Pergam, Biserica afectată de păgânism

Apocalipsa 2:12-17 (1 Ioan 4:1-3)

Scopul lecţiei:  Să înţelegem de ce a ajuns biserica din Pergam să fie influenţată de păgânism, să descoperim remediul pentru acest păcat şi ce binecuvântări primesc cei ce se pocăiesc de această rătăcire spirituală.

Contextul lecţiei: Biserica din Pergam, aşa cum este menţionat în cartea Apocalipsa, este a treia biserică din Asia Mică care primeşte o scrisoare din partea Domnului Isus prin apostolul Ioan. Înainte însă de a prezenta radiografia spirituală şi de a arăta punctele tari şi cele slabe ale acestei biserici, Domnul Isus se descoperă pe Sine. Urmărind modul în care Domnul Isus S-a revelat fiecărei biserici prezentate la începutul cărţii Apocalipsa, observăm că El Se descoperă fiecărei biserici în mod specific, potrivit contextului în care erau aşezate aceste biserici, a problemelor cu care  se înfruntau şi a situaţiei spirituale pe care o trăiau.

Bisericii din Pergam, Domnul Isus îi spune că El este: ”Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri” (Apocalipsa 2:12/b).  Prin acestă identitate Domnul Isus arată că El este deasupra celor ce poartă sabia ca autoritate vremelnică a acestei lumi (autorităţile romane – Romani 13:4), iar dacă Antipa, unul dintre membri bisericii a fost martirizat de sabia romană, El foloseşte o sabie cu două tăişuri (sabia Cuvântului) care judecă (Evrei 4:12) şi pedepseşte pe împotrivitori (Apocalipsa 2:16; 1:16; 19:15, 21).

Conţinutul lecţiei: Dacă la începutul scrisorii pe care a adresat-o acestei biserici, Domnul Isus Se prezintă pe Sine, prin conţinutul scrisorii adresate bisericii din Pergam, Domnul Isus arată: identitatea bisericii, problemele cu care aceasta se confrunta, soluţia pentru aceste probleme şi binecuvântările promise ca rezultat al pocăinţei. Luând în considerare aceste adevăruri am vrea să descoperim:

1.    De ce a ajuns biserica din Pergam să fie influenţată de păgânism ?  Apocalipsa 2:13-15

În secolul întâi, Pergamul era al treilea oraş ca mărime de pe coasta Mării Egee, fiind pentru multă vreme capitala romană a provinciei Asia. Acest oraş rivaliza cu Alexandria, fiincă deţinea o bibliotecă în care erau păstrate peste 200.000 de suluri  cu diferite scrieri şi opere literare ale vremii. De fapt, numele Pergam provine de la „pergament” (un suport din piele de animale foarte fin prelucrat), ce a înlocuit scrierea pe papirus şi care a fost descoperit şi folosit pentru prima dată în acest oraş.

Deşi era considerat un centru cultural, Pergamul a ajuns să fie puternic influenţat de păgânism fiindcă în oraş, pe lângă templul dedicat închinării către Cezar, mai erau alte patru temple păgâne: templul lui Zeus (conducătorul tuturor zeilor), templul lui Dionysos (zeul fertilităţii şi al vinului), templul lui Atena (zeiţa înţelepciunii, artei şi a ştiinţei) şi templul lui Aesculapius (zeul medicinei şi al vindecării). Şarpele încolăcit în jurul unui bărbat ce reprezentă acest zeu, este simbolul medicinei şi astăzi. Această puternică influenţă păgână este evidenţiată şi de Domnul Isus care arată că biserica din Pergam locuieşte: „acolo unde este scaunul de domnie al Satanei” (Apocalipsa 2:13/a), iar Antipa, unul dintre membrii bisericii a fost martirizat:”acolo unde locuieşte Satana”(Apocalipsa 2:13/b).

Deşi atunci când a fost cercetată, în biserica din Pergam au fost întâlnite şi puncte tari: a rămas lângă Dumnezeu („ţii Numele meu” – Apocalipsa 2:13), n-a părăsit credinţa chiar şi în mijlocul persecuţiilor şi a necazurilor („n-ai lepădat credinţa, nici chiar în zilele acelea când Antipa martorul Meu credincios, a fost ucis …” – Apocalipsa 2:13) şi a fost gata să sufere, plătind chiar cu preţul suprem („Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi..” – Apocalipsa 2:13), în biserica din Pergam au fost întâlnite şi puncte slabe, care evidenţiază compromisul pe care membrii bisericii l-au făcut pentru păgânism.

Acest compromis este ilustrat prin faptul că printre membrii bisericii din Pergam sunt menţionaţi cei ce promovau învăţătura lui Balaam (Apocalipsa 2:14; Numeri 23-25; 25:1-9) şi cea a Nicolaiţilor (Apocalipsa 2:15) Dacă în biserica din Efes, această învăţătură a fost respinsă, în Pergam promotorii ei erau parte a bisericii (Apocalipsa 2:6,15)

2.    Care este remediul pentru această cădere spirituală ?   Apocalipsa 2:16

După ce a arătat starea spirituală a bisericii din Pergam şi a descoperit compromisul pe care acesta l-a făcut acceptând păgânismul, Domnul Isus arată şi remediul pentru acestă stare de păcat. Acest remediu este un imperativ  prin care biserica din Pergam este chemată la păcăinţă (Apocalipsa 2:16). Pocăinţa înseamnă recunoaşterea stării de păcat, mărturisirea păcatului, părere de rău pentru păcat, credinţa în iertarea oferită de Dumnezeu şi părăsirea păcatului.  Pe lîngă imperativul pocăinţei, Domnul Isus adresează însă acestei Biserici şi o atenţionare cu privire la judecată şi pedeapsă. Nepocăinţa atrage pedeapsa, care este aproape, („voi veni la tine curând”), iminentă (înfăptuită de Domnul Isus – „Mă voi război cu ei”) şi severă („mă voi război cu sabia gurii Mele „ – Apocalipsa 2:16; 1:16; 19:15, 21)

3.    Ce binecuvântări sunt promise celor ce se pocăiesc ? 
Apocalipsa 2:17

Ca urmare a pocăinţei, Domnul Isus promite bisericii din Pergam o altă hrană : „mana ascunsă” (în contrast cu hrana jertfită idolilor – Apocalipsa 2:14/c, 7, 17), „o piatră albă” (în contrast cu piatra de poticnire  – Apocalipsa 2:14/b). Această piatră albă simbolizează „curăţie” (fiindcă era albă),  „acceptare” (fiindcă era folosită în justiţie ca simbol al achitării vinovăţiei) şi „biruinţă” (fiindcă era oferită ca medalie învingătorilor din competiţiile sportive).  Împreună cu această ofertă, în locul numelui compromis, Domnul Isus promite bisericii din Pergam şi „un nume nou” care înseamnă „o nouă identitate” şi “o bună mărturie” (Apocalipsa 2:17).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De unde îşi trage numele oraşul Pergam ?
2.    De ce a ajuns biserica din Pergam influenţată de păgânism ?
3.    Ce declaraţie folosită de Domnul Isus confirmă această stare ?
4.    Cine a promovat păgânismul şi închinarea la idoli în biserica din Pergam ?
5.    Ce forme de păgânism sunt o provocare pentru bisericile de astăzi ?
6.    Ce poruncă a dat Domnul Isus bisericii din Pergam pentru a birui păgânismul ?
7.    Ce binecuvântări sunt promise celor ce se pocăiesc ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *