15:21;Fapte 13:22;Rom.10:3;Ef.4:18;1 Ioan 3:6
c. interesul personal Ioan 16:3;11:47,12:9
4. Domnul Isus adevereşte biruinţa persecuţiei
a. prin cunoaşterea realităţii Ioan 16:4/a;1 Pet.4:12-16
b. prin slujirea Domnului Isus Ioan 16:4/b;Ev.11:6;Ioan 14:28;16:10:17:11;Fil.2:9
c. prin lucrarea Duhului Sfânt Ioan 16:5-6;14;16-17;,26:16:7

Întrebări pentru discuţii:

1. De ce a anticipat Domnul Isus vremea persecuţiei?
2. Cum trebuie să privească cei credincioşi vremea persecuţiei?
3. Ce atitudine trebuie să aibă cei credincioşi faţă de persecutori?
4. De ce a a anunţat Domnul Isus modul persecuţiei?
5. Care dintre modurile persecuţiei descoperit de Domnul Isus este mai frecvent astăzi?
6. De ce a arătat Domnul Isus cauza persecuţiei?
7. Cum putem fi biruitori în mijlocul persecuţiei?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *