Raiul (răsplata eternă a celor biruitori)

Ap.21:1-27 (Ioan 14:1-3)

Scopul lecţiei: Să descoperim  care sunt mărturiile ce confirmă existenţa cerului, cine sunt cei ce vor avea parte de răsplătire veşnică şi cum putem ajunge în acest loc de fericire.

Contextul lecţiei: În contrast cu iadul, care este locul de pedeapsă veşnică a celor ce s-au împotrivit lui Dumnezeu, atunci când prezintă veşnicia, Sfânta Scriptură ne vorbeşte şi despre cer, care este locul unde cei biruitori vor avea parte de răsplată eternă.

Pentru a ne descrie acest loc, în Sfînta Scriptură este folosit termenul ebraic „shamaym”, un substantiv la plural care înseamnă „înălţimi” (Gen. 1:1; 2:1), cât şi termenul grecesc „ouranus” care înseamnă ceva ridicat sau foarte înălţat.” Luând în considerare nuanţele acestor termeni înţelegem că cerul este ceva sus, mai sus, sau deasupra.

Aceşti termeni sunt menţionaţi în Cuvântul lui Dumnezeu de 582 de ori în 550 de versete diferite, şi descriu: cerul atmosferic – locul unde zboară păsările  (Gen.1:20;Ier.4:25; Mat.6:16), cerul astronomic – locul unde zboară cosmonauţii (Gen.1:12-15;Ps.19:4-6; Isaia 13:10), sau cerul slavei – locul locuinţei lui Dumnezeu (Ps.2:4; Evrei 9:24: Ioan 14:1-3; 2 Cor.12:2-3; Mat.22:30).

În Vechiul Testament este întâlnit însă şi termenul „pardace” care înseamnă „grădină regală” şi descrie grădina în care a fost aşezat Adam (Gen.2:8;15;3:23) sau diferite  comparaţii  cu acest loc (Gen.13:10;Ioel.2:3;Ez.31:8-9). Şi în  Noul Testament întâlnim acelaşi termen, menţionat de trei ori  în forma sa grecească („paradeisos”), folosit pentru a descrie locuinţa intermediară, unde vor ajunge cei neprihăniţi (Luca 23:43) experienţa traită de apostolul Pavel (2 Cor.12:4), sau  locul unde vor ajunge cei biruitori (Ap.2:7).

Dacă raiul  pământesc este locul unde a fost aşezat Adam, iar raiul (sânul lui Avraam Luca 16:23), este locul de aşteptare a celor neprihăniţi, raiul ceresc, este locul fericirii veşnice în prezenţa lui Dumnezeu în cerul nou şi pământul nou unde va domni neprihănirea ( Ap.21:1-14; 2 Pet.3:10-13).

Conţinutul lecţiei: Studiind acest capitol (Ap.21:1-27) constatăm că istoria omului care a început în paradisul Edenic, va continua pentru veşnicie în paradisul ceresc, noua creaţie a lui Dumnezeu (Ap.21:1-4). Datorită acestui fapt adevărurile prezentate în acest capitol, sunt într-un puternic contrast cu cele descoperite în cartea Genesei. Urmărind însă modul în care apostolul Ioan ne prezintă acestă viziune cu privire la cer, descoperim:

1.    Cerul este un  loc real (Ap.21:1-4)

Putem fi siguri că cerul este un loc real fiindcă este un loc creat de Dumnezeu (Gen.1:1; Ps 8:3;33:6; Isaia 44:24; Ap.21:1), fiind este menţionat în Sfânta  Scriptură de peste 580 de ori. Numai în Noul Testament întâlnim 250 de afirmaţii cu privire la cer, iar 144 dintre dintre acestea sunt atribuite Domnului Isus.

În acelaşi timp, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Isus s-a coborât şi s-a înălţat la cer (Ioan 3:13; 6:38; Fapte 1:9-11), Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer (Mat.3:16-17), Ştefan şi Petru au văzut cerul (Fapte. 7:56; 10:11), apostolul Pavel a fost înălţat până la al treilea cer (2 Cor. 12:2-4), iar în revelaţia pe care a primit-o de la Dumnezeu, Ioan a văzut un cer nou şi un pământ nou. (Ap.21:1-4).

2.    Cerul este un loc de fericire veşnică (Ap.21:2-23)

Această fericire este determinată de ceea ce este cerul: un loc sfânt (Isaia 57:15; Ps.20:6; Ap.21:2;10; 2 Pet.3:13), un loc de slavă (1 Cor.2:9, Ap.21:10-23 – Noul Ierusalim), un loc al părtăşiei  si-al împlinirii depline (Ap.7:10; 21:3;21:6), un loc al laudelor şi-al fericirii veşnice (Ap.7:11-17;Ap.5:8-14).

În acelaşi timp, acestă fericire va fi derterminată de lucrurile care nu vor mai fi în cer. În cer nu vor mai fi: lucrurile dintâi ( Ap.21:1), lucrurile care ne-au adus durere (Ap.21:4), cei ce au trăit în păcat (Ap.21:8), sau oricine s-a împotrivit lui Dumnezeu (Ap.20:10;20:15;21:27).

Mai mult însă, fericirea cerului va fi determinată de cei ce vor fi prezenţi în acest loc: Dumnezeu Tatăl (Ap.21:22-23), Dommnul Isus (Ap.21:2-3), Duhul Sfânt (Ap.21:10), Mireasa Mielului şi toţi cei scrişi în cartea vieţii (Ap.21:2-3;9 ;24-27).

3.    Cerul este un loc în care Dumnezeu îi  aşteptă pe toţi oamenii (Ap.21:24-27)

Deşi cerul este un loc în care Dumnezeu îi aşteaptă pe toţi oamenii (Mat 11:28), în acest loc vor intra numai cei ce au fost născuţi din Dumnezeu şi au fost scrişi în cartea vieţii (Ioan 3:3-5; Ap.21:27), au trăit în neprihănire şi au slujit  lui Dumnezeu (Ap.19:7-8;21:2; 27; Mat.5:8;Ap.22:14; Ap.21:21:24) şi au câştigat biruinţa spirituală împreună cu Dumnezeu (Ap.21:7).


Întrebări pentru discuţii:

1.    Care sunt dovezile ce ne arată că cerul este un loc real ?
2.    Ce lucruri fac ca cerul să fie un rai (loc de fericire) ?
3.    Numiţi trei persoane faţă de care Dumnezeu a deschis cerul?
4.    De ce cerul este un loc al răsplătirii?
5.    De ce oaniii zilelor noastre nu mai au inima legată de cer?
6.    Cine sunt cei ce vor ajunge în cer?
7.    Care este primul lucru pe care ar trebu să-l împlineşti pentru a fi mai aproape de cer?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *