Saul – exemplul transformării

Fapte 9:1-30 (2 Corinteni 5:17)

Scopul lecţiei: Să descoperim cauza transformării din viaţa lui Saul, măsura acestei transformări şi ce dovezi confirmă aceasta schimbare, pentru ca să putem înţelege lucrarea de înnoire pe care Dumnezeu o înfăptuieşte în viaţa celui ce s-a întâlnit în mod personal  cu Hristos.

Contextul lecţiei: Convertirea lui Saul este probabil cel mai măreţ eveniment din istoria Bisericii Primare, după momentul coborârii Duhului Sfânt, fiind menţionată în cartea Faptele Apostolilor de trei ori. Prima dată este povestită de evanghelistul Luca (Fapte 9:1-30) şi de două ori este povestită de însuşi apostolul Pavel (Fapte 22:1-21; 26:1-32).

Numele lui Saul este menţionat întâia dată în contextul prigoanei care s-a dezlănţuit împotriva creştinilor după uciderea lui Ştefan (Fapte 8:1-3). Aşa cum îl prezintă Biblia, Saul era evreu (2 Corinteni 11:22; Filipeni 3:5), născut în Tarsul Ciliciei (Fapte 22:3), era fiul unui fariseu (Fapte 23:6), avea cetăţenie romană (Fapte 16:37; 22:25-28), a studiat la picioarele lui Gamaliel (Fapte 22:3) şi era plin de râvnă pentru Lege (Filipeni 3:6). Această râvnă faţă de Lege l-a însufleţit să lupte împotriva creştinilor fără a avea mustrări de conştiinţă, deoarece el considera că în acest fel slujeşte de fapt  lui Dumnezeu (Fapte 26:9;1 Timotei 1:13).

Mânat de dorinţa de a stârpi din faşă învăţătura creştină, Saul a cerut scrisori de acreditare de la marele preot pentru a-i aresta şi a-i aduce legaţi la Ierusalim pe toţi creştinii pe care avea să-i  întâlnească în sinagogile din Damasc. Nu a avut însă reuşită în acţiunile lui deoarece pe drumul Damascului şi prin experienţele care au urmat Saul a avut parte de patru întâlniri care i-au schimbat radical viaţa: întâlnirea cu Isus Hristos (Fapte 9:1-9), întâlnirea cu Anania (Fapte 9:10-19), întâlnirea cu iudeii (Fapte 9:20-25) şi întâlnirea cu apostolii (Fapte 9:26-30).

Conţinutul lecţiei: Comparând viaţa lui Saul de dinaintea întâlnirii cu Hristos cu experienţele trăite de el după această întâlnire, descoperim că în viaţa lui a avut loc o mare schimbare. Analizând această transformare descoperim:

1.    Motivul schimbării din viaţa lui Saul

Schimbarea din viaţa lui Saul a fost determinată de experienţa întâlnirii cu Domnul Isus. Pentru Saul, această întâlnire era un eveniment de neconceput. Fiindcă nu putea să accepte jertfa lui Hristos ca soluţie divină pentru dobândirea neprihănirii (1 Corinteni 1:22-24),  Saul s-a angajat deplin pentru a dobândi o autoneprihănire câştigată prin eforturi personale (Romani 9:30 – 10:13; Filipeni 3:1-10). Această dorinţă l-a motivat să parcurgă o distanţă de aproximativ 200 de km până la Damasc ca să-i aresteze şi să-i aducă legaţi la Ierusalim pe creştinii pe care avea să-i întâlnească.

În acea vreme, în Damasc erau între 15-30 de sinagogi evreieşti, iar faptul că aici puteau fi  şi creştini arată cât de repede s-a răspândit evanghelia în primul veac, sau faptul că unii dintre creştinii din Ierusalim s-au refugiat în acest oraş pentru a scăpa de prigoana care a început după moartea lui Ştefan.

Deşi neaşteptată, arătarea Domnului Isus pentru Saul a avut loc „deodată”(Fapte 9:3), a fost însoţită de o manifestare divină (o lumină a strălucit în jurul lui – Fapte 9:3), a fost o experienţă personală (Saul a fost chemat pe nume – Fapte 9:4), a avut urmări dramatice  (Saul a căzut la pământ – Fapte 9:4,  a ajuns plin de frică – Fapte 9:6 şi şi-a pierdut vederea Fapte 9:8) şi a condus la un răspuns imediat(Saul a pus două întrebări: ”Cine eşti?” şi „Ce vrei să fac?” – Fapte 9:5-6).

2.    Măsura schimbării din viaţa lui Saul

Deşi merita osânda, Domnul Isus I s-a arătat lui Saul nu pentru a-l pedepsi, ci pentru a-i da o dovadă a învierii şi a atotputerniciei Sale, pentru a-l opri din lupta împotriva creştinilor, pentru a-i mai da o şansă de mântuire şi pentru a-l pregăti pentru slujba pe care urma să o împlinească (Fapte 9:6-18). Pentru a experimenta înnoirea vieţii şi pentru a împlini planul lui Dumnezeu pentru viaţa sa, Saul a trebuit însă să ia câteva decizii personale: să creadă (să recunoască că Cel ce i s-a arătat pe drumul Damascului este Domnul – Fapte 9:5-6), să asculte (să intre în cetate şi să accepte slujirea lui Anania – Fapte 9:6-18) şi să împlineascăEvanghelia (să-L mărturisească pe Domnul prin botez – Fapte 9:18/b).

Aceste experienţe au adus în viaţa lui Saul o schimbare radicală: prigonitorul a ajuns prigonit, apărătorul Legii a ajuns vestitor al Evangheliei, iar cel ce lupta împotriva lui Dumnezeu a ajuns un apostol folosit de Dumnezeu pentru mântuirea neamurilor. Toate aceste schimbări confirmă faptul că prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu Saul cel vechi a murit, iar Pavel a devenit o făptură nouă ( Fapte 13:9; 2 Corinteni 5:17).

3.    Mărturia schimbării din viaţa lui Saul

Transformarea din viaţa lui Saul este confirmată de faptul că el şi-a schimbat atitudinea faţă de Domnul Isus (L-a numit „Domnul” – Fapte 9:5-6, a fost gata să-L asculte – Fapte 9:8-9  şi L-a mărturisit ca Fiu al lui Dumnezeu – Fapte 9:11; 20-22), atitudinea faţă de creştini (acum nu-i mai prigonea, ci slujea lui Dumnezeu împreună cu ei – Fapte 9:19) şi atitudinea faţă de Lege (îi înfruntă pe evrei, propovăduindu-L pe Hristos – Fapte 9:20-22; 27-29). După întâlnirea cu Hristos, Saul a dobândit o natură nouă (Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:17), un statut nou (Fapte 9:15/a), o misiune nouă (Fapte 9:15/b), o companie nouă (Fapte 9:19; 27-29) şi un destin nou (Fapte 9:23; 29/b; Filipeni 1:21).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce scop a avut călătoria lui Saul la Damasc?
2.    De ce nu şi-a mai împlinit Saul scopul propus?
3.    În ce mod s-a arătat Domnul Isus lui Saul ?
4.    Care au fost urmările acestei întâlniri ?
5.    Ce mărturii arată că Saul a trăit o transformare radicală?
6.    Ce decizii personale a trebuit să ia Saul pentru a experimenta această transformare?
7.    Cum pot dovedi creştinii de astăzi schimbarea vieţii ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *