Puterea Cuvântului

Fapte 2:22-36 (Evrei 4:12)

Scopul lecţiei: Să înţelegem predica rostită de apostolul Petru în ziua Rusaliilor şi să descoperim secretul puterii acestui mesaj.

Contextul lecţiei:  Pe lângă manifestarea prezenţei şi a lucrării Duhului Sfânt, ucenicii Domnului Isus au experimentat în ziua Rusaliilor şi lucrarea puterii Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă lucrarea Duhului Sfânt a adus o mare schimbare în viaţa apostolilor, vestirea Evangheliei în autoritatea şi puterea Duhului lui Dumnezeu a condus la pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu a unui număr de aproape 3.000 de suflete. Acest mare seceriş spiritual ne arată că mesajul Evangheliei rostit de apostolul Petru a fost plin de putere (Fapte 2:41).

Conţinutul lecţiei: Analizând predica apostolului Petru, descoperim că mesajul pe care l-a proclamat el în ziua Rusaliilor a fost plin de putere deoarece:

1.    A fost rostit în puterea Duhului Sfânt

Înainte ca să adreseze un mesaj iudeilor adunaţi la Ierusalim, apostolul Petru a avut o înaltă experienţă personală, pe care ar trebui să o trăiască fiecare predicator înainte de a se urca la amvon. El a experimentat naşterea din nou (botezul cu Duhul Sfânt) şi  umplerea cu Duhul Sfânt (Fapte 2:1-4). Această experienţă l-a echipat pentru slujire (Fapte 2:4) şi l-a ajutat să fie el însuşi o mărturie (Fapte 2:7-8). Iar Duhul Sfânt care i-a stăpânit viaţa i-a dat înţelepciune să răspundă întrebărilor ce i-au fost adresate (Fapte 2:12-15), să înţeleagă şi să interpreteze Scripturile (Fapte 2:17-21) şi să vorbească cu putere şi cu mare îndrăzneală (Fapte 2:14; 1 Tesaloniceni 1:4-5).

2.    A conţinut esenţa Evangheliei

Deşi a trebuit să explice ceea ce li s-a întâmplat şi să răspundă la întrebările şi suspiciunile celor ce îl ascultau, apostolul Petru nu şi-a irosit timpul rezervat predicii cu lucruri neesenţiale. După ce în doar câteva cuvinte a explicat experienţa trăită de apostoli, el şi-a continuat mesajul, prezentând esenţa Evangheliei. Prin mesajul său, apostolul  Petru L-a prezentat pe Domnul Isus ca o Persoană istorică, (a trăit în Nazaret, fiind bine cunoscut de ascultătorii săi), dar şi ca fiind Omul (Fiul lui Dumnezeu), adeverit în această calitate chiar de Dumnezeu Tatăl, prin minunile, semnele şi lucrările pe care le-a împlinit (Fapte 2:22-23).

Pentru a întări acest adevăr, apostolul Petru şi-a continuat predica vorbind nu numai despre identitatea Domnului Isus, ci şi despre viaţa (Fapte 2:22/a), lucrarea(Fapte 2:22/b), moartea (Fapte 2:23), învierea (Fapte 2:24-32), înălţarea la cer(Fapte 2:33-34) şi judecata viitoare (Fapte 2:35-36), insistând şi explicând cu mai multe detalii faptul învierii (Fapte 2:24-32). Aceste mărturii despre identitatea, viaţa şi lucrarea Domnului Isus sunt de fapt esenţa Evangheliei, „Cuvântul lui Dumnezeu” plin de putere (Evrei 4:12; Romani 1:16-17).

3.    A folosit mărturii puternice

Pentru a întări adevărurile pe care le-a prezentat, apostolul Petru a folosit ca argumente : minunile, semnele şi lucrările care au însoţit lucrarea Domnului Isus (Fapte 2:22), faptul învierii (Fapte 2:24), scrierile Vechiului Testament (afirmaţiile făcute de David – Fapte 2:25-31), mărturia personală (Fapte 2:32) şi împlinirea făgăduinţei făcută de Domnul Isus prin trimiterea Duhului Sfânt (Fapte 2:33).

4.    A urmarit o structură clară

Dacă analizăm predica rostită de apostolul Petru în ziua Rusaliilor, descoperim o structură clară, confirmată prin faptul că: predica a fost scurtă, a început cu o adresare politicoasă şi a continuat cu prezentarea vieţii şi a lucrării Domnului Isus în contrast cu atitudinile greşite pe care iudeii le-au avut faţă de Domnul. După ce a condamnat păcatul săvârşit de cei ce-l ascultau  (rostindu-l pe nume – Fapte 2:23/b), apostolul Petru a arătat  oportunităţile pe care le oferă Domnul chiar şi celor ce L-au răstignit (Fapte 2:23-24; Fapte 2:33-34) şi şi-a încheiat predica anunţând judecata lui Dumnezeu (Fapte 2:36) şi cu o chemare  la mântuire şi pocăinţă  (Fapte 2:38-40).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce mărturii arată că predica din ziua Rusaliilor a fost un mesaj plin de putere ?
2.    Ce experienţe a trăit apostolul Petru înainte de a rosti acest mesaj ?
3.    Ce evenimente puteau să-l atragă pe Petru spre un alt subiect al predicii sale ?
4.    Ce adevăruri confirmă faptul că Petru a predicat esenţa Evangheliei ?
5.    Asupra cărui eveniment din viaţa Domnului Isus a insistat Petru cel mai mult ?
6.    Ce mărturii a folosit apostolul Petru pentru a întări mesajul pe care l-a rostit ?
7.    Care a fost structura predicii apostolului Petru din ziua Rusaliilor ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *