Testarea Împăratului

Matei 41-1-11 (Matei 16:4/a)

Scopul lecţiei: Să descoperim cadrul în care a fost ispitit Domnul Isus, metodele pe care le-a folosit diavolul pentru a-L ispiti pe Domnul, secretul biruinţei Domnului Isus împotriva ispitelor diavolului şi să înţelegem ce semnificaţie are pentru fiecare dintre noi ispitirea Domnului Isus.

Contextul lecţiei: După momentul prezentării publice a Domnului Isus, înfăptuit prin propovăduirea lui Ioan Botezătorul, actul botezului şi mărturia Tatălui, Domnul Isus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie, loc în care a fost ispitit de diavolul (Matei 4:1;Marcu 1:12-13).  Acest fapt s-a petrecut imediat după botez (Marcu 1:12-13) şi a avut loc în pustia Iudeii (posibil în zona vestică a Mării Moarte), într-un loc fără vegetaţie şi fără apă, dar în care mişunau fiarele sălbatice (Marcu 1:13/b). Punând acest tablou în contrast cu cel al grădinii Edenului (Geneza 2:8-17), descoperim cât de grozave sunt urmările păcatului şi cât de vitrege sunt condiţiile stării de blestem (Geneza 3:17).

Domnul Isus a petrecut în această zonă 40 de zile şi 40 de nopţi (Matei 4:2), vreme în care a postit (n-a mâncat nimic – Luca 4:2), s-a rugat şi a păstrat o legătură permanentă cu Tatăl. Este interesant de observat faptul că ispitirea Domnului Isus a fost o bătălie spirituală care a fost declanşată de Domnul Isus şi nu de diavol. Domnul Isus, sub călăuzirea Duhului Sfânt (a fost condus, purtat, sau dus de Duhul Sfânt), a păşit pe terenul diavolului (a adversarului Său) şi a declşanşat confruntarea cu puterea întunericului. Domnul Isus nu a avut o atitudine pasivă (de aşteptare a atacurilor celui rău), ci una ofensivă (a acţionat premeditat pentru a-l confrunta şi a-l învinge pe diavol – Matei 4:1; Marcu 1:12-13).

Conţinutul lecţiei: Actul ispitirii Domnului Isus a fost cel dintâi test prin care Domnul Isus (Împăratul) a dovedit că are puterea şi autoritatea de a-Şi anunţa Împărăţia, fiindcă biruind ispitele diavolului l-a legat pe cel ce se considera a fi „cel tare” (Matei 12:24-29). Studiind Cuvântul lui Dumnezeu care descrie această bătălie spirituală descoperim:

   1. Metodele folosite de diavol pentru a-L ispiti pe Domnul Isus

Ispitirea Domnului Isus a fost o bătălie spirituală foarte intensă, fiindcă ispitele au fost generate de către diavolul (Matei 4:3; Luca 4:2; 1 Petru 5:8) care a folosit un timp specific (a venit la Domnul Isus la sfârşitul celor 40 de zile de post – Matei 4:2) şi L-a ispitit pe Domnul folosind atacuri repetate şi variate (Matei 4:3-9).

În prima ispită, diavolul a sugerat Domnului Isus să transforme pietrele în pâini (Matei 4:3). Această ispită a fost deosebit de puternică fiindcă diavolul I-a sugerat Domnului Isus să-Şi folosească puterea în scopuri personale şi să aleagă, la sugestia diavolului, o cale diferită faţă de cea rânduită de Dumnezeu (Matei 6:33; Ioan 6:35). Ispita a fost deosebit de puternică fiindcă Domnul Isus era flămând, iar ca Fiu al lui Dumnezeu avea putere să transforme pietrele în pâini (Matei 4:2).

Dacă Domnul Isus ar fi dat curs acestei propuneri ar fi fost înfrânt, fiindcă: ar fi ascultat de şoapta diavolului, ar fi acţionat independent de voia lui Dumnezeu, ar fi făcut pâini pe o cale diferită de procesul stabilit de Dumnezeu, S-ar fi încrezut în El Însuşi şi ar fi dat prioritate lucrurilor şi nevoilor fizice în detrimentul celor spirituale.

Fiind înfrânt după prima ispită, diavolul n-a depus armele, ci a continuat atacul spiritual îndreptat împotriva Domnului, lansând o nouă ispită. Prin această ispită Diavolul I-a cerut Domnului să probeze Cuvântul pe care Se sprijină şi să Se arunce de pe streaşina Templului, pentru a vedea dacă vor veni îngerii să-L prindă pe mâni, ca nu cumva sa-Şi loveasca piciorul de vreo piatră (Matei 4:5-6). Şi această ispită a fost deosebit de puternică fiindcă a semănat îndoială faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi L-a îndemnat pe Domnul Isus să atragă atenţia mulţimii prin spectacol, determinându-L astfel pe Dumnezeu Tatăl să acţioneze într-o situaţie nou creată.

A treia ispită a fost însă şi cea mai îndrăzneţă, fiindcă diavolul L-a dus pe Dumnul Isus pe un munte înalt, unde I-a arătat toate împărăţiile lumii, pe care I le-a promis Domnului  în schimbul închinării (Matei 3:8-9). Această ispită arată că scopul pe care îl urmăreşte diavolul este să i se aducă închinare. În mândria sa, el doreşte să fie asemenea lui Dumnezeu şi să primescă închinarea pe care numai Dumnezeu o merită. Pentru a-şi atinge acest scop diavolul promite lucrurile de aici (care de fapt nu sunt ale lui – Psalmul 24:1; 1Corinteni 10:26), ascunzând însă preţul ce urmează a fi plătit şi ceea ce va fi la urmă (Matei 16:26;1 Ioan 2:15-16; 2 Petru 3:10-14).

2. Secretul biruinţei Domnului Isus asupra ispitelor diavolului

Deşi ispitele prin care diavolul a căutat să-L învingă pe Domnul Isus au fost deosebit de puternice, Domnul a câştigat o biruinţă deplină fiindcă: a păstrat părtăşia cu Tatăl prin ascultare şi supunere faţă de voia lui Dumnezeu, a răspuns diavolului folosind Cuvântul Sfintei Scripturi, s-a împotrivit diavolului în autoritatea şi puterea Duhului Sfânt şi a rămas dedicat planului lui Dumnezeu, indiferent de preţul pe care urma să-L plătească (Matei 4:4-10; Luca 4:1; Filipeni 2:5-8; Ioan 13:1)

   3. Semnificaţia ispitirii Domnului Isus

Postul de 40 de zile şi de 40 de nopţi ţinut de Domnul Isus în pustia Iudeii ne arată felul în care S-a pregătit Domnul pentru împlinirea misiunii ce I-a fost încredinţată, calea prin care putem câştiga şi noi aceeaşi biruinţă spirituală şi ne asigură de faptul că avem un Mântuitor care ne înţelege şi ne poate veni în ajutor fiindcă a fost ispitit la fel ca şi noi (Iacov 1:13; Evrei 4:15-16; 2:16-18; 2 Corinteni 5:21). În acelaşi timp, ispitirea Domnului Isus ne arată că deşi Adam şi Eva au fost învinşi în confruntarea cu ispitele diavolului, Hristos (al doilea Adam) a câştigat biruinţa. Ispitirea Domnului Isus ne atenţionează că orice persoană poate fi ispitită, mai ales după o experienţă înălţătoare, la începutul unei mari lucrări, la sfârşitul unui timp de părtăşie cu Dumnezeu sau în momentele de slăbiciune fizică, de lipsuri şi nevoi materiale. Dar în acelaşi timp, biruinţa Domnului Isus asupra ispitelor diavolului ne arată că diavolul poate fi învins (1Petru 5:8-9).

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce cadru a avut loc ispitirea Domnului Isus ?
2.    De ce a fost ispitirea Domnului Isus un atac spiritual foarte puternic ?
3.    De ce ar fi greşit Domnul Isus dacă ar fi transformat pietrele în pâini ?
4.    De ce a ales diavolul pentru cea de-a doua ispită streaşina Templului ?
5.    De ce oferta diavolului promisă celor ce-i aduc închinare nu trebuie să fie atrăgătoare ?
6.    Care a fost secretul biruinţei Domnului Isus împotriva ispitelor diavolului ?
7.    De ce sunt învinşi tot mai mulţi creştini în lupta împotriva ispitelor ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *