Persoana Duhului Sfânt

Ioan 14:15-26; 16:5-15 (Rom.8:26) 

Duhul Sfânt este a treia Persoană a Sfintei Treimi. Este prezent să facă lucrarea lui Dumnezeu în lume încă de la creaţie. După înălţarea lui Isus la cer şi apoi de-a lungul veacului Bisericii, Duhul Sfânt este manifestarea primordială a prezenţei Trinităţii între noi.

Caracterul personal al Duhului Sfânt:Duhul Sfânt nu este o forţă impersonală sau un lucru, ci este o persoană. Ca dovezi în acest sens pot fi precizate următoarele:

 

 • folosirea pronumelui masculin atunci când este vorba despre El (Efeseni 1:14; Ioan 16:13-14)
 • faptul că există mai multe pasaje în care Duhul Sfânt şi lucrarea Lui sunt comparate cu diverse persoane şi lucrarea lor (Ioan 14:26;15:26;16:7)
 • faptul că Duhul Sfânt glorifică un alt membru al Trinităţii (Ioan 16:14;17:4) şi este pus alături de Tatăl şi Fiul care în mod evident sunt persoane (Matei 28:19;2 Cor.13:14)
 • are trăsături personale: inteligenţă (Ioan 14:26), voinţă (1 Cor.12:11), emoţii (Efeseni 4:30)
 • se angajează în lucrări şi acţiuni morale pe care le poate realiza doar o persoană (Rom.8:26; Ioan 16:8)

 

Lucrarea Duhului Sfânt  este aceea de a manifesta prezenţa activă a lui Dumnezeu în lume şi în mod special în Biserică. Duhul Sfânt lucrează împreună cu Tatăl şi cu Fiul. Prezenţa şi manifestarea Duhului Sfânt sunt asociate cu binecuvântări bogate de la Dumnezeu (Isaia 32:14-18) iar plecarea sau întristarea Lui însemnă retragerea binecuvântărilor (Isaia 63:10). Duhul Sfânt aduce credincioşilor binecuvântarea lui Dumnezeu prin faptul că:

 

 • împuterniceşte: dă viaţă (Iov 34:14-15, Ioan 6:63), dă putere pentru slujire (Exod.31:3; Isaia 11:2-3; Matei 3.16; Fapte 1:8; 1Cor. 12:11; Matei 12.28; etc.)
 • curăţă:  ne desparte de păcat (Ioan 16:8-11; 1Cor.6:11) şi produce creştere în sfinţenie (Gal.5:22-23)
 • revelează: prin profeţi şi apostoli (2 Petru 1:21; Ioan 16:13), călăuzeşte şi direcţionează poporul (Isaia 30:1; Fapte 8:29; Rom.8:14), asigură o atmosferă plină de evlavie (Rom 5.5, 14:17), dă asigurarea că aparţinem lui Dumnezeu (Rom. 8:16), ne învaţă şi ne luminează (Ioan 14:26; 1 Cor. 2:12)
 • înzestreazăcredincioşii cu daruri speciale pentru zidirea Bisericii (Rom.12:6-8,1Cor.12:4-11, Efes.4:11, 1Petru 4:11)şi are rolul principal în producerea roadelor spirituale (Gal.5:22-23)
 • unifică (Fapte 2:44-47; Filip 2:1-1-2)
 • dovedeşte mai mult sau mai puţin binecuvântarea prezenţei Lui Dumnezeu în funcţie de cum răspundem cerinţelor Lui (Efeseni 4:30; Ioan 7:37-39)

 

Când şi cum se primeşte Duhul Sfânt: Duhul Sfânt lucrează în viaţa omului încă dinaintea convertirii lui, prin lucrarea de iluminare produsă cu scopul de a-l convinge de păcat şi de harul salvării (Ioan 16:8-11). În inima credinciosului, Duhul Sfânt este prezent din momentul Naşterii din Nou (Ioan3:5). Condiţia esenţială pentru a primi Duhul Sfânt este credinţa (Gal. 3:2).

Umplerea cu Duhul Sfânt  este o poruncă (Efes. 5:18), este  atât o lucrare continuă (Efes. 5:18) cât şi ca un eveniment repetabil (Fapte 2:4; 4:8; 4:23; 4:31) , este o necesitate  în lupta împotriva ispitelor, pentru trăirea unei vieţi sfinte(Luca 4:1; Romani 8:13-14) şi pentru eficacitatea mărturiei (Fapte 4:31-35), este starea normală a unui credincios reflectată în vorbire, închinare, relaţii. (Efeseni 5:18-6:9). Este posibil ca un credincios să aibă Duhul Sfănt dar să nu fie plin de Duhul Sfănt.

 

Cănd cineva este plin de Duhul Sfânt atunci se aseamănă cel mai mult cu Domnul Isus în atitudine, vorbire, caracter şi acţiuni (Isaia 61:1-3; 2 Cor. 3:18). În Faptele Apostolilor, oamenii plini de Duhul Sfânt sunt prezentaţi ca fiind: plini de îndrăzneală în propovăduirea Cuvântului (Fapte 4:31), plini de credinţă, de înţelepciune, de har şi de putere (Fapte 6:3,5,8),  plini de bucurie (Fapte 13:52) şi capabili să vorbească în mod deosebit despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu (Fapte 2:4,11; 4:8-12).

Întrebări exegetice:

 

Cine are iniţiativa trimiterii Duhului Sfânt în lume? (Ioan 14:15-20; 16:5-7)

Ce persoane ale Trinităţii divine îşi stabilesc reşedinţa în viaţa celor credincioşi când Duhul Sfînt este primit în viaţa cuiva? (Ioan 14:22-26)

Care sunt lucrările Duhului Sfânt în viaţa oamenilor, în general, şi în viaţa celor credincioşi, în special? (Ioan 14:17, 26; 16:8-15)

Care sunt caracteristicile ce indică  faptul că Duhul Sfânt este o Persoană? (Ioan 14:15-26, 16:5-15)?

 

 Întrebări aplicative:

Ce dovezi avem în sprijinul afirmaţiei că Duhul Sfânt este o Persoană Divină?

Când şi cum primeşte cineva Duhul Sfânt?

Ce lucrări ale Duhului Sfânt sunt vizibile în viaţa Domnului Isus? Dar în viaţa Bisericii şi a unui credincios?

Eşti plin de Duhul Sfânt? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? De ce este important să fii plin de Duh? Cum s-ar putea realiza acest lucru?

Există lucruri în propria viaţă care întristează pe Duhul Sfânt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *