PUTEREA ŞI SCOPUL RUSALIILOR

Faptele Apostolilor 2:38, 39

I. Promisiunea Scripturală a Rusaliilor

1. Rusaliile promise de profeţi (Ioel 2:28, 29)

2. Rusaliile promise prin Ioan Botezătorul (Matei 3:11)

3. Rusaliile promise de Isus (Ioan 14:16)

II. Continuarea Rusaliilor a fost promisă Bisericii

(Fapte 2:38, 39)

  1. Botezul cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii a început

în ziua Cincizecimii.

  1. Credincioşii ar trebui să dorească botezul cu Duhul

Sfânt.

III. Dinamica divină a Rusaliilor (Fapte 1:8)

  1. Putere divină (Ezechiel 37:14)
  2. Putere de convingere (Fapte 2:16, 17)
  3. Putere de pătrundere (Ioan 3:1-11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *