Opoziţia religioasă

Fapte 5:17-42 (Matei 5:44-45)

Scopul lecţiei: Să descoperim cine a generat opoziţia religioasă, cauzele acestei persecuţii şi modul în care a fost biruită.

Contextul lecţiei: Moartea celor doi soţi, Anania şi Safira, care au fost pedepsiţi de Dumnezeu fiindcă în mândria lor spirituală au minţit pe Duhul Sfânt prin faptul că atunci când şi-au vândut moşioara au adus la picioarele apostolilor doar o parte din preţ, pretinzând că acesta este întregul, a avut un efect puternic în sânul primilor creştini.

Această intervenţie divină a generat o mare frică de Dumnezeu, care a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit despre cele petrecute (Fapte 5:11), a consolidat părtăşia între cei credincioşi, care şi-au stabilit ca loc de întâlnire „pridvorul lui Solomon” (Fapte 5:12/b), a întărit mărturia primilor creştini, care au ajuns să fie lăudaţi în mod public (Fapte 5:13) şi a pregătit cadrul pentru noi slujiri care au facilitat vestirea Evangheliei şi a făcut ca numărul celor credincioşi să crească tot mai mult, iar vestea despre lucrările înfăptuite de Dumnezeu prin apostoli să depăşească graniţile Ierusalimului (Fapte 5:12/a, 15; Fapte 5:16).

Deşi slujirea primilor creştini a fost apreciată de tot norodul, au fost însă şi oameni care nu s-au bucurat de această biruinţă şi au pornit o nouă prigoană. Acest nou val de împotrivire ne arată că diavolul nu se bucură de succesul evangheliei, că aceia care sunt deranjaţi cei dintâi de adevăr sunt tocmai aceia ce pretind că îl proclamă (preoţii), iar cuvintele rostite de Domnul Isus se împlinesc întocmai (Fapte 4:1-2;5:17-18; Matei 10:22; Ioan 15:18-20,16:2).

Conţinutul lecţiei: Lucrările înfăptuite de apostoli după moartea lui Anania şi Safira au stârnit al doilea val de împotrivire. Dacă la primul val de opoziţie autorităţile religioase au recurs numai la acuzaţii şi interdicţii (Fapte 4:16-18),  după aceste noi lucrări înfăptuite de apostoli, cuprinşi de mânie,  marele preot şi Sinedriul erau hotărâţi chiar să-i omoare pe aceşti (Fapte 5:17-18, 33) Studiind pasajul Scripturii în care ne este prezentată acesta nouă prigoană, descoperim:


1. Promotorii opoziţiei 
  Fapte 5:17-18

Cel ce a declanşat această nouă opoziţie religioasă a fost marele preot, acompaniat de partida Saducheilor. În acea vreme, mare preot era Caiafa, ginerele lui Ana, care a împlinit acestă funcţie începând cu anul 18 d.Cr. şi până în anul 36 d.Cr., când a fost destituit de Vitellius.  Fiindcă n-a ieşit niciodată din cuvântul socrului său (fostul mare preot), care conducea din umbră toată activitatea religioasă din Israel şi pentru că s-a înconjurat de cei din partida Saducheilor, Caiafa a fost un mare preot foarte corupt.

Numele partidei Saducheilor provine de la preotul Ţadoc, care a fost contemporan cu  Solomon, fiind formată din preoţii bogaţi, ce pretindeau că, în ceea ce priveşte preoţia, au linia genealogică cea mai pură.  Deşi formau gruparea cea mai numeroasă a Sinedriului, saducheii au ajuns promotorii unei mari erezii, fiindcă nu mai credeu în existenţa duhului, a îngerilor şi în înviere (Matei 22:23-33; Fapte 23:8).

Grozăvia acestui nou val de prigoană nu a fost însă cauzată numai de cei ce au generat-o, ci şi de modul în care aceştia au acţionat şi de intenţiile pe care le urmăreau. Marele Preot şi Saducheii au acţionat plini de furie („s-au sculat plini de pizmă”- Fapte 5:17), i-au arestat pe apostoli recurgând la violenţă („au pus mâinile pe apostoli”- Fapte 5:18/a), i-au întemniţat împreună cu ceilalţi infractori („i-au aruncat în temniţa de obşte”-Fapte 5:18/b) şi căutau să-i omoare ( „când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă şi s-au sfătuit să-i omoare”- Fapte 5:33).


2. Cauza opoziţiei 
  Fapte 5:26-32

Interogatoriul din faţa Sinedriului, la care au fost supuşi apostolii, ne descoperă cauza acestui val de prigoană. Furia marelui preot şi a Sinedriului a fost determinată de faptul că apostolii n-au respectat interdicţiile ce le-au fost comunicate (Fapte 5:28/a), au vorbit public despre adevăruri pe care autorităţile religioase doreau să le ţină ascunse (Fapte 5:28/b), apostolii îi învinuiau de moartea Domnului Isus şi proclamau învierea (Fapte 5:29-30).

Însă, dincolo de aceste acuzaţii directe, marele preot şi Saducheii s-au manifestat în acest fel fiindcă îşi simţeau ştirbită autoritatea, erau geloşi pe faptul că un tot mai mare număr de oameni se alătura bisericii, iar mulţimea îi lăuda pe faţă şi era gata să-i apere pe acei pe care ei îi considerau rebeli (Fapte 5:12-16, 26; 28-32). În spatele tuturor acestor acţiuni era însă diavolul care voia să înăbuşe din faşă vestirea Evangheliei (Fapte 7:51-54).

3. Biruinţa opoziţiei   Fapte 5:19-25; 33-42

Chiar dacă noul val de prigoană a fost mult mai violent, Dumnezeu nu i-a părăsit pe cei ce au trecut prin aceste încercări, ci a intervenit în mod direct. Primul ajutor l-a constituit intervenţia unui înger care a deschis uşile temniţei şi i-a condus pe apostoli în templu, unde au continuat slujba de vestire a Evangheliei (Fapte 5:19-25), iar cel de-al doilea ajutor a venit prin intervenţia lui Gamaliel (Fapte 5:34-39).

Gamaliel era un învăţător a lui Israel ce conducea şcoala lui Hilel, iar în Sinedriu era reprezentantul aripii liberale a fariseilor (Fapte 22:3). El a intervenit în favoarea apostolilor, procedând cu înţelepciune (i-a scos pe apostoli afară din Sinedriu – Fapte 5:34), iar în cuvântarea sa a folosit atât argumente logice (prezentând mărturii istorice: cazul lui Teuda şi a lui Iuda Galileianul – Fapte 5:35-37), cât şiargumente religioase (arătând că  lucrarea care vine de la Dumnezeu nu poate fi nimicită  – Fapte 5:38-39).

Intervenţia lui Gamaliel a schimbat hotărârea Sinedriului, care, după ce a poruncit ca apostolii să fie pedepsiţi (bătuţi cu nuiele), să fie eliberaţi şi siliţi să respecte aceleaşi interdicţii (Fapte 5:40-41).

Dar nici această nouă persecuţie nu a împiedicat slujirea apostolilor, care au primit cu bucurie batjocura şi loviturile primite în Numele Domnului Isus şi au continuat cu un şi mai mare zel vestirea Evangheliei (Fapte 5:41-42).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Cine au fost cei ce au declanşat al doilea val de opoziţie îndurat de apostoli ?
2.    Care au fost cauzele acestei noi opoziţii ?
3.    Ce factori creează astăzi opoziţie faţă de vestirea Evangheliei ?
4.    Ce atitudine au avut apostolii în mijlocul acestui nou val de opoziţie ?
5.    Ce i-a ajutat pe apostoli să biruie opoziţia religioasă ?
6.    Ce argumente folosite de Gamaliel au schimbat hotărârea Sinedriului?
7.    Care au fost urmările noului val de prigoană prin care au trecut apostolii ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *