Satan, Luceafăr sau Lucifer

Isaia 14:12-20; Matei 12:22-29; (2Corinteni 11:13-14)

Scopul lecţiei: Să descoperim identitatea diavolului aşa cum ne este prezentată în Sfânta Scriptură, ca să nu fim înşelaţi de cursele lui, şi să învăţăm cum să luptăm  în Numele Domnului, pentru ca să avem parte de biruinţa pe care Dumnezeu ne-a pregatit-o.

Contextul lecţiei: Dacă în lecţiile precedente am studiat despre câteva mărturii prezentate de Sfânta Scriptură, care ne-au confirmat prezenţa răului în univers şi modul în care cei ce s-au confruntat cu aceste provocări au câştigat biruinţa, începând cu această lecţie vom avea în atenţie „exponenţii răului cosmic”. Este important să cunoaştem cine ne este duşmanul, ce strategie foloseşte, şi cum putem să ne împotrivim atacurilor pe care le iniţiază, pentru ca în lupta spirituală în care suntem angajaţi să câştigăm biruinţa.

Un bun exemplu în acest caz este experienţa trăită de poporul Israel în lupta împotriva sirienilor. Pentru că Elisei a descoperit împăratului lui Israel unde se ascunde vrăjmaşul şi ce tactică de luptă urma să adopte, poporul Israel a ştiut cum să abordeze lupta, câştigând biruinţa fără să-şi folosească armele (2 Împ.6:8-23).

În lumea în care trăim s-au împământenit deja concepţii greşite despre Diavol. Cea mai frecventă dintre acestea este mărturisirea: „ nu există Diavol!” Celor ce nu cred în existenţa lui Satan se alătură însă şi cei ce îi atribuie o identitate greşită. Diavolul este numai o idee, o putere, sau un înger căzut (spun aceştia), a cărui responsabilitate este numai să pregătească smoala pentru iad.

La cealaltă extremă sunt însă cei ce văd în Lucifer adevăratul domn pe care îl cinstesc şi îl venerează ca pe Dumnezeu. Din această cauză sunt tot mai multe aşa zise „biserici ale diavolului” care practică închinarea către Satan. Datorită acestor situaţii, în mijlocul atâtor rătăciri, ar trebui să luăm mult mai în serios atenţionarea Domnului Isus, care spune şi pentru noi astăzi:„ băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.!” (Mat.24: 4-26)

Conţinutul lecţiei: Atunci când îl prezintă în starea în care a fost creat, profetul Isaia îl identifică cu denumirea ”Luceafăr strălucitor”, arătând că la început diavolul a fost un înger purtător de lumină. Diavolul şi-a pierdut însă acestă vrednicie, ajungând un prinţ al întunericului (Luca 10:18, Ap.9:1;12:9; Luca 22:53;Ef.6:12).

Din această cauză, numele „Lucifer” care îi este atribuit diavolului, reprezintă o identitate falsă, pentru că adevărata lumină (Luceafărul strălucitor de dimineaţă) este Hristos (Num.24:17; Ap.22:16). Deoarece diavolul îşi ascunde identitatea şi se preface chiar într-un înger de lumină (2 Cor.11:14), pentru a descoperi cine este el în realitate, prin acestă lecţie biblică vom studia modul în care îl prezintă Biblia.

 1. Lucifer este un înger căzut

Deşi Lucifer a fost înzestrat prin creaţie cu frumuseţe, înţelepciune şi autoritate mai mare decât oricare altă făptură (Ez.28:13-15), datorită mândriei şi a rebeliunii pe care a generat-o în cer, a ajuns un înger căzut (Is.14:12-20; Luca 10:18;Ap.9:1;12:9), aflat sub judecata lui Dumnezeu (Ez.28:16-19; Ioan 12:31; 16:11).

 1. Lucifer este un duşman real

Intenţia diavolului este să distrugă lucrările lui Dumnezeu. De aceea, după ce a ispitit-o pe Eva şi l-a atras pe om de partea sa, a luptat să împiedice venirea lui Mesia. Cînd Domnul Isus a venit în mijlocul lumii, diavolul I s-a împotrivit şi-a încercat să-L învingă, ispitindu-L şi motivând pe cei din neamul lui Israel să-L condamne la moarte. Acum, prin minciună (Ioan 8:44), înşelăciune (Ap.12:10), ispitire (Iacov13-15) şi posedare demonică, luptă să-i împiedice pe oameni să ajungă la mântuire.( I Pet.5:8-9). Existenţa răului în lume, manifestat prin atâtea forme, implică şi existenţa celui care l-a generat.

 1. Lucifer este un adversar puternic

Urmărind lucrările pe care le împlineşte, măsura răului şi a împotrivirii pe care o generează, putem spune că nu e de glumit cu diavolul. Cei ce i-au nesocotit puterea au trebuit să suporte consecinţele (Fapte 8:10;19:13-17;Ap.12:12).

 1. Lucifer este un acuzator neobosit

În acţiunile sale, diavolul este neobosit. Nu-i este ruşine să încerce şi a doua sau a treia oară (Iov.1.6-12; 2:1-10; Mat.4:1-10), sau să aducă acuzaţii zi şi noapte (Ap.12:10).

 1. Lucifer este un ispititor activ

Cînd Dumnezeu l-a întrebat pe diavol de unde vine, acesta I-a răspuns: ”de la cutreierarea pământului” (Iov.1:7;2;2), iar apostolul Petru îl compară cu un leu care aleargă după pradă dând târcoale, răcnind (1 Pet.5:8). Cînd nu reuşeşte cu unul dintre planurile sale, el pune la cale un altul. Iar când a fost înfrânt de Domnul Isus, după ispitire, L-a lăsat pe Domnul, dar numai pentru o vreme (Luca 4:13).

 1. Lucifer este un potrivnic limitat în acţiune

Puterea diavolului este una primită (Luca 4:6), iar acţiunile lui sunt în limitele stabilite de Dumnezeu (Iov. 1:6-12;2:1-10;1 Cor.10:13;Ap.20:2,7). Numai Dumnezeu este atotputernic şi poate transforma chiar şi acţiunile diavolului în lucruri benefice pentru împlinirea planurilor Sale (1 Cor.5:5;2 Cor.12:7; Luca 10:18).

 1. Lucifer este un vrăjmaş înfrînt

Deşi i se mai permite să acţioneze, diavolul este un vrăjmaş înfrânt. El a fost deja judecat (Ioan 16:11; Evrei 2:14;1 Ioan3:18), locul pedepsei îi este pregătit (Mat.25:41), şi în curând Dumnezeu va proclama biruinţa finală ( Mat.12:22-29;Rom.16:20; Ap.20:1-10).

Întrebări pentru discuţii:

 1. De ce îşi ascunde diavolul identitatea ?
  2. Care sunt cele mai frecvente concepţii greşite despre diavol ?
  3. Este important să cunoaştem identitatea vrăjmaşului?
  4. Ce ne ajută să cunoaştem că diavolul este un vrăjmaş puternic?
  5. Ce factori arată că diavolul este un ispititor activ ?
  6. De ce îi mai permite Dumnezeu diavolului să acţioneze ?
  7. În ce fel suntem ajutaţi atunci când ştim că diavolul este un duşman înfrânt ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *