SLUJIREA DIN CAMERA DE SUS

Text: Ioan 13:1-17
Verset de aur: Ioan 13:17

1. A fost împlinită la timpul potrivit Ioan 13:1

a. era înainte de praznicul Paştelor Ioan 13:1
b. era înainte de plecarea Domnului Isus Ioan 13:1/b;4:34;9:4;12:23-24;Rom.13:11-12;Ef.5:16
c. era înainte de a sta la masa pascală Mat.26:1-19

2. A fost împlinită cu dragoste Ioan 13:1/b-2

a. din partea Celui ce n-ar fi trebuit să slujească Ioan 13:1/b
b. pentru cei ce nu meritau să fie slujiţi
– Iuda – stăpânit de diavol Ioan 13:2
– ucenicii – n-au vrut să slujească Ioan 15:9,13;2Cor.5:14-15
c. ca o încununare a slujirilor anterioare „până la capăt” Ioan 13:1/c

3. A fost împlinită cu responsabilitate Ioan 13:1-3

a. Domnul Isus ştia că este ceasul plecării din lume Ioan 13:1/b
b. Domnul Isus ştia cine sunt acei pe care îi slujeşte Ioan 13:2
c. Domnul Isus ştia ceea ce a primit Ioan 13:3/a
d. Domnul Isus ştia de unde a venit Ioan 13:3/b
e. Domnul Isus ştia unde se duce Ioan 13:3/c

4. A fost împlinită cu sacrificiu Ioan 13:4-6

a. Domnul Isus S-a sculat de la masă Ioan Ioan 13:4-5
b. Domnul Isus S-a dezbrăcat de hainele Lui
c. Domnul Isus S-a încins cu ştergarul
d. Domnul Isus a trurnat apă într-un lighean
e. Domnul Isus S-a plecat în faţa ucenicilor
f. Domnul Isus a spalat picioarele ucenicilor
g. Domnul Isus a şters picioarele ucenicilor Mat.20:28;Luca 22:26-27;Rom.12:3

5. A fost împlinită cu semnificaţie Ioan 13:7-11

a. semnificaţie neînţeleasă de ucenici Ioan 13:6
b. semnificaţie explicată de Domnul Isus Ioan 13:7
– curăţirea fizică o ilustraţie a curăţirii spirituale Ioan 13:7;Evrei 9:14;Tit.3:3-5;1 Ioan 1:7-9
– curăţirea spirituală o condiţie a părtăşiei cu Domnul Ioan 13:8/b
– curăţirea spirituală o stare perpetuă Ioan 13:10;2 Cor.7:1;2 Tim.2:21-22I Ioan 3:2-3
– curăţirea spirituală un statut individual Ioan 13:10/b;Fapte 22:16;1 Cor.5:6-7;1 Cor.6:6-11;;Iac.4:8;Is.1:16;Ier.4:14

6. A fost împlinită cu scop Ioan 13:12-17

a. a descoperit identitatea Domnului Isus Ioan 13:13;Fapt.2:36;1Cor.8:6
b. a descoperit exemplul Domnului Isus Ioan 13:12,15
c. a descoperit responsabilitatea ucenicilor Ioan 13:14-15; Mat 10:42-44;36-37;Ioan 13:34;Gal.5:13;6:2,10
d. a descoperit motivaţia slujirii
– exemplul robului şi al ucenicului Ioan 13:17/a
– fericirea promisă celor ce slujesc Ioan 13:17/b; Mat.11:29;Ioan 7:17;16:24;17:13;Rom.14:17

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce mărturii arată că actul spălării picioarelor ucenicilor de către Domnul Isus a fost împlinit la timpul potrivit?
2. Ce mărturii arată că acest act a fost împlinit cu dragoste?
3. Ce mărturii arată că acest act a fost împlinit cu responsabilitate?
4. Care este semnificaţia actului spălării picioarelor?
5. Care a fost scopul spălării pocioarelor?
6. În ce fel şi-a descoperit identitatea Domnul Isus în timpul spălării picioarelor?
7. Ce provocare a adresat  Domnul Isus ucenicilor  după actul spălării picioarelor?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *