Smirna, biserica persecutată

Apocalipsa 2:8-11 (Matei  10:22)

Scopul lecţiei : Să cunoaştem măsura suferinţelor prin care au trecut membrii bisericii din Smirna, cine au fost cei ce au generat aceste necazuri, care a fost cauza acestor dureri şi să descoperim mesajul pe care îl are Domnul Isus pentru cei prigoniţi şi încercaţi.

Contextul lecţiei: Smirna a fost un oraş port la Mareea Egee, situat la 56 km. nord de Efes. Acest oraş există şi astăzi în aceeaşi locaţie, cu numele de Izmir şi cu o populaţie de 1,5 milioane de locuitori, fiind al doilea oraş ca mărime din Turcia.

Numele oraşului „Smirna” înseamnă „amărăciune” şi îşi are rădăcina în termenul „mir” , ce descrie un ulei extras dintr-o răşină aromatică, ulei folosit la slujba din cortul întâlnirii (Exod 30:23) sau la îmbălsămarea celor decedaţi (Luca 7:37-38; 23:56; Ioan 12:3). În secolul întîi, oraşul Smirna a cunoscut o dezvoltare înfloritoare fiind supranumit „Perla sau Cununa Răsăritului!”, având printre locuitori şi o mare comunitate de evrei.  Deşi era un oraş liber, a dovedit o loialitate deosebită faţă de Roma, fiind devotat promovării gloriei Imperiului Roman. Fiindcă în oraş era un templu ce promova închinarea către Cezar, Cicero a numit Smirna oraşul cel mai credincios şi aliatul cel mai fidel Romei!

În acest oraş cu o puternică influenţă iudaică, în care era practicată o închinare păgână agresivă, Dumnezeu a îngăduit să ia fiinţă şi o biserică. Deşi nu ştim cum s-a constituit acestă biserică şi nici cine au fost slujitorii ei, Domnul Isus nu a uitat-o, i-a cunoscut suferinţele prin care trecea şi i-a adresat o scrisoare ce conţine un mesaj divin pentru cei persecutaţi (Apocalipsa 2:8-11).

Conţinutul lecţiei: În timpul revelaţiei pe care a avut-o pe Insula Patmos, apostolul Ioan a primit din partea Domnului Isus un mesaj pe care l-a adresat bisericii din Smirna.  Urmărind conţinutul acestei scrisori, descoperim:

1.    Realitatea persecuţiei   Apocalipsa 2:9-10

Deşi despre biserica din Smirna nu se mai vorbeşte în nici un alt loc al Noului Testament,  Domnul Isus a ştiut de existenţa ei şi i-a cunoscut şi încercările prin care trecea. Pentru a înţelege cât de grozavă era acea vreme de prigoană prin care trecea biserica din Smirna, în scrisoarea care i-a fost adresată sunt menţionaţi câţiva termeni radicali: „ştiu necazul tău, sărăcia ta şi batjocururile din partea celor ce zic că sunt iudei şi nu sunt” (Apocalipsa 2:9). Aceşti termeni nu descriu însă o încercare oarecare, ci o vreme de suferinţă crâncenă, deoarece termenul folosit pentru a defini acest necaz este „thlipsis” care descrie o vreme de o deosebită presiune, ilustrată printr-un obiect zdrobit sub o piatră grea, sau o lamîie stoarsă până la ultima picătură.

Termenul folosit pentru a descrie sărăcia este „ptocheian” care indică o sărăcie lucie. Credincioşii din biserica din Smirna nu mai aveau nimic, niciun fel de bun material şi niciun fel de resursă materială pentru subzistenţă. Iar termenul pentru a defini batjocurile este „blasfemian” care înseamnă nu numai acuzaţii verbale, ci acuzaţii teologice şi batjocură cu privire la viaţa spirituală şi la modul de închinare.

Dincolo de acest necaz, care era prigoana prin care treceau toţi membri bisericii, prin scrisoarea pe care au primit-o, membri bisericii din Smirna au fost anunţaţi că unii dintre ei vor ajunge în temniţă, iar necazul acesta va ţine zece zile (Apocalipsa 2:10).

2.    Cauza persecuţiei 
  Apocalipsa 2:9/b-10

Persecuţia bisericii din Smirna a avut o cauză întreită: iudeii care s-au afiliat Romei şi au ajuns o „sinagogă a lui Satan”, desconsiderându-i şi prigonindu-i pe creştini (aceştia spuneau despre creştini că sunt rătăciţi, fiindcă au lepădat religia adevărată şi pentru că practică canibalismul, întrucât la cina Domnului mâncau trupul şi beau sângele Domnului – Apocalipsa 2:9), autorităţile romane, care îi prigoneau pe creştini pentru că nu li se alăturau în practicarea cultului Cezarului, precum şi diavolul, care era în spatele  celor două categorii (Apocalipsa 2:10).

3.    Binecuvântarea persecuţiei   Apocalipsa 2:8-11

Urmărind conţinutul scrisorii pe care biserica din Smirna a primit-o, descoperim că pe cei ce trec prin prigoană Domnul Isus nu-i compătimeşte, ci mai degrabă îi felicită şi îi încurajează. Această atitudine a Domnului Isus ne arată că suferinţa şi prigoana nu este ceva rău, ci mai degrabă o binecuvântare. Această binecuvântare constă în faptul că cei ce suferă se aseamănă cu Domnul Isus, Cel care a trecut prin aceleaşi necazuri (Apocalipsa 2:8), că suferinţa lucrează spre bine, desăvârşind caracterul (în biserica din Smirna Domnul Isus n-a avut nimic de condamnat – Romani 5:3-5), este cadrul în care se poate dovedi o bună mărturie (dacă iudeii din Smirna au ajuns o sinagogă a Satanei, credincioşii din Smirna puteau arăta că sunt Biserica lui Dumnezeu – Apocalipsa 2:9) şi este calea spre cunună (Apocalipsa 2:10).

Aceste binecuvântări i-au făcut pe credincioşii din Smirna să fie bogaţi (Apocalipsa 2:9/a), iar scrisoarea pe care au primit-o din partea Domnului Isus i-a încurajat să rămână statornici, cunoscând că Cel ce îi are în atenţie este Atotputernic („Cel dintâi şi Cel de pe urmă” – Apocalipsa 1:8), are o răsplată măreaţă („ îţi voi da cununa vieţii” – Apocalipsa 2:10) şi oferă o izbăvire mai bună („nu va mai fi vătămat de a doua moarte” – Apocalipsa 2:11/b).  Au parte însă de aceste binecuvântări cei ce în mijlocul prigoanelor aplică imperativele Domnului Isus: „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi” (Apocalipsa 2:10/a), „fii credincios până la moarte” (Apocalipsa 2:10/b) şi „ascultă şi fii biruitor” (Apocalipsa 2:11).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Cu ce problemă s-au confruntat membrii bisericii din Smirna ?
2.    Ce lucruri confirmă realitatea prigoanei prin care trecea biserica din Smirna ?
3.    Cine a generat această prigoană ?
4.    Ce atitudini greşite pot fi întâlnite în timpul prigoanei ?
5.    Ce lucruri fac ca prigoana să devină o binecuvântare ?
6.    În ce domenii erau bogaţi credincioşii din Smirna?
7.    Prin ce imperative i-a întărit Domnul Isus pe cei ce treceau prin prigoană ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *