REACŢIA IUDEILOR FAŢĂ DE DOMNUL ISUS

Text: Ioan 12:37-50
Verset de aur: Ioan 12:48

1. Reacţia  iudeilor necredincioşi Ioan 12:37-41

a. Dovada necredinţei Ioan 12:37
– n-au luat în seamă minunile înfăptuite de Domnul Isus
x. minumile au fost multe „atâtea”
x. minunile au fost publice „înaintea lor”
x. minunile au fost înfăptuite de către Domnul Isus „ El…făcuse”
– n-au crezut în Domnul Isus Ioan 12:37/b
x. o atitudine curioasă (ilogică)
x. o atitudine continuă „ tot nu credeau”
x. o atitudine comună „ei nu credeau” Mat.13:58;Ioan 10:25
– n-au acceptat adevărurile revelate Ioan 12:38
x. cu toate că au fost prezentate de proorocul Isaia
x. cu toate că au fost descoperite public
x. cu toate că au fost dovedite de lucrările înfăptuite de Dumnezeu
Isaia 53:1;Ioan 3:11;6:63-64;8:12-19;Fapte 28:27;Evrei 3:12

b. Cauza necredinţei
– orbirea ochilor – nu puteau să vadă Ioan 12:40/a
– împietrirea inimii – nu puteau crede Ioan 12:40/b
– întunecarea minţii – nu puteau înţelege Ioan 12:40/c Luca 22:67;
Fapte.28:27; 2 Cor.4:1-6;Rom.1:19-21

c. urmările necredinţei
– nu s-au întors la Dumnezeu Ioan 12:40/c
– au pierdut ocazia vindecării Ioan 12/40/d
– vor fi osândiţi Ioan 12:48

2. Reacţia iudeilor credincioşi pe ascuns Ioan 12:42-43

a. nu L-au mărturisit pe Domnul Isus de frica Iudeilor Ioan 12:42/a
b. nu L-au mărturisit pe Domnul Isus fiindcă n-au fost gata să plătească preţul
Ioan 12:42/b
c. nu L-au mărturisit pe Domnul Isus fiindcă au iubit slava oamenilor
Ioan 12:43;Mat.10:32-33;Luca 12:8-9;Mat.16:26;2 Tim 2:12;Iac.4:4;Ioan
5:44;Is.51:12

3. Reacţia iudeilor credincioşi cu adevărat

a. cine crede în Domnul Isus crede şi în Dumnezeu Tatăl Ioan 12:44; 5:24;6:28-29;14:6;17:8,21;1 Tim.2:3-6
b. cine crede în Domnul Isus îl vede prin El pe Tatăl Ioan 12:45;10:30,37-38;12:45;14:7-10
c. cine crede în Domnul Isus este strămutat din întuneric la lumină Ioan 12:46;Mat.6:23;Ioan 1:4-5;3:19;8:12;Ef.5:14;Rom.13:12;1Ioan 1:6
d. cine crede în Domnul Isus primeşte adevărul Ioan 12:47,49; 3:23; 3:34;14:24.
e. Cine crede în Domnul Isus are viaţa veşnică Ioan 12:50;17:8; 8:51;6:63,68

Întrebări pentru discuţii:

1. Care a fost reacţia iudeilor necredincioşi faţă de Domnul Isus?
2. Ce mărturii dovedesc necredinţa acestor iudei?
3. Care a fost cauza necredinţei acestor iudei?
4. Care sunt urmările necredinţei acestora?
5. Care a fost reacţia iudeilor credincioşi, dar pe ascuns?
6. Care a fost reacţia iudeilor credincioşi cu adevărat?
7. Care sunt dovezile credinţei în Domnul Isus?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *