Puterea Duhului Sfânt

Fapte 2:1-21 (1 Tesaloniceni 1:5)

Scopul lecţiei: Să descoperim căile prin care şi-a dovedit Duhul Sfânt puterea în ziua cincizecimii şi să înţelegem cum a devenit această putere activă în viaţa şi slujirea apostolilor.

Contextul lecţiei: Prin viata şi slujirea Sa, Domnul Isus a dat sens şi împlinire sărbătorilor evreieşti. Astfel, la moartea şi învierea Sa, Domnul Isus a dat sens sărbătorii paştelor (Exod 12:6-18; Levitic 23:4-5; Deuteronom 16:1-3; 1 Corinteni 5:7), a pâinii nedospite (Exod 12:18; 23:15; Levitic 23:6-8; Deuteronom 16:3-4) şi a primelor roade (Levitic 23:10-14; 1 Corinteni 15:20).

La coborârea Duhului Sfânt, când Domnul Isus a împlinit promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor, a căpătat împlinire sărbătoarea cincizecimii, sărbătoarea săptămânilor, sau a secerişului (Exod 23:16; Levitic 23:15-21; Deuteronom 16:9-21; Ioel 2:28-32; Fapte 2:17-21). Iar când Domnul Isus se va întoarce în slavă, va capăta împlinire sărbătoarea trâmbiţelor (anul nou) (Levitic 23:24-25; 1 Tesaloniceni 4:13-18; 1 Corinteni 15:52), sărbătoarea ispăşirii (Levitic 16:1-34; 23:27-32; Zaharia 12:10; Romani 11:1-6; 11: 25-36)  şi sărbătoarea corturilor (Levitic 23:33-44; Deuteronom 16:13-15; Mica 4:1-4; Apocalipsa 21:1-3).

Sărbătoarea cincizecimii este una dintre cele trei sărbători însoţite de pelerinaj ale poporului Israel, care era ţinută la 50 de zile după sărbătoarea Paştelui (Levitic 23:15-16).  Acest fapt îndreptăţeşte prezenţa la Ierusalim a unui mare număr de evrei veniţi din diaspora (Fapte 7-11).

Ucenicii Domnului Isus, care au început sărbătoarea  cincizecimii în partaşie, adunaţi împreună în camera de sus (Fapte 1:12-13; 2:1-2),  nu au mai continuat ceremonialul specific acestei sărbători (Levitic 23:17-22), fiindcă în această zi Domnul Isus a împlinit promisiunea făcută, prin trimiterea Duhului Sfânt (Fapte 2:2-4). În urma acestui eveniment sărbătoarea cincizecimii a căpătat o nouă semnificaţie, devenind  ziua coborârii Duhului Sfânt, ziua de naştere a bisericii şi a unui mare seceriş spiritual (Rusaliile).

Conţinutul lecţiei: Urmărind evenimentele care au avut loc în momentul coborârii Duhului Sfânt, experienţele trăite de apostoli şi efectele prezenţei  Duhului lui Dumnezeu în viaţa celor credincioşi, descoperim că Duhul Sfânt lucrează cu putere. Această putere este evidenţiată prin:

1.    Manifestările prezenţei divine 
  Fapte 2:1-3

Pentru ucenicii adunaţi în camera de sus, venirea Duhului Sfânt a fost însoţită de mărturii ale prezenţei divine. Aceste mărturii au fost: un sunet – „vâjâitul unui vânt” (Fapte 2:2/a), un vânt – „care a umplut casa unde erau adunaţi ucenicii” (Fapte 2:2/b) şi limbi de foc –„care au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei” (Fapte 2.3). Este demn de remarcat faptul că cei prezenţi în camera de sus, deşi nu au simţit vântul, au fost conştienţi de prezenţa divină care a umplut casa în care erau adunaţi. Iar limbile care s-au văzut printre ei şi s-au aşezat pe fiecare dintre ei, erau ca de foc. Nu au aprins casa în care ucenicii erau adunaţi, ci inimile şi vieţile acestora (Fapte 2:4).  Aceste mărturii dovedesc o prezenţă divină, fiindcă aceleaşi manifestări sunt întâlnite şi la  arătarea slavei lui Dumnezeu (Exod 19:16-18; 1 Împăraţi 19:11-12; Ezechiel 1:4-13; Exod 40:34-38; Levitic 9:23-24; 2 Cronici 7:1) şi ilustrează lucrarea pe care o împlineşte Duhul Sfânt (Ioan 3:7-8; Matei 3:11).

2.    Transformările din viaţa apostolilor   Fapte 2:4-13

Puterea Duhului Sfânt este evidenţiată nu numai de mărturiile prezenţei divine manifestate în ziua Rusaliilor, ci şi de transformările din viaţa apostolilor. Dacă au fost  minuni care s-au petrecut în locul unde erau adunaţi ucenicii, pasajul Scripturii prin care ne sunt prezentate evenimentele ce au avut loc în ziua coborârii Duhului Sfânt arată că au fost minuni ce au avut loc şi în viaţa ucenicilor. Aceste minuni dovedesc o schimbare radicală confirmată de: o viaţă nouă – „toţi s-au umplut de Duhul Sfânt” (Fapte 2:4), o vorbire nouă – „toţi….au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească”  (Fapte 2:4-11) şi o misiune nouă – au început să predice Evanghelia (Fapte 2:14-36).

Limbile noi în care au vorbit apostolii nu au fost singura minune pe care aceştia au trăit-o în ziua Rusaliilor, (erau limbi cunoscute, dialecte în care vorbeau cei veniţi din diaspora la Ierusalim – Fapte 2:6-11), au însemnat împlinirea unei nevoi (au fost necesare pentru a da răspuns întrebărilor celor prezenţi şi a se vesti Evanghelia – Fapte 2:12-13), au fost limitate în manifestare (Sfânta Scriptură nu ne spune dacă apostolii au mai vorbit în aceleaşi limbi şi după evenimentul Rusaliilor) şi au confirmat atotputernicia lui Dumnezeu (ca Stâpân asupra fiinţei umane şi ca revers a ceea ce s-a întâmplat la Babel – Exod 4:10-12; Genesa 11:1-9).

3.    Lucrările împlinite de slujitorii lui Dumnezeu   Fapte 2:14-21

Pentru a explica ceea ce s-a întâmplat în viaţa ucenicilor, apostolul Petru a folosit o argumentaţie biblică, citându-l pe profetul Ioel (Ioel 2:28-32). Potrivit acestei profeţii, Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu, este turnat în zilele din urmă, vine peste orice făptură şi va face diferite lucrări (Fapte 2:17-21; Ioan 16:5-15; Fapte 2:38-39). Deşi prin lucrarea Duhului Sfânt vor fi împlinite lucrări miraculoase precum: vedenii, visuri şi proorocii, cea mai mare minune împlinită de Duhul Sfânt este mântuirea, sfinţirea şi proslăvirea (desăvârşirea) celor ce vor chema Numele Domnului (Fapte 2:21; 2 Corinteni 3:18; Romani 8:9-11).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care a fost însemnătatea sărbătorii „Cincizecimii” pentru poporul Israel ?
2.    Ce semnificaţie are această sărbătoare pentru cei credincioşi ?
3.    Ce manifestări au însoţit coborârea Duhului Sfânt peste ucenici în ziua Rusaliilor ?
4.    De ce confirmă aceste manifestări o prezenţă Divină şi atotputernicia Duhului Sfânt ?
5.    Ce transformări a adus Duhul Sfânt în viaţa apostolilor ?
6.    Ce lucrări împlinite prin slujirea celor credincioşi dovedesc puterea Duhului Sfânt ?
7.    Cum putem fi îmbrăcaţi cu „putere de sus” şi să ajungem „plini de Duhul Sfânt”?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *