SEMNELE UNUI PASTOR ADEVĂRAT

1 Tesaloniceni 2:7-12

I. Semnul varietăţii preocupărilor sale

El îi îndeamnă – îndemnuri scripturale (1 Tes. 2:11).

El îi mângâie (v. 11) – prin “Părintele îndurărilor şi

Dumnezeul oricărei mângâieri” (2 Corinteni 1:3).

El îi “păstoreşte pe fiecare în parte” (1 Tesaloniceni 2:11).

“Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce

plâng” (Romani 12:15) – un pastor adevărat se îngrijeşte

de toţi!

II. Semnul unui spirit afectuos în ceea ce face

“Ca un tată cu copiii lui” (1 Tesaloniceni 2:11)

“Ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii” (v. 7)

Ca şi cu “viaţa noastră, pentru că ne eraţi scumpi” (v. 8)

Oamenilor nu le pasă cât de mult ştii, până când nu ştiu

cât de mult îţi pasă.

III. Semnul interesului individual în ceea ce face

“Ca să nu fim sarcină nici unuia dintre voi” (v. 9).

“Cum …ne-am comportat în mijlocul vostru” (v. 10).

“După cum ştiţi că …ne-am purtat cu fiecare din voi”

(v. 11)

D.Atât de mult din ceea ce a făcut Isus a fost bazat pe o

relaţie de la persoană la persoană, şi într-o lume

impersonală, atenţia individuală este vitală şi eficientă.

Încheiere

2 Corinteni 12:15; 1 Tesaloniceni 2:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *