Strategia Bisericii

Faptele apostolilor 1:1-11 (Matei 24:14)

Scopul lecţiei: Să descoperim în ce context a prezentat Domnul Isus strategia misiunii Bisericii, să cunoaştem acestă misiune şi modul în care poate fi împlinită.

Contextul lecţiei: Cartea Faptele Apostolilor, pe care o vom studia începând cu această lecţie, a fost scrisă de doctorul Luca, un colaborator apropiat al apostolului Pavel (Coloseni 4:14). Luca s-a alăturat echipei de misiune condusă de Pavel şi Sila în Troa (în timpul celei de-a doua călătorii misionare – Fapte 15:40-41; 16:10-11), a rămas în Filipi până spre sfârşitul celei de-a treia călătorii misionare (Fapte 20:1-6), după care s-a alăturat echipei de misiune şi a rămas alături de apostolul Pavel tot timpul cât a durat întemniţarea acestuia la Roma (Fapte 28:16; Filimon 1:14; 2 Timotei 4:11).
Acest fapt ne arată că doctorul Luca nu a fost numai un analist care a cercetat cu mare atenţie învăţătura şi faptele săvârşite de Domnul Isus, pe care le-a consemnat cu mare acurateţe în evanghelia care îi poartă numele (Luca 1:1-4; Fapte 1:1-2), ci şi un participant activ în lucrarea de misiune, ce a cunoscut viaţa bisericii primare prin experienţă personală.

Scopul urmărit de Luca, atât prin evanghelia pe care a scris-o, cât şi prin cartea Faptele Apostolilor, a fost să-i prezinte lui Teofil (o personalitate a vremii sau un creştin iubitor de Dumnezeu), mărturii credibile despre lucrarea împlinită de Domnul Isus şi de apostoli.

Versetul cheie al cărţii Faptele Apostolilor (scrisă la Roma în anul 63 D.Hr.), este Fapte 1:8, care descoperă etapele pe care avea să le parcurgă răspândirea Evangheliei începând din Ierusalim şi până la marginile pământului.

Conţinutul Lecţiei: Recapitulând o parte dintre învăţăturile Domnului Isus, consemnate în prima lui scriere, şi prezentând cu mai multe detalii actul înălţării Domnului Isus la cer, prin  prologul cărţii Faptele Apostolilor, evanghelistul Luca ne descoperă „strategia misiunii Bisericii”. Studiind acest pasaj al scripturii descoperim:

1.    Biserica proclamă un mesaj confirmat   Fapte 1:1-5

Mesajul pe care evanghelistul Luca l-a scris lui Teofil şi pe care ucenicii şi Biserica trebuie să-l proclame este adevărat, fiindcă este confirmat de faptele săvârşite de Domnul Isus în timpul misiunii Sale publice (Fapte 1:1), de puterea Duhului Sfânt prin care Domnul Isus a dat poruncile Sale apostolilor (Fapte 1:2), de mărturiile prezentate de Domnul Isus în faţa ucenicilor în timpul arătărilor Sale de după înviere (Fapte 1:3) şi de experienţa trăită de ucenici prin lucrarea Duhului Sfânt promis de Domnul Isus (Fapte 1:4-5).

2.    Biserica împlineşte o misiune concretă   Fapte 1:6-8

Deşi Domnul Isus s-a arătat ucenicilor după înviere ca să le întărească credinţa (Fapte 1:3/a), să le deschidă ochii minţii ca să înţeleagă lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu (Fapte 1:3/b) şi să le repete promisiunea cu privire la venirea Duhului Sfânt şi condiţiile în care vor primi acestă binecuvântare (Fapte 1:5-6), frământarea din inimile ucenicilor a rămas tot cu privire la instaurarea Împărăţiei lui Israel (Fapte 1:6).

Răspunzând acestor întrebări, Domnul Isus a arătat  că ucenicii nu au mandatul  de a  cerceta vremurile şi soroacele, fiind preocupaţi de viitor, ci lor le-a fost încredinţată misiunea de a fi martori în Ierusalim, în toată  Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului, fiind dedicaţi şi antrenaţi pentru a sluji în prezent (Fapte 1:8). Această misiune încredinţată de Domnul Isus identifică o responsabilitate specifică (să fie martori), urmează etape progresive (Ierusalim, toată Iudea, Samaria şi până la marginile pământului) şi este împlinită prin puterea Duhului Sfânt (Luca 24:47-49; Fapte 1:8).

3.    Biserica slujeşte având o motivaţie cerească   Fapte 1:9-11

Luând în considerare experienţa trăită de ucenici în momentul înălţării Domnului Isus (Luca 24:50-53; Fapte 1:9) şi mesajul adresat de îngeri celor ce au fost martori ai înălţării (Fapte 1:10-11), descoperim că Biserica trebuie să-şi împlinească misiunea, având o motivaţie cerească. Chiar dacă ucenicii  au fost chemaţi să continue lucrarea începută de Domnul Isus aici pe pământ, aceştia trebuiau să lucreze având ca motivaţie exemplul Domnului Isus care, după ce şi-a terminat lucrarea, S-a înălţat la cer, mesajul soliei cereşti ce i-a provocat la slujire („de ce staţi”) şi atenţionarea că Acel ce s-a înălţat la cer, are să vină în acelaşi fel în care a fost văzut mergând la cer (Fapte 1:10-11; Coloseni 3:1-4; Efeseni 1:20-23).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce lucruri dovedesc că scriitorul cărţii Faptele Apostolilor este evanghelistul Luca ?
2.    De ce sunt relatările făcute de evanghelistul Luca mărturii autorizate ?
3.    Ce mărturii arată că mesajul încredinţat Bisericii este un adevăr indubitabil ?
4.    De ce n-au fost autorizaţi ucenicii să cerceteze vremurile şi soroacele ?
5.    Ce misiune a încredinţat Domnul Isus ucenicilor şi Bisericii ?
6.    Ce strategie a recomandat Domnul Isus pentru împlinirea acestei misiuni ?
7.    Ce mărturii arată că Biserica are o motivaţie cerească pentru slujire?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *