RUGĂCIUNEA CELUI PIERDUT

 

Luca 16:19-31

I. Rugăciunea ca o cerere personală (v. 24)

  1. O picătură de apă (El a primit în viaţă apă din

abundenţă fără a exprima mulţumire)

  1. O rugăciune pentru milă. Hristos este pe scaunul milei

şi mila Sa este întotdeauna extinsă. Când mila este respinsă,

Dumnezeu îşi toarnă mânia Sa.

  1. O rugăciune de ajutor pentru Lazăr. Lazăr reprezintă

poporul lui Dumnezeu. Dacă ai fost vreodată să slujeşti în

închisoare, ai observat că aceşti prizonieri promit orice, dacă

cred că le poţi obţine eliberarea.

II. O rugăminte de intervenţie pentru ruda lui (v. 29)

  1. Pentru tatăl său
  2. Pentru mama sa
  3. Pentru cei 5 fraţi. EI nu a fost niciodată interesat de

misiune în viaţa lui pământească

III. O rugăminte pentru miracole – învierea din morţi

(v. 27-30)

  1. Miracolul puterii – “trimite-l pe el” (v. 27)
  2. Miracolul vieţii – învierea din morţi
  3. Miracolul adevărului – mărturia lor (v. 28)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *