Respingerea Împărăţiei – Pilda vierilor

Matei 21:33-46 (Matei 23:37)

Scopul lecţiei: Să descoperim cadrul în care a rostit Domnul Isus pilda vierilor, semnificaţia acestei pilde, modul în care exprimă acestă pildă respingerea Împărăţiei şi care au fost urmările acestei decizii greşite.

Conţinutul lecţiei: După respingerea Domnului Isus de către fruntaşii lui Israel, planul lui Dumnezeu privind întemeierea Împărăţiei cerurilor nu a ajuns în impas, ci a continuat, înaintând spre un viitor glorios prin harul oferit prin Hristos celor dintre neamuri. Studiind pilda vierilor, prin care sunt descoperite aceste adevăruri, descoperim:

1.    Cadrul în care a fost rostită pilda vierilor

Pilda vierilor a fost rostită de Domnul Isus după intrarea Sa în Ierusalim, moment în care El  a dat celor din Israel dovezi noi că este Mesia (Matei 21:1-9) şi Şi-a arătat puterea prin alte minuni pe care le-a înfăptuit în templu (Matei 21:1-17) sau în timpul  călătoriei din Ierusalim spre Betania, sau dinspre Betania la Ierusalim (Matei 21:18-22; Marcu11:12-19). În acea vreme împotrivirea fruntaşilor lui Israel faţă de Domnul Isus se manifesta pe faţă şi atinsese cote maxime (Matei 21:15-17). Pentru a-i conştientiza de această atitudine greşită, Domnul Isus i-a confruntat cu întrebări directe (Matei 21:23-27), exemple practice (pilda celor doi fii – Matei 21:27-32) şi mărturii puternice  (pilda vierilor -Mat.21:33-46).

2.    Semnificaţia pildei vierilor

Pilda vierilor a fost rostită de Domnul Isus pentru a descoperi starea de împotrivire a fruntaşilor lui Israel şi pentru a arăta viitorul Împărăţiei lui Dumnezeu după ce aceştia L-au respins pe Domnul. Pentru a comunica aceste adevăruri, Domnul Isus a arătat că un gospodar (Dumnezeu Tatăl – Psalmul 80:8-11) a sădit o vie (poporul Israel – Psalmul 80:8-19; Isaia 5:1-7) şi a făcut tot ceea ce era nevoie pentru a-i asigura cele mai bune condiţii pentru rodire (a împrejmuit-o cu un gard pentru protecţie, a săpat un teasc având nădejdea rodirii şi a înălţat un turn ca adăpost pentru lucrători şi loc de unde să fie urmărit duşmanul – Matei 21:33).

După ce a sădit via şi i-a pregătit cele mai bune condiţii pentru rodire, gospodarul (Dumnezeu), a arendat via unor vieri (fruntaşii lui Israel), aşteptând ca aceştia să o îngrijească şi să-I dea partea de rod.  Când a venit vremea roadelor, gospodarul (Dumnezeu), i-a trimis pe robii Săi (proorocii), ca să ia partea lui de rod. Numai că robii Săi a au fost primiţi cu ostilitate (au fost bătuţi, au fost omorâţi, sau împroşcaţi cu pietre – de exemplu, Isaia ,Ieremia, sau Ştefan). După ce a trimis şi alţi robi care au fost primiţi în acelaşi fel, gospodarul (Dumnezeu), L-a trimis pe Fiul Său (Domnul Isus – Matei 21:36-38; Evrei 1:1-2).

Când L-au văzut însă pe Fiul (moştenitorul viei), vierii şi-au manifestat aceeaşi atitudine de împotrivire, omorându-L afară din vie, cu gândul de a deveni ei proprietarii (Matei 21:38-39; Fapte 2:23).


3.    Modul în care ilustrează pilda vierilor respingerea Împărăţiei

Pilda vierilor ilustrează respingerea Împărăţiei fiindcă prin mesajul acesteia Domnul Isus îi identifică în mod direct pe fruntaşii lui Israel (autorităţile religioase), care au dovedit o atitudine împotrivitoare faţă de Dumnezeu, faţă de slujitorii lui Dumnezeu (proorocii) şi faţă de Fiul lui Dumnezeu (Domnul Isus). Această atitudine de împotrivire a fost: conştientă, perpetuă şi radicală (fruntaşii lui Israel s-au împotrivit în mod conştient, au persitat în această împotrivire şi nu au avut nicio limită, fiindcă pe cei respinşi i-au osândit la moarte – Matei 21:34-39).

Pentru a-i conştientiza de această atitudine, Domnul Isus a ridicat o întrebare, cerând fruntaşilor lui Israel să-şi rostească ei înşişi sentinţa (Matei 21:40-41; 2 Samuel 12:1-14),  apoi le-a adus în atenţie un pasaj din Scriptură prin care le-a arătat modul în care a fost anunţată respingerea Sa în calitate de  Mesia (Matei 21:40-42; Psalmul 118:22-24).

Aplicaţie practică:
identificaţii formele prin care oamenii de astăzi se împotrivesc lui Dumnezeu, slujitorilor trimişi de Dumnezeu şi Domnului Isus şi arătaţi ce ar trebui să facă cei credincioşi ca aceştia să ajungă din împotrivitori apărători ai Evangheliei

4.    Consecinţele respingerii Împărăţiei, descoperite prin pilda vierilor

După ce a arătat modul în care fruntaşii lui Israel L-au respins pe El şi Împărăţia pe care a venit să o întemeieze, Domnul Isus a descoperit viitorul Împărăţiei, arătând că Împărăţia va fi luată de la fruntaşii  lui Israel şi încredinţată altor vieri (neamurilor şi urmaşilor Domnului Isus – Matei 21:43) şi a anunţat pedeapsa de care vor avea parte cei ce L-au respins (Matei 21:44;1 Pet.2:7-8). Cu toate că au cunoscut semnificaţia acestei pilde şi au înţeles că s-au descalificat pentru a împlini responsabilităţile ce le-au fost încredinţate (să lucreze via Domnului şi să-I aducă partea de rod) şi că sunt vrednici de pedeapsă, fruntaşii lui Israel au continuat în împotrivirea lor, hotărând arestarea şi condamnarea Domnului Isus (Matei 21:45-46).

Aplicaţie practică: arătaţi ce responsabilităţi au în prezent slujitorii lui Dumnezeu şi cum ar trebui să-şi împlinească aceste slujiri pentru a aduce multă roadă.

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce context a rostit Domnul Isus pilda vierilor ?
2.    Ce scop a urmărit Domnul Isus prin pilda vierilor ?
3.    Care este semnificaţia pildei vierilor ?
4.    Cum s-a manifestat împotrivirea fruntaşilor lui Israel faţă de Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu şi faţă de Fiul lui Dumnezeu ?
5.    În ce fel au fost conştientizaţi fruntaşii lui Israel de atitudinea lor de împotrivire ?
6.    Care este viitorul Împărăţiei după respingerea Domnului Isus de către fruntaşii lui Israel ?
7.    De ce au continuat fruntaşii lui Israel cu aceeaşi împotrivire şi după ce au fost descoperiţi public şi li s-a comunicat pedeapsa pe care o merită ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *