Pasiune pentru planul lui Dumnezeu

Romani 11:1-36 (Romani 11:25-26)

Scopul lecţiei :  Să descoperim planul lui Dumnezeu pentru Israel şi să înţelegem ce lucruri l-au făcut pe apostolul Pavel să fie convins deplin de împlinirea lui.

Contextul lecţiei: În această secţiune în care arată modul cum se aplică planul mântuirii pentru cei din  Israel (Rom. 9:1-11:36), apostolul Pavel îi prezintă pe cei din neamul său sub trei imagini distincte : pentru trecut, „Israelul ales”, (subliniind suveranitatea lui Dumnezeu – Rom. 9:1-33), pentru prezent, „Israelul căzut”, (subliniind oferta mântuirii lui Dumnezeu – Rom. 10:1-21), iar pentru viitor, „Israelul restaurat”, (subliniind împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu – Rom. 11:1-36).

Urmărind exemplul apostolului Pavel, descoperim însă, dincolo de aceste adevăruri, că un om matur spiritual este un bun câştigător de suflete, fiind dedicat pentru mântuirea altora (Rom. 9:1-13), este un bun apologet, având pasiune pentru apărarea Adevărului (Rom. 9:14-33), este un bun evanghelist, având pasiune pentru vestirea Adevărului Evangheliei (Rom. 10:1-21) şi este un bun exeget, având pasiune pentru planul lui Dumnezeu (Rom. 11:1-36).

Conţinutul lecţiei: Referitor la viitorul Israelului, există diferite concepte teologice: Israelul lepădat, Israelul înlocuit (cu biserica) sau Israelul restaurat. În lecţia pe care o studiem, apostolul Pavel prezintă viitorul Israelului şi îşi argumentează convingerea că Dumnezeu va restaura poporul Său, arătând că:

1.  Dumnezeu păstrează o rămăşiţă din Israel  Rom. 11:1-10

Pentru a arăta că şi în prezent Dumnezeu păstrează o rămăşiţă din Israel, apostolul Pavel foloseşte exemplul personal, dovedind că el însuşi este o mărturie a faptului că Israelul n-a fost lepădat, fiindcă el, care este Israelit, sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin (Rom. 11:1-2), L-a cunoscut pe Hristos şi a dobândit mântuirea (Fil. 3:3:4-9).

Acestei mărturii el îi adaugă şi o experienţă din istorie, menţionând că atunci când prorocul Ilie credea că a rămas singur, Dumnezeu mai avea încă 7000 de bărbaţi care nu-şi plecaseră genunchiul înaintea lui Baal (Rom. 11:2-4; 1 Împ. 19:18). La fel ca în vremea lui Ilie, şi în prezent Dumnezeu are o rămăşită din Israel, care Îi este credinciosă, beneficiind de o alegere prin har (Rom. 11:5-6; Fapte 1:5; 2:4; 4:4; 5; 14). Iar  căderea şi împietrirea Israelului n-a fost o surpriză pentru Dumnezeu, ci un fapt cunoscut şi anunţat anticipat (Rom. 11:7-10; Deut. 29:4; Isaia 6:9-13; Ps. 69:22-23).

2.    Dumnezeu a avut  un plan prin căderea Israelului  Rom. 11:11-15

Continuându-şi argumentele pentru a susţine restaurarea Israelului, apostolul Pavel arată că poticnirea celor din Israel nu le-a adus o descalificare definitivă (Rom. 11:11/a), ci Dumnezeu a transformat alunecarea lor într-o mare oportunitate pentru neamuri. Primind   mântuirea, neamurile aveau să fie folosite pentru trezirea celor din Israel, care, la rândul lor, să caute şi ei mântuirea (Rom. 11:12-14). Dacă Dumnezeu a transformat căderea Israelului  într-o bogăţie pentru neamuri, cu siguranţă că, potrivit planului Său, El va face din întoarcea lor o şi mai mare bogăţie (Rom. 11:12; Ier. 31:31-40).

3.    Dumnezeu lucrează cu putere pentru Israel Rom. 11:16-24

Pentru a arăta că Dumnezeu încă lucrează pentru Israel şi va duce la bun sfârşit ceea ce a început, apostolul Pavel foloseşte mai întâi o analogie între cele dintâi roade şi plămădeală şi rădăcină şi ramuri, arătând că nu pot fi roade sfinte fără plămădeală sfântă şi nici ramuri sfinte fără o rădăcină sfântă (Rom. 11:16; Lev. 23:9-14; Num. 15:17-21).

Folosind apoi exemplul smochinului, care este de fapt simbolul Israelului (Ier. 11:16-17; Osea 14:4-6), apostolul Pavel arată că Dumnezeul care a altoit ramuri sălbatice într-un smochin bun, cu atât mai mult poate să altoiască la loc ramurile tăiate ale aceluiaşi smochin (Rom. 11:17-24). Aceste exemple ne ajută să înţelegem că Dumnezeul care i-a ales pe patriarhi, nu-i va lepăda pe urmaşii acestora, iar dacă neamurile au ajuns să aibă parte de binecuvântare, cu atât mai mult şi cei din Israel pot să beneficieze prin credinţă de acelaşi har (Rom. 11:23-24).

4.    Dumnezeu a promis restaurarea Israelului  Rom. 11:25-29

Pentru a arăta că Dumnezeu va împlini promisiunile făcute celor din Israel, apostolul Pavel  foloseşte mărturia caracterului lui Dumnezeu, arătând că Dumnezeu lucrează la timpul hotărât (Rom. 11:25), este credincios în împlinirea făgăduinţelor Sale (Rom. 11:26; Isaia 59:20; Ps. 14:7), păstrează legământul încheiat (Rom. 11:27-28; Ier. 31:31-34), este neschimbător în natura Sa (Rom. 11:29), este bogat în îndurare (Rom. 11:30-32) şi lucrează cu înţelepciune (Rom. 11:33-36).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care a fost convingerea apostolului Pavel privind viitorul Israelului ?
2.    Ce argumente a folosit apostolul Pavel pentru a arăta că există o rămăşiţă aleasă prin har ?
3.    Ce lucruri dovedesc că Dumnezeu şi-a împlinit planul şi prin căderea Israelului?
4.    Ce analogii a folosit apostolul Pavel pentru a arăta că Dumnezeu încă mai lucrează pentru Israel ?
5.    Ce atenţionări a ridicat apostolul Pavel pentru cei dintre neamuri ?
6.    Ce atribute ale lui Dumnezeu a folosit apostolul Pavel pentru a dovedi că promisiunile făcute vor   fi împlinite?
7.    Ce lucruri din doxologia lui Pavel trebuie să definească şi închinarea noastră ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *