SÂNGELE SCUMP

1 Petru 1:19

 

Scump din cauza puterii răscumpărătoare (Fapte 20:28)

Din cauza puterii de curăţire (1 Ioan 1:7)

Din cauza puterii de împăcare (Coloseni 1:20)

Din cauza puterii de reconciliere (Efeseni 2:13)

Din cauza puterii de îndrăzneală (Evrei 10:19, 20)

Din cauza puterii de biruinţă (Apocalipsa 12:1)

Din cauza puterii de inspiraţie în cântare (Apocalipsa 5:9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *