Proorocia falsa

Proorocia falsă
I Împăraţi 22:1-28 (Deuteronom 18:20)

Scopul lecţiei: Să descoperim modul prin care diavolul promovează minciuna folosind profeţii falşi şi cum putem dobândi un bun discernământ spiritual, pentru a alege adevărul.

Contextul lecţiei: Pe vremea lui Ahab, poporul Israel a ajuns în cea mai decăzută stare de imoralitate şi idolatrie. Soţia sa, Izabela, de origine sidoniană, a promovat închinarea către Baal, susţinând 450 de prooroci care practicau închinarea către Baal si Astarteea. (I Împ.16-33). Această rătăcire spirituală a fost confruntată de Dumnezeu prin slujirea lui Ilie, care, coborând foc din cer peste jerfa de pe Carmel, a arătat întregului Israel că Domnul este adevăratul Dumnezeu.(I Împ.17:16-40)

Ne-am aştepta ca, după acestă biruinţă spirituală în care toţi cei 450 de prooroci ai lui Baal au fost omorâţi, în Israel să înceapă o mare trezire spirituală. De la împarat şi până la ultimul om din împărăţie, toţi să-şi mărturisească păcatele şi să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăinţă. Deşi după acea minune a existat o recunoaştere publică a suveranităţii lui Dumnezeu (I Împ.18:39), inima poporului nu s-a schimbat, iar împărăteasa a anunţat o mare răzbunare (I Împ.19:2). După câteva biruinţe câştigate împotriva lui Ben-Hadad, împăratul Siriei, şi împăratul şi-a continuat planurile lui egoiste ( I Împ-20:31-34 ; 21:1-4).

După ce Nabot a fost omorât pentru a-i fi luate proprietăţile, proorocul Ilie s-a prezentat încă o dată înaintea lui Ahab şi i-a anunţat pedeapsa (I Împ.21:17-24).

Auzind cât de grozavă este pedeapsa pentru păcatele săvârşite, Ahab şi-a rupt hainele şi a postit îmbrăcat cu un sac (I Împ.21:27). Pocăinţa lui nu a ţinut însă prea mult. După trei ani de linişte, în timpul unei vizite pe care a făcut-o la Ierusalim, Ahab anunţă o nouă campanie militară pentru cucerirea Ramotului din Galaad, cerându-i lui Iosafat, împăratul lui Iuda, să-i fie aliat (I Împ.22:1-4). Studiind pasajele Scripturii care prezintă această campanie militară, putem observa că în paralel cu pregătirea armatelor celor două împărăţii, Israel şi Iuda, şi războiul care a fost purtat împotriva Siriei pentru eliberarea Ramotului din Galaad, s-a desfăşurat şi o înverşunată bătălie spirituală.

Conţinutul lecţiei:

După ce, la propunerea lui Ahab, Iosafat, împăratul lui Iuda, a dat un răspuns pripit (I Împ.22:4), acesta a dorit să afle şi voia lui Dumnezeu (I Împ.22:5). Pentru a răspunde acestei solicitari, Ahab a adunat aproape 400 de prooroci care au vorbit la unison, spunând : „Suie-te şi Domnul îl va da în mâinile împăratului!” ( I Împ.22:6). Fiind nemulţumit de răspuns, Iosafat a dorit să afle şi mesajul unui prooroc al Domnului. În acele momente a fost prezentat profetul Mica, care s-a prezentat înaintea celor doi împăraţi pregătit să le spună tot ce avea să-i facă cunoscut Domnul ( I Împ.22:9-14).
În confruntarea dintre proorocii falşi adunaţi de Ahab şi profetul Mica, omul lui Dumnezeu, descoperim o nouă bătălie spirituală purtată între slujitorii puterii întunericului şi slujitorul lui Dumnezeu. Între minciună şi adevăr. Între ambiţii personale şi voia lui Dumnezeu. Urmărind acest eveniment, descoperim:
1. Caracteristicile proorocilor falşi

Urmărind modul în care profeţii falşi s-au prezentat înaintea lui Ahab, mesajul pe care l-au transmis şi motivaţia care i-a determinat la această mărturie, descoperim că: profeţii falşi sunt mulţi (aproape 400, v. 6) şi vorbesc fără să întrebe pe Domnul. Când Ahab şi Iosafat le-au cerut un răspuns, cei 400 de prooroci n-au întrebat mai întâi pe Domnul, ci au dat un răspuns care să fie pe placul oamenilor (a celor ce îi susţineau) şi nu după voia lui Dumnezeu ( v.6/b)
Proorocii mincinoşi se iau unul după altul, promovând un spirit de turmă (v.10) şi acţionează cu îndrăzneală, promovând minciuna, deşi cunosc adevărul (v.11 şi 24). Cel mai grav este însă faptul că mesajul proorocilor mincinoşi are ca sursă un duh de rătăcire (I Împ.22: 19-23) şi nu se împlineşte în timp ( v.25 , I Împ.22:34 38, Deut. 18:21-22).
2. Caracteristicile proorocilor adevăraţi

În contrast cu proorocii mincinoşi, proorocii adevăraţi se prezintă sub o altă identitate. Aceştia sunt în minoritate. La fel ca în cazul lui Ilie, când proporţia a fost de 1 la 450 ( I Împ. 18:22), când s-a prezentat în faţa lui Ahab şi Iosafat, Mica era unul singur împotriva a aproape 400 (I Împ.22:6-7). Pentru slujba ce o împlinesc şi mesajul pe care îl transmit, proorocii adevăraţi sunt urâţi, trataţi cu dispreţ şi persecutaţi (v.8-10; si 24). Cu toate acestea, ei nu acceptă compromisul (v.13), vorbesc numai ceea ce le descoperă Dumnezeu (v14-23), iar cuvântul lor este „adevărul” care se împlineşte întocmai (v.25-40, Deut.18:15-22).

3. Consecinţele neascultării de adevăr

La propunerea lui Ahab, Iosafat a dat la început un răspuns pripit. După acest raspuns însă, el a căutat să cunoască voia lui Dumnezeu ( I Împ.22:4-5). După ce a cunoscut adevărul, n-a avut însă curajul de a spune „NU”. S-a lăsat influenţat de prietenia pe care o avea cu Ahab şi de propunerile celor mulţi şi s-a angajat în războiul împotriva Siriei, considerând că va câştiga biruinţa şi va aduce eliberarea Ramotului din Galaad. Urmând însă minciuna nu se poate câştiga biruinţa. Iosafat a fost înfrânt, iar Ahab a fost omorât de o săgeată trasă la întâmplare ( I Împ.22: 29-40). Deşi Ahab s-a deghizat, dorind să-şi piardă identitatea, n-a putut ocoli pedeapsa lui Dumnezeu. Acest fapt ne arată că minciuna conduce la înfrângere şi moarte ( Deut.18:15-22) şi că numai cei care urmează adevărul au parte de biruinţă şi de eliberare (Ioan 8:31-32).
Întrebări pentru discuţie:

1. Cum putem defini proorocul şi slujba pe care o împlineşte el?
2. De ce credeţi că diavolul încearcă să denatureze mesajul profeţilor?
3.Care sunt cele mai frecvente însuşiri ale proorocilor falşi pe care le întâlniţi astăzi la cei ce pretind că vorbesc în numele Domnului ?
4. Care sunt cele mai mari ispite pentru cei ce vorbesc din partea lui Dumnezeu generaţiei noastre ?
5. De ce oamenii sunt gata să primească mai degrabă minciuna decât adevărul ?
6. Care este proba supremă ce confirmă o proorocie ca fiind adevărată?
7. Cum am putea să facem adevărul mai accesibil celor din generaţia noastră, pentru ca voia lui Dumnezeu să fie cunoscută şi acceptată de toţi oamenii ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *