Să nu-ţi faci chip cioplit

Isaia 44:1-22 (Exodul 20:4)

Scopul lecţiei: Să descoperim pericolul idolatriei, cât de neînţelepţi sunt cei ce îşi construiesc un chip cioplit şi se închină înaintea lui, cauzele care generază acest mare păcat şi remediul pentru idolatrie.

Contextul lecţiei: Dumnezeu Şi-a dovedit suveranitatea asupra poporului Israel prin faptul că l-a format ca naţiune (Geneza 12:1-3, 17:6, 18:18; Deuteronom 26:5), l-a ales şi l-a pus deoparte dintre toate celelalte popoare (Deuteronom 7:6-8, 14:6, 26:18-19; Exodul 19:5-6) şi S–a angajat să fie Dumnezeul lui Israel (Împăratul, Stăpânul şi Domnul lui Israel – Exodul 20:2; Leviticul 26:1; Deuteronom 5:6, 6:3-5; Isaia 44:1-6, 43:1-2, 7, 41:13-17). În autoritatea Sa, El a dat celor din Israel Legea, ca să-i ajute să ajungă un neam sfânt şi o naţiune de preoţi care să slujească lui Dumezeu (Exodul 19:5-6) şi să devină o mărturie şi o binecuvântare pentru celelalte popoare (Geneza 12:1-3, 18:18, 22:18; Isaia 60:1-3; Iosua  2:9-11; 1 Împăraţi 8:59-60; 1 Împăraţi  9:6-9).

Prin Legea pe care a dat-o poporului Israel, Dumnezeu a arătat în mod concret ceea ce trebuiau ei să facă (să-L recunoască pe Dumnezeu ca singurul Domn, să păzescă ziua de odihnă şi să-şi cinstească părinţii –Exodul 20:1, 8-11, 12) şi ceea ce nu trebuiau să facă (să nu-şi facă chip cioplit, să nu ia în deşert numele Domnului, să nu ucidă, să nu preacurvească, să nu fure, să nu mărturisească strâmb şi să nu poftească – Exodul 20:4-6, 7, 13, 14, 15, 16, 17).

Continutul lecţiei:Idolatrie înseamnă a te închina la orice altceva în afară de Dumnezeu. Unii oameni ajung la idolatrie atunci când se pun pe ei înşişi, familiile lor şi pe cei pe care îi iubesc, mai presus decât Dumnezeu. O altă formă de idolatrie este atunci când punem  munca, mâncarea, plăcerile, recreaţia şi confortul, înaintea lui Dumnezeu. Cea mai gravă formă de idolatrie este însă atunci când o persoană ajunge să-şi facă un chip cioplit şi să se închine înaintea acestuia, considerându-l Dumnezeu ( Exodul 32:1-6, 20:23; Leviticul 26:1; Deuteronom 4:14-19, 5:8-9, 27:15). Studiind pasajul lecţiei de astăzi, descoperim:

1.    Pericolul idolatriei     Isaia 44:1-8; Exodul 20:4-6

Profetul Isaia a arătat cât de neînţelepţi sunt cei ce îşi fac un chip cioplit şi se închină înaintea lui, în contextul în care poporul Israel era în pragul robiei babiloniene, loc în care urmau să suporte pedeapsa rostită de Dumnezeu împotriva idolatriei (Exodul 20:4-6; Isaia 43:22-28,  2:5-11; Ieremia 2 :23-28). Idolatria este însă un păcat foarte grav nu numai pentru faptul că este o călcare a poruncii lui Dumnezeu, care atrage pedeapsa lui Dumnezeu, ci şi datorită faptului că este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Cei ce îşi fac un chip ciopit şi se închină înaintea lui Îl necinstesc de fapt pe Dumnezeu.

Pentru a ilustra acest fapt profetul Isaia îi pune pe cei ce îşi fac un chip cioplit şi se închină înaintea lui în contrast cu  ceea ce a făcut Dumnezeu (a ales Israelul, a întemeiat Israelul şi a purtat de grijă celor din Israel – Isaia 44:1-2, 21, 41:8-14, 43:1), cu ceea ce a promis Dumnezeu (siguranţă, prosperitate materială şi restaurare spirituală – Isaia 44:2/b-5, 32:15-20, 35:4-7, 59:21; Ezechiel 36:24-36; Ioel 2:25-29; Zaharia 12:10; Fapte 2:14-21) şi cu ceea ce este Dumnezeu (Stăpânul, Împăratul, Răscumpărătorul, Domnul Oştirilor, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, singurul Dumnezeu şi Stânca cea tare – Isaia 44:6-8, 24, 43:1-3, 10-15, 41, 48:12-17 etc).

2.    Stupiditatea idolatriei  
   Isaia 44:9-17

După ce a prezentat măreţia lui Dumnezeu, profetul Isaia arată cât de neînţelepţi sunt toţi cei ce îşi fac un chip cioplit. Astfel, el arată că a-ţi face un idol este deşertăciune (Isaia 44:9/a) deoarece:  idolii nu slujesc la nimic (Isaia 44:9/b), cei ce se închină înaintea lor vor fi făcuţi de ruşine (Isaia 44:9/b;11), cei ce îi construiesc urmăresc un profit material (Isaia 44:10) iar închinarea înaintea idolilor este fără rost (Isaia 44:11). Idolii nu pot fi de niciun folos fiindcă sunt făcuţi de oameni care sunt supuşi slăbiciunii (Isaia 44:11-12), sunt confecţionaţi prin iscusinţa umană (Isaia 44:13/a), reprezintă o înfăţişare a realităţii (Isaia 44:13/b), sunt făcuţi din materiale folosite şi la alte întrebuinţări (Isaia 44:14-16) şi nu pot oferi niciun ajutor (Isaia 44:17).

3.    Cauza idolatriei     Isaia 44:18-20

După ce a prezentat stupiditatea idolatriei, profetul Isaia arată factorii care conduc spre idolatrie, menţionând: orbirea spirituală (Isaia 44:18, 45:20, 46:5-10), necunoaşterea adevărului (Isaia 44:19) şi înşelăciunea (inima înşelată conduce la rătăcire – Isaia 44:20; Osea 4:11-12).

4.    Remediul idolatriei     Isaia 44: 21-28

Pentru a scăpa de păcatul idolatriei profetul Isaia îi îndeamnă pe cei din Iuda şi Israel (Isaia 44:1) să-şi aducă aminte de Dumnezeu (Isaia 44:21), să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu (Isaia 44:22), să se închine înaintea lui Dumnezeu împreună  cu întreaga creaţie (Isaia 44:23), să recunoască lucrările lui Dumnezeu (Isaia 44:24-25) şi să se încreadă în Dumnezeu (Isaia 44:26-28).

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce este idolatria ?
2. De ce este idolatria un păcat foarte grav ?
3. Ce context a folosit profetul Isaia pentru a prezenta gravitatea idolatriei ?
4. Cum a dovedit Isaia stupiditatea idolatriei ?
5. Care a fost cauza idolatriei în care au ajuns cei din Israel?
6. Ce remediu a prezentat profetul Isaia pentru a scăpa de idolatrie ?
7. Ce forme de idolatrie sunt întâlnite astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *