Rugăciune de anul nou

Rugăciune de anul nou
Doamne Dumnezeule: Iată rugăciunea pe care o înalţ către Tine la cumpăna dintre ani:
În primul rând, am atâtea motive să îţi mulţumesc: Îţi mulţumesc pentru că nu m-ai lepădat de la faţa Ta, nici nu m-ai smuls din via Ta, în toţi anii în care, zadarnic, ai căutat rod în mine, smochinul neroditor. Îţi sunt recunoscător, că nu mi-ai făcut ca lui Anania şi Safira, atunci când Te-am înşelat şi pe Tine şi pe fraţi, din dorinţa de a părea mai spiritual, mai evlavios, mai pocăit şi mai dedicat lucrării Tale decât eram în realitate. Când poporul Tău luptător, suferea înfrângeri spirituale, datorită lucrurilor date spre nimicire, ascunse în interiorul cortului sufletului meu, în bunătatea Ta nu mi-ai făcut ca lui Acan. Ai amânat tragerea la sorţi, şi în loc să mă acopere pietrele judecăţii Tale, m-au acoperit îndurări fără număr, care mă îndemnau la pocăinţă. În pelerinajul meu afară din Sodoma, spre muntele Tău cel sfânt, oh…, de câte ori am privit înapoi, spre lucruri care mă ţineau legat de glie, iar Tu nu m-ai transformat în stâlp de sare, ca pe soţia lui Lot, ci mi-ai şoptit mereu că cel ce pune mâna pe plug şi priveşte înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Cum aş putea să-ţi mulţumesc pentru atât belşug de har? Când obijnuiam să cârtesc împotriva Ta, că nu mi-ai dat tot ce-mi doresc, că sunt sărac, Tu nu m-ai întâmpinat cu şerpi înfocaţi, ca pe Israel în pustie, nici nu m-ai pedepsit, când plin de lăcomie eram cu carnea între dinţi, ci m-ai întâmpinat în fiecare dimineaţă cu bunătăţile Tale, care cu fiecare zi au devenit din ce în ce mai noi şi proaspete? Când consideram că jertfele pe care ţi le aduceam: predicare, dărnicie, religiozitate, vor putea ţine loc de sfinţenie, şi vor înlocui cu succes ascultarea mea de poruncile Tale, îţi mulţumesc că nu m-ai lepădat ca şi pe Saul, ci mi-ai oferit harul pocăinţei. Când ochii mei îşi permiteau, să mai privească, din când în când, şi în locuri interzise de Tine, îţi mulţumesc că nu mi i-ai scos din cap ca lui Samson, nici nu m-ai făcut de ruşine punându-mă să învârt la râjniţa satanei, ci ai aşteptat cu răbdare ziua pocăinţei mele fără rezerve înaintea Ta. Îţi mulţumesc că nu ai închis cerul deasupra mea şi deasupra familiei mele, ca pe vremea lui Ahab, deşi au fost şi în viaţa mea perioade în care am şchiopătat de amândouă picioarele. Îţi mulţumesc că încă nu ai trimis să-mi vorbească un duh de minciună, care să mă ducă la pieire, la fel ca pe Ahab, deşi am mai respins şi eu vorbirea blândă şi liniştită a Duhului Tău Cel Sfânt. Îţi sunt deplin recunoscător că nu am sfârşit-o la fel ca Iuda, deşi nu odată te-am vândut ca el, şi încă pe mai puţin de treizeci de arginţi, uneori chiar pentru o ciorbă de linte. Când mă sumeţeam împotriva Ta, şi umflat de o mândrie diabolică, credeam că tot ce sunt şi am mi se datorează mie şi înţelepciunii mele, în îndurarea Ta, nu mi-ai luat mintea ca lui Nebucadneţar, nici nu m-ai umilit până acolo încât să pasc iarba de pe câmp ca boul, deşi aş fi meritat-o din plin. Când intram în prezenţa Ta cu superficialitate, atingându-mă cu nebăgare de seamă de chivotul slavei Tale, îţi mulţumesc că nu m-ai trăznit pe loc, ca şi pe Uza, ci m-ai îndemnat mereu să-mi păzesc piciorul când intru în casa Ta, spre a nu aduce jertfa nebunilor. Când Tu mă trimeteai să propovăduiesc Evanghelia în cetatea cea mare, iar eu fugeam departe de faţa Ta la Tars, la treburile şi problemele mele personale, îţi mulţumesc că nu mi-ai vorbit, ca lui Iona: prin furtuni puternice, corăbii care se scufundă, corăbieri păgâni şi nici măcar prin peşti înfometaţi, ci printr-un susur blând şi subţire. Îţi mulţumesc că nu mi-ai închis gura, şi nu m-ai făcut mut, ca şi pe Zaharia, de atâtea ori când m-am îndoit de promisiunile Tale, nesocotind Cuvântul Tău cel sfânt. Îţi sunt recunoscător că încă nu ai răsturnat peste mine turnul din Siloam, nici nu m-ai măcelărit împreună cu jertfele mele, cu toate că de multe ori nu am fost cu nimic mai bun decât acei galileeni, ci m-ai îndemnat să mă pocăiesc, ca să nu mi se întâmple şi mie la fel. N-ai îngăduit să am soarta Izabelei, deşi am mai cochetat cu dumnezeii ei, nici n-ai rostit în dreptul meu o sentinţă la fel de aspră ca în cazul lui Belşaţar, deşi am mai nesocotit şi eu lucrurile sfinte. Nu m-a înghiţit pământul, ca pe Core, Datan şi Abiram, deşi am mai contestat şi eu pe unii din slujitori, şi nici nu m-am umplut de lepră în casa Ta, ca Ozia, deşi uneori m-am mâniat şi eu pe preoţii Tăi. Oh Doamne, cine sunt eu ca să îmi acorzi un statut atât de privilegiat şi preferenţial, şi ce merite am ca să te porţi cu mine mai frumos decât cu toată lumea? Cum aş putea să-ţi mulţumesc pentru toate acestea? Îţi mulţumesc că nu mi-ai dat ceea ce meritam, ci mi-ai dat har după har. Îţi mulţumesc că mi-ai ieşit în cale, ca lui Pavel pe drumul Damascului, numai că mie mi-ai vorbit într-un mod mult mai delicat decât lui. Îţi mulţumesc că te-ai rugat şi pentru credinţa mea. Îţi ofer deplina mea recunoştinţă, pentru privirea dulce de la cântatul cocoşului, şi pentru primirea cea plină de căldură de care mi-ai făcut parte în noaptea cea mai neagră a sufletului meu. Eu sunt Gomera care Ţi-a răsplătit marea dragoste prin infidelitate, dar din care Tu ai făcut prinţesă a cerurilor, mireasă a lui Hristos. Eu sunt fiul risipitor care Ti-am risipit averea, şi chiar dacă nu am făcut-o cu femeile desfrânate, am umblat în zdrenţe şi m-am hrănit şi eu cu roşcove de porci. Eu sunt tâlharul Baraba, pentru care ai murit pe cruce. Ai cucerit în mod definitiv, prin dragoste, inima mea sărmană, şi doresc să nu mă despart niciodată de Tine. Profund încântat de toate binecuvântările primite, dar mai ales îndrăgostit pe deantregul de frumuseţea fiinţei Tale, mă ofer Tie în întregime, ca ofrandă de mulţumire şi recunoştinţă.
Iată şi cererile mele la cumpăna dintre ani: Doresc să-ţi aduc totdeauna jertfe plăcute, la fel ca Abel, ca oridecâte ori vei privi spre ele şi spre mine s-o poţi face cu toată plăcerea. Vreau să umblu cu Tine, la fel ca Enoh, şi chiar dacă nu ar fi să trăiesc încă treisute de ani, vreau ca fiecare clipă să fiu fascinat de prezenţa Ta, şi nici un lucru pământesc să nu-mi poată tulbura această fericire. Dă-mi putere să am totdeauna un comportament diferit de cei din lumea păcătoasă, ca Noe din vechime, chiar dacă ar fi să rămân singur pe calea Ta, şi chiar dacă toţi m-ar badjocori şi m-ar ridiculiza. Ajută-mă să-mi menţin opţiunea pentru corabia Ta, chiar dacă toţi ar opta pentru alte corăbii mai la modă decât aceasta. Dă-mi o credinţă la fel de puternică ca a lui Avraam. Învaţă-mă să călătoresc bazat pe promisiunile Tale către destinaţia: canaanul ceresc, fără a-mi lega inima nici de singurul copil, nici de fertila câmpie a Iordanului. Ajută-mă să fiu totdeauna gata de jertfă, ca şi Isaac, pregătit de a urca pe altar, oridecâte ori mi se va cere. Ajută-mă să-mi doresc binecuvântarea la fel ca Iacov, să lupt cu Dumnezeu la fel ca şi Israel, conştient de faptul că tot ce-am acumulat, prin muncă asiduă, douăzeci de ani, în casa lui Laban, se poate pierde într-o singură clipă, în confruntarea cu Esau. Dă-mi putere să fug de păcat, la fel ca Iosif, chiar dacă aceasta ar presupune pierderea serviciului bun şi bine plătit din casa lui Potifar, sau chiar a libertăţii şi a hainei de pe mine. Doresc să fiu pasionat de slava Ta ca Moise, petrecând mult timp împreună cu Tine pe munte, unde copleşit de farmecul prezenţei Tale, să uit de mine, de ceas, de somn şi de mâncare, iar coborând de acolo să-Ţi port slava, pe faţa mea între oameni. Doamne ajută-mă să mă ţin scai de poporul tău ca Rut, chiar dacă în loc de Naomi cea plăcută voi da peste Mara cea plină de amărăciune, cu nădejdea că încă Tu nu ţi-ai rostit ultimul cuvânt cu privire la biserică. Doresc să fiu mereu receptiv la vocea Ta, ca Samuel, iar rugăciunea mea permanentă să fie:,,Vorbeşte Doamne căci robul Tău ascultă!”, chiar dacă Eli are ochii tulburi, fiii lui nu sunt un exemplu vrednic de urmat, iar Cuvântul Tău este rar şi vedeniile nu sunt foarte dese. Ajută-mă să mă rog ca Ana, şi să-mi împlinesc juruinţele făcute Ţie la fel ca ea. Într-o lume a familiilor dezbinate, învredniceşte-mă să pot vorbi în numele casei mele la fel ca Iosua. În timp ce o mare parte din poporul Tău, zace paralizat de frică, din pricina cuvintelor de hulă rostite cu atâta neruşinare, în fiecare dimineaţă şi seară, de către uriaşul Goliat, dă-mi putere să-l înfrunt în numele Tău, şi să-l dobor la pământ cu praştia credinţei. Pune în mine o pasiune după înţelepciune, la fel ca în Solomon, mai mare decât dorinţa după avere, viaţă lungă sau nimicirea vrăjmaşilor mei. Vreau să fiu totdeauna plin de râvnă pentru Domnul, la fel ca şi Ilie, gelos pentru Tine ca el în confruntarea cu prorocii lui Baal, şi experimentând puterea rugăciunii ca pe muntele Carmel. Doresc să am ,,neruşinarea” lui Elisei, cerând o dublă măsură din duhul lui Ilie, şi aceasta nu datorită meritelor mele ci datorită îndurărilor Tale. Tare mi-ar plăcea să-Ţi rămân credincios în încercări la fel ca Iov, chiar dacă ar fi să pierd, şi eu tot ce am acumulat o viaţă întreagă, rămânând singur pe o grămadă de moloz. Umple-mi capul cu lacrimi pentru soarta nenorocită a poporului Tău, la fel ca şi lui Ieremia. Deschide izvorul lacrimilor mele şi ajută-mă să mă înec în ele de durere pentru cei care Te părăsesc fără temei şi aleargă cu paşi repezi spre pierzare. Ajută-mă să fiu sfânt, ca şi Daniel, gata să renunţ la mâncărurile, băuturile şi îmbuibările lumii acesteia, chiar şi atunci când nu mă vede nimeni, şi să trăiesc şi în Babilon la fel ca şi în Casa Ta. Dă-mi verticalitatea lui Sadrac, Meşac şi Abed-Nego, fiind gata să intru mai degrabă în cuptorul încins de şapte ori mai mult ca de obicei, decât să fac vreun compromis cu idolii lumii acesteia. Ajută-mă să fiu pasionat de Cartea Legii, la fel ca Esra, dregător de spărturi ca Neemia. Te rog să mântuieşti suflete şi la predicile mele la fel ca la predicile lui Petru. Dacă printr-un analfabet, ca el, ai putut să lucrezi cu atâta putere, atunci poţi s-o faci şi prin viaţa mea. Ajută-mă să iubesc pe fraţi ca şi Ioan, să eman în jurul meu o căldură binevoitoare ca şi ucenicul iubirii. Îmi doresc atât de mult să fiu nebun pentru Hristos, la fel ca Pavel, gata a lăsa tot ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte: să-L cunosc mai mult, să umblu cu El, să-L propovăduiesc din toată inima, şi să nu mă las intimidat nici de lanţuri, foame sau pietre. Si-aş mai vrea ca faţa mea să strălucească, ca a lui Stefan, chiar şi atunci când voi fi doar la câteva clipe de plecarea mea în veşnicie. Dar până atunci îmi doresc să fiu totdeauna la îndemâna Duhului Sfânt, ca Filip, alergând neobosit după carele celor care au nevoie de cineva care să-i ajute să înţeleagă ceea ce citesc. Dar mai presus de toate acestea, Doamne ajută-mă să fiu ca Hristos: blând şi smerit cu inima, pasionat de relaţia cu Tatăl la fel ca El, gata de a petrece chiar nopţi întregi în părtăşie sfântă. Dă-mi pasiunea de a ridica pe cel căzut între tâlhari ca a Samariteanului milostiv, ajută-mă să mă împrietenesc cu vameşii şi păcătoşii ca Isus, şi dă-mi tăria de a fi drastic cu fariseii tot ca El. Ajută-mă să-l iubesc şi pe Iuda, ca şi pe Petru sau pe Ioan. Dă-mi putere să tac înaintea celor care mă badjocoresc şi să mă rog pentru cei ce mă prigonesc.
Stiu că rugăciunea mea este destul de îndrăzneaţă, dar Tu şti că este pe deplin sinceră. Nu Ţi-o adresez datorită anumitor merite personale, ci datorită promisiunilor Tale. Tu ai spus că tot ce vom cere în Numele Tău şi pentru proslăvirea Acestuia, vei face.(Ioan14:13) Toate aceste lucruri Ţi le cer pentru readucerea Slavei Tale în mijlocul poporului Tău şi a generaţiei actuale. Deasemenea, ai spus că tot ce vom cere după voia Ta vei face.(1Ioan5:14) Lucrurile pe care Ti le-am cerut sunt în acord cu voia Ta revelată în Scripturi. Deasemenea, ai spus că rugăciunea trebuie făcută cu credinţă pentru a putea fi ascultată.(Mc.11:24) Tot ce pot spune în finalul acestei rugăciuni, ca un om neânsemnat ce sunt, sunt cuvintele: Cred Doamne, ajută necredinţei mele!

Autor: Vasile Mich

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *