Simbolurile Bisericii: botezul şi Cina Domnului

Fap.8:35-38;1 Cor.11:23-31 (1Pet.3:21)

Botez – definiţie: Termenul botez este derivat din cuvântul grecesc “baptizo” care înseamnă a scufunda, a adânci, a imersa. Botezul în apă este actul public de mărturisire a transformării interioare datorate acceptării mesajului Evangheliei.

1. Înţelegeri eronate ale botezului creştin

A. Spălarea de păcate: botezul spală toate păcatele, inclusiv păcatul strămoşesc. Sfânta Scriptură ne arată însă că botezul nu este o spălare de păcate – aceasta făcând-o doar sângele Domnului Isus (1Ioan 1:7, Efeseni1:7, Evrei 9:14, 1Cor.6:11, 1Petru1:18-19, Apoc.1:5

B. Momentul botezului: unii au susţinut că botezul trebuie administrat la bătrâneţe ca astfel să spele toate păcatele făcute; alţii susţin că botezul trebuie administrat copiilor mici, ca să le fie spălat păcatul strămoşesc. Biblia nu susţine o astfel de înţelegere.

C. Forma de administrare: din moment ce apa spală, nu este nevoie de scufundare ci este suficientă stropirea. Această interpretare contravine însă învăţăturii Noului Testament şi practicii bisericii primare.

D. Botezul ca sacrament: un sacrament prin care se transmite har, în urma căruia poate avea loc naşterea din nou. Sacramentul transmite har prin el însuşi, fără să pretindă o credinţă din partea persoanei care participă la oficierea lui. Sacramentul are la bază expresia latină ”ex opera operato”, adică “actul operează” independent de persoană.

E. Echivalarea cu tăierea împrejur: botezul este echivalentul tăierii împrejur şi de aceea poate fi administrat copiilor mici. Această interpretare pierde din vedere faptul că tăierea împrejur era legată de naşterea fizică în poporul Israel şi de aceea se putea aplica bebeluşilor, în timp ce botezul creştin este semnul naşterii din nou şi prin urmare poate fi aplicat doar adulţilor, care au avut parte de această naştere.

2. Ce este botezul:

– O mărturie în exterior a ceea ce s-a întâmplat în interior datorită derulării unor evenimente: auzirea Cuvântului, decizia de a-l accepta, ceea ce a dus la credinţa şi pocăinţa care au creat cadrul prielnic de realizare a naşterii din nou de către Duhul Sfânt. În majoritatea naraţiunilor din Noul Testament, înainte de a fi botezaţi, candidaţii au parte de aceste experienţe: Fapte 2:37-41, Fapte 8:35-38, Fapte 16:31-33.
– O mărturie că s-a produs o ruptură categorică cu trecutul păcătos şi că a apărut dovada unui nou început: omul vechi a murit şi acum trăieşte un om nou (Rom.6:2-10).
– O pecetluire a relaţiei cu Dumnezeu prin faptul că s-a produs identificarea cu Hristos, cu moartea şi învierea Lui.

3. Portetul candidatului la botez: Condiţiile botezului definesc portretul candidatului la botez:
A. O persoană matură sau cel puţin cu un minim nivel de discernământ. De ce?
– Isus, modelul nostru suprem s-a botezat la maturitate
– În toate naraţiunile din NT nu găsim nici o situaţie în care să fie botezaţi copiii mici
– Învăţătura pe care o întâlnim în NT despre botez nu poate fi înţeleasă şi acceptată de copii. Ei nu pot să-şi mărturisească păcatele şi credinţa
– Semnificaţia botezului ne determină să recunoaştem că el se aplică oamenilor maturi.
B. Candidatul la botez trebuie să fi avut parte de următoarele evenimente şi experiente:
– A auzit Evanghelia
– A luat decizia de a accepta mesajul ei, a cărui esenţă este că Isus e Fiul lui Dumnezeu şi jertfa Lui este soluţia lui Dumnezeu pentru păcat
– Ca urmare a acestei acceptări, au apărut în viaţa lui credinţa şi pocăinţa
– Într-un asemena context, Duhul Sfânt a putut lucra regenerare (naştere din nou) şi acea persoană are de acum o viaţă nouă.
C. Candidatul la botez trebuie să înţeleagă că botezul nu este un ultim pas, o ultimă etapă prin care şi-a procurat biletul către cer ci că, dimpotrivă, urmează creşterea si maturizarea spirituală, în ciuda faptului că firea nu a murit, iar încercările şi ispitele nu vor lipsi.


Întrebări exegetice:

1. Cine a luat iniţiativa pentru adminstrarea botezului? Când s-a întâmplat aceasta? (Fapte 8:35-36)
2. Ce spune Filip famenului etiopean că trebuie să facă pentru a fi botezat? Ce a mărturisit candidatul la botez? (Fapte 8:37)
3. În ce mod a fost administrat botezul? (Fapte 8:38)
4. Ce efect a avut botezul în viaţa famenului etiopean? (Fapte 8:39)


Întrebări aplicative:

A. Este botezul necesar pentru mântuire?
B. Care sunt condiţiile pe care cineva trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi botezat?
C. De ce trebuie făcut botezul prin scufundare?
D. Putem pune semnul egal între botez şi tăierea împrejur? Care sunt asemănările şi care sunt diferenţele?
E. De ce nu putem accepta că botezul cu apă este un sacrament care spală păcatele?
F. Există şi riscul diametral opus de a transforma botezul dintr-un sacrament într-un act religios banal? Cum?

Cina Domnului: definiţie

,,Cina Domnului este simbolul morţii Domnului Isus în locul nostru. Ea se compune din pâine şi vin, neamestecate. Pâinea frântă ne aminteşte de trupul Domnului Isus frânt pentru noi, iar vinul ne aminteşte de sângele Său vărsat pentru spălarea păcatelor noastre. Cina Domnului nu are calitatea de a ierta păcatele” (Extras din Mărturisirea de credinţă a Cultului Baptist din România)

Din contextul istoriei răscumpărării (Deut.14:23,26;Matei 26:26-29) observăm că Cina ne aminteşte că pentru păcatele noastre trebuia plătit un preţ, preţul a fost plătit de Domnul Isus, astfel că putem lua masa în prezenţa Domnului cu mulţumire şi bucurie. Cina ne îndreaptă privirile şi spre viitor, când vom sta la masă cu Domnul la nunta Mielului (Apoc.19:9).

Semnificaţiile Cinei Domnului

1. Moartea lui Hristos (proclamarea acesteia, 1 Cor.11:26)
2. Participarea noastră la beneficiile morţii lui Hristos (Matei 26:26)
3. Hrană spirituală(Ioan 6:53-57)
4. Unitatea credincioşolor (1Cor.10:17)
5. Hristos îşi afirmă dragostea faţă de mine (prin faptul că mă invită să vin să particip)
6. Hristos afirmă că binecuvântările mântuirii îmi sunt rezervate
7. Îmi afirm credinţa în Hristos
8. Prezenţa spirituală a lui Hristos (cina se face pentru amintirea Lui)

Cum anume este prezent Hristos la Cina Domnului?

Romano-catolici şi ortodocşi: pâinea şi vinul devin realmente trupul şi sângele lui Hristos, atunci când preotul rosteşte rugăciunea (Transsubstanţierea), dar harul este este distribuit în funcţie de dispoziţia subiectivă a primitorului. Jertfa lui Hristos este repetată (într-un anumit sens) chiar dacă se deosebeşte de jertfa de pe cruce.

Luterani: Aceştia nu spun că pâinea devine într-un anumit fel trupul fizic al lui Hristos ci că aceste este prezent,,în, cu şi sub” pâinea de la Cina Domnului. (Consubstanţierea)

Restul protestantismului: Pâinea şi vinul simbolizează trupul şi sângele lui Hristos, formează un semn vizibil că Isus Hristos este cu adevărat prezent. De binecuvântările Cinei sau ale prezenţei spirituale ale lui Hristos, avem parte în funcţie de credinţa noastră.

Întrebări exegetice:

1. Cine a stabilit simbolul Cinei Domnului? (1 Cor. 11:23)
2. Cum a fost administrată Cina de către Domnul Isus? Ce a spus Domnul cu ocazia administrării acestui simbol? (1 Cor. 11:23-25)
3. Ce se mai întâmplă odată cu administrarea Cinei (1 Cor. 11:26)
4. Cine poate participa la Cina Domnului? (1 Cor. 11:27-29)
,,Aceia care şi-au mărturisit credinţa în Domnul Isus şi au fost botezaţiei ce au fost botezaţi” (Extras din Mărturisirea de credinţă a Cultului Baptist din România).
5. Ce înseamnă ,,a deosebi Trupul Domnului”? (1 Cor. 11:29)
Înseamnă a înţelege unitate şi interdependenţa creştinilor care formează trupul Lui Hristos, adică Biserica (1 Cor.10:17). Înseamnă că atunci cand venim la Cina Domnului, loc în care reflectăm asupra caracterului Lui, să avem o preocupare sfântă faţă de ceilalţi fraţi şi surori.
6. Ce înseamnă ,,a lua Cina în chip nevrednic ?” (1 Cor. 11:27)
Înseamnă participarea fără ,,deosebirea trupului” , adică fără să recunoaștem că formăm trupul Lui Hristos și fără ca relaţiile noastre să reflecte caracterul Domnului Isus (Matei 5:23-24;1 Cor 10:27). Participarea la Cină în chip nevrednic are consecinţe negative atât pentru cel în cauză cât şi pentru întreaga Adunare.
7. Care sunt consecințele neîndeplinirii condițiilor pentru administrarea corectă a Cinei? (1 Cor. 11:29-31).

Întrebări aplicative:

1. La ce realităţi se face referire cu ocazia Cinei?
2. Care dintre lucrurile simbolizate în Cina Domnului te încurajează mai mult în viaţa de credinţă?
3. Cum te pregăteşti pentru Cină? Împărtăşeşte altora din experienţa ta?
4. Participarea la Cină te motivează să fii mai atent în relaţia cu Domnul Isus şi oamenii?
5. Împărtăşeşte altora din experienţa ta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *