Saul

(neascultarea de Dumnezeu)
1 Samuel 16:14-23 (1 Samuel 15:22)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce a însemnat vremea de biruinţă spirituală din viaţa lui Saul şi să înţelegem cât de adâncă este căderea celui ce-a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu.

Contextul lecţiei: Saul a fost primul împărat a lui Israel. El a urcat pe tronul lui Israel după Samuel, care a împlinit atât slujba de judecător, cât şi pe cea de preot şi profet (1 Sam. 8:1-6). Atunci când israeliţii au cerut un împărat, aceştia au renunţat nu numai la serviciile lui Samuel, ci şi la stăpânirea lui Dumnezeu, pentru că în locul teocraţiei (conducerea lui Dumnezeu) ei au ales să urmeze o autoritate umană (dinastie regală) (1 Sam. 8:7;21-22).
Deşi Samuel a făcut cunoscut celor din Israel dreptul împăratului şi preţul pe care urmau să-l plătească pentru că au cerut un împărat (1 Sam. 8:11-18), poporul n-a vrut să-l asculte, dorind asemănarea cu celelalte neamuri (1 Sam. 8:19-20).

În anii care au urmat, cei din neamul lui Israel au înţeles însă că preţul pe care au trebuit să-l plătească fiindcă au cerut un împărat a fost mult mai mare decât cel anunţat de Samuel, iar asemănarea cu neamurile a fost nu numai prin faptul că au avut un împărat, ci ei înşişi au ajuns asemenea acestora, deoarece căderea moral-spirituală a regelui pe care şi l-au ales a condus şi la căderea lor.

Această prăbuşire ar fi fost mult mai mare dacă Samuel ar fi încetat să se roage pentru ei (1 Sam. 12:13-25), iar în locul lui Saul, împăratul ales după placul oamenilor, Dumnezeu n-ar fi ales un împărat după inima Sa (1 Sam. 13:14;16:7). Slujirea şi domnia lui David a limitat manifestările răutăţii lui Saul dar şi măsura căderii lui Israel, pentru că David i-a ajutat  pe cei din neamul său să se întoarcă din nou cu faţa spre Dumnezeu.

Conţinutul lecţiei: Pasajul lecţiei biblice de astăzi este un fragment din şirul relatărilor prin care Sfinta Scriptură ne prezintă întregul proces al căderii lui Saul şi urmările înfrângerii lui spirituale. Urmărind această descriere a Cuvântului lui Dumnezeu, descoperim că:

1.    Saul a fost un rege care a experimentat biruinţa spirituală

Semnele biruinţei spirituale din viaţa lui Saul sunt confirmate de faptul că în mijlocul necazurilor el  a apelat la Dumnezeu (1Sam. 9:1-20). La început  a fost mic în ochii săi şi a dovedit multă smerenie (1Sam. 9:21;10:17-22). La întâlnirea cu Samuel a dovedit  respect şi  ascultare, iar înainte de a fi ales ca rege a primit o inimă nouă, iar  Duhul Sfânt a început să-l foloseasca ajutându-l să câştige biruinţa (1 Sam. 9:21-27;10:1-8;9-16). Cu ajutorul lui Dumnezeu, el a câştigat biruinţa nu numai împotriva amoniţilor  (1 Sam. 11:1-11) dar şi împotriva celor ce-l dispreţuiau. Când unii din popor i-au adresat cuvinte de ocară, el s-a făcut că nu-i aude, iar atunci când unii care l-au urmat de la început voiau să se răzbune pe cei ce nu l-au dorit ca rege, el a împiedicat vărsarea de sânge (1 Sam. 10:27:11:12-15).

În această vreme, Saul a experimentat nu numai o biruinţă spirituală pesonală, ci a condus şi tabăra lui Israel spre biruinţă (1 Sam. 11:1-11).

2.    Saul a fost un rege care a ajuns să fie părăsit de Duhul lui Dumnezeu

După un aşa frumos început, Saul a ajuns însă să fie părăsit de Duhul lui Dumnezeu (1 Sam. 16:14). Este demn de menţionat faptul că în acea vreme Duhul Sfânt nu lucra naşterea din nou. Acestă schimbare a naturii umane cu o natură divină nu era posibilă în acel timp, deoarece preţul pentru păcate încă nu fusese plătit prin jertfa Domnului Isus. Cu toate acestea, Duhul Sfânt venea în viaţa preoţilor, profeţilor, regilor, sau a celor ce au primit încredinţări specifice, pentru a-i echipa şi a-i ajuta pentru împlinirea slujirilor ce le-au fost încredinţate.

Din această cauză, în vremea lui Saul, Duhul Sfânt putea să vină peste o persoană şi să plece atunci când aceasta îşi încheia slujirea, sau se descalifica pentru a mai fi folosită de Dumnezeu (Ex. 31:1-6;Jud. 16:20-21). Saul a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu nu pentru că şi-ar fi terminat lucrarea, ci pentru că s-a descalificat pentru slujirea la care a fost chemat.

El a ajuns în această stare deoarece n-a avut încredere deplină în Dumnezeu,  n-a dovedit o îndelungă răbdare (1 Sam. 13:6-14), a nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu (1 Sam. 13-14;15:7-9), a ajuns plin de sine însuşi (1 Sam. 15:16-17), n-a dovedit o ascultare deplină (1 Sam. 15:18-23), s-a pocăit de formă (1 Sam. 15:24-26) şi a luptat ca să-şi păstreze poziţia şi reputaţia, nu ca sa-şi schimbe viaţa (1 Sam. 15:27-35).

3.    Saul a fost un rege care a trăit ca un înfrânt spiritual

În momentul în care Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit pe Saul, acesta a început să fie stăpânit de un duh rău (1 Sam. 16:14). Deşi sunt unii care consideră că răul care i s-a întâmplat lui Saul a fost doar un disconfort cauzat de lipsa prezenţei şi a ajutorului lui Dumnezeu, sau numai o pedeapsă trimisă de Dumnezeu (o stare de descurajare, sau de depresie) survenită ca plată a neascultării, urmărind viaţa lui Saul şi manifestările lui ulterioare putem spune că înfrîngerea lui spirituală a fost mult mai severă. El a ajuns să fie muncit de un duh rău, căruia Dumnezeu i-a îngăduit să-i stăpânească viaţa (1 Sam. 16:14-16; Mat. 12:43-45).

Această stăpânire a determinat excesele lui de furie manifestate împotriva lui David, întreruperea lăgăturii cu Dumnezeu (1 Sam. 28:5-25), înfrângerea în faţa duşmanilor (1 Sam. 31:1-1) şi a cauzat moartea sa şi a fiului său, Ionatan (1 Sam. 31:2-13).

Spre deosebire de Saul, David a trăit o viaţă de biruinţă spirituală. El era frumos la chip, dar şi la suflet (1 Sam.16:18). Pentru că Dumnezeu era cu el, a fost plăcut chiar şi de cel mai înverşunat duşman (1 Sam. 16:19-22), iar cântul şi slujirea sa a adus eliberare şi a împiedicat manifestările puterii întunericului (1 Sam. 16:23).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce mărturii confirmă vremea de biruinţă din viaţa lui Saul ?
2.    Care au fost efectele biruinţei spirituale din viaţa lui Saul asupra celor din jurul său?
3.    Care au fost cauzele înfrângerii spirituale din viaţa lui Saul ?
4.    Care dintre aceste cauze sunt mai frecvente astăzi ?
5.    Ce ar fi trebuit să facă Saul pentru a birui starea de înfrângere spirituală ?
6.    Care a fost preţul pe care l-a plătit Saul pentru că nu s-a ridicat din căderea lui spirituală ?
7.    Oamenii pe care îi cunoşti pot fi asemănaţi cu Saul sau cu David?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *