PROMISIUNEA DUHULUI SFÂNT

Text: Ioan 14:15-31
Verset de aur: Ioan 14:16

1. Promisiunea Duhului Sfânt Ioan 14:15-16

a. a fost facută în cadrul mesajului de rămas bun rostit de Domnul Isus Ioan 14:1-31
b. a fost făcută după ce Domnul Isus a arătat că cei ce cred vor face lucrări mai mari decât cele    pe care El le-a înfăptuit Ioan 14:12
c. a fost făcută după ce Domnul Isus a arătat condiţiile care trebuie împlinite de ucenicii adevăraţi Ioan 14:15
– ascultarea nu este opţională
– dragostea trebuie confirmată
x. a iubi pe Domnul Isus este mai mult decât o emoţie sentimentală
x. a iubi pe Domnul Isus este mai mult decât o declaraţie raţională
x. a iubi pe Domnul Isus înseamnă a asculta şi a împlini poruncile Lui
Ioan 15:10,14;1Ioan 2:3

2. Persoana Duhului Sfânt Ioan 14:16-18

a. este la genul masculuin „Mângăietor” pronumele personal „El” Ioan 14:16;16:13-14
b. este asemenea Domnului Isus „ alt Mângăietor”
c. este o persoană divină „Mă voi întoarce la voi” prin Duhul Sfânt însuşi Domnul Isus se întoarce la noi Ioan 14:18

3. Prestaţia (lucrarea) Duhului Sfânt Ioan 14:16-19

a. Duhul Sfânt mângăie „Mîngăietor” „paracletos” Cineva care este alături ca
să ajute. Cineva care ne este de ajutor. Ioan 14:16/a;15:26;16:7
b. Duhul Sfânt descoperă adevărul „Duhul adevărului” 14:17/a;15:26;16:13-14
c. Duhul Sfânt însoţeşte „nu vă voi lăsa orfani”Ioan 14:18,23
d. Duhul Sfânt dă viaţă „pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi” Ioan 14:19
e. Duhul Sfânt învaţă Ioan 14:26
f. Duhul Sfânt rămâne veşnic Ioan 14:16/b,17/b

4. Primirea Duhului Sfânt Ioan 14:17-19

a. nu poate fi primit de cei din lume Ioan 14:17/a
– nu-L vede Ioan 14:17/a,20
– nu-L cunoaşte Ioan 14:17/b
– nu-L poate primi Ioan 14:17/a
b. poate fi primit doar de cei credincioşi Ioan 14:17/c
– Îl cunosc Ioan 14:17/c
– Îl vor vedea Ioan 14:19
– Îl vor avea Ioan 14:17/d

5. Partaşia Duhului Sfânt Ioan 14:20-26

a. cadrul părtăşiei – cu Tatăl, cu Domnul Isus şi cu noi Ioan 14:20
b. condiţia părtăşiei Ioan 14:21-24/a
– iubirea lui Dumnezeu
– păzirea poruncilor
c. confirmarea părtăşiei
– Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus şi Duhul Sfânt vor locui împreună cu noi
Ioan 14:23
– Cuvântul rostit de Domnul Isus Ioan 14:23
– Asigurarea dată de Domnul Isus Ioan 14:24/b

6. Prezenţa Duhului Sfânt Ioan 14:27-31

– aduce pacea promisă de Domnul Isus Ioan 14:27;Rom.8:28; Fil.4:6-7;Ef.2:13-14;Col.1:20-21
– aduce bucurie şi în momentele despărţirii Ioan 14:28,15:11;12:32;Rom.5:1-2;Fil.2:9-11
– aduce dovezi pentru credinţă Ioan 14:29;Ioan 8:46
– aduce biruinţa împotriva diavolului Ioan 14:30;Ioan 12:31;Col.2:15; Evrei 2:14-15;1Ioan 3:8
– aduce o bună mărturie Ioan 14:31;10:17-18;12:27-28;Ef.5:2

Întrebări pentru discuţii:

1. De ce este credibilă promisiunea venirii Duhului Sfânt?
2. În ce context a făcut Domnul Isus această promisiune?
3. Care ste condiţia primirii Duhului Sfânt?
4. Ce mărturii arată că Duhul Sfânt este o persoană?
5. De ce nu pot primi Duhul Sfânt oamenii din lume?
6. Care este cadrul părtăşiei realizată de Duhul Sfânt?
7. Ce binecuvântări adduce prezenţa Duhului Sfânt?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *