RĂSTIGNIREA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 19:17-30
Verset de aur: Ioan 19:30

Urmărind actul răstignirii Domnului Isus, descoperim:

1. Cadrul în care a fost răstignit Domnul Isus Ioan 19:17-18

a. Domnul Isus a fost predat iudeilor Ioan 19:16
b. Domnul Isus şi-a purtat crucea spre locul răstignirii Ioan 19:17/a
– aceasta arată răutatea oamenilor „L-au tratat pe Domnul Isus ca pe un condamnat oarecare”
– aceasta arată dedicarea Domnului Isus „ a purtat crucea în locul nostru”
– aceasta arată jertfa Domnului Isus „ a suferit pe lemnul crucii” Ioan 3:14-15;10:11-18;12:27-30
c. Domnul Isus a fost răstignit la Golgota, pe dealul Căpăţânii Ioan 19:17/b;Num.15:36;Ex.13:12
d. Domnul Isus a fost răstignit între doi tâlhari Ioan 19:18
– ca să împlinească scriptura Isaia 53:6
– ca să arate că a purtat păcatul nostru 2 Cor.5:21
– ca să ofere o şansă celor păcătoşi 1 Pet.2:24;3:18

2. Evenimentele petrecute la răstignirea Domnului Isus Ioan 19:19-24
a. inscripţia de pe cruce
– descoperă identitatea Domnului Isus Ioan 19:19;Mat.27:37; Fil.2:8-11;1Tim.6:14-16
– accesibilă tuturor „scrisă în trei limbi” Ioan 19:20
– stârneşte împotrivire Ioan 19:21
– exprimă fermitatea lui Pilat Ioan 19:22
b. acţiunile soldaţilor
– insensibilitate faţă de durere Ioan 19:23;Ps.22:28
– interes faţă de lucrurile materiale Ioan 19:23;Marcu 8 36
– împlinirea Scripturii Ioan 19:24;Ps.22:18.

3. Mărturii ale Domnului Isus în timpul răstignirii Ioan 19:25-30

a. a purtat de grijă de mama Sa Ioan 19:25-27
– mama Sa era în primejdie Ioan 19:25
x. puteafi privită ca o revoluţionară de către romani
xi. putea fi privită ca o eretică de către cei religioşi
xii. putea fi privită fără apărare de cei din Israel
– mama Sa a dovedit o dragoste mare
x. a rămas lângă Domnul Isus până la sfârşit
xi. a îndurat suferinţa alături de Domnul Isus
– mama Sa a primit un ajutor nesperat
x. Domnul Isus n-a uitat-o Ioan 19:26/a
xi. Domnul Isus a definit o nuă relaţie Ioan 19:26/b-27
xii. Domnul Isus a încredinţat-o lui Ioan Ioan 19:27
b. a făcut declaraţii memorabile Ioan 19:28-30
x. „Mi-e sete” care arată că:
. Domnul Isus a îndurat suferinţa la fel ca ceilalti răstigniţi
Ioan 19:28/a;Ps.69:21
. Domnul Isus a împlinit Scriptura Ps.69:21;Mat.27:48
. Domnul Isus privea spre viitor la urmările jertfei Sale
Isaia 53:10-11
xi. „ S-a isprăvit” „tetelestai” care arată că:
. Domnul Isus a terminat lucrarea încredinţată Fil.2:6-8
. Domnul Isus a învins pe diavol Col.2:14-15
. Domnul Isus a anunţat sfârşitul domniei morţii şi al
păcatului Rom.5:12-19;1Cor.15:21-22,45

Întrebări pentru discuţii:

1. Care a fost cadrul în care a fost răstignit Domnul Isus?
2. Ce profeţii au fost împlinite la răstignirea Domnului Isus?
3. Ce evenimente au avut loc la răstignirea Domnului Isus?
4. De ce au fost nemulţumiţi iudeii de înscripţia scrisă de Pilat pentru Domnul Isus?
5. Ce mărturii arată insensibilitatea soldaţilor faţă de suferinţele Domnului Isus?
6. Care a fost atitudinea Domnului Isus în timpul răstignirii?
7. Ce mărturii arată că Domnul Isus a purtat de grijă de mama Sa?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *