Neemia

(respinge provocările)
Neemia 6:1-19 (Evrei 13:6)

Scopul lecţiei:  Să descoperim lupta spirituală în care a fost angajat Neemia, cine au fost cei ce i s-au împotrivit şi modul în care a câştigat biruinţa spirituală înainte de-a ajunge pe terenul vrăjmaşului.

Contextul lecţiei: Neemia a fost probabil unul dintre urmaşii evreilor deportaţi în Babilon,  care a ajuns paharnicul împăratului persan Artaxerxes. El  îşi împlinea acestă slujbă de mare cinste în Susa, capitala noului imperiu (Neemia 1:1).  Când a primit însă veşti despre situaţia dezolantă în care se afla cetatea părinţilor săi (Neemia1:2-3), după un timp de post şi rugăciune (Neemia 1:4-11), Neemia a cerut permisiunea împăratului să meargă la Ierusalim şi reconstruiască zidurile cetăţii (Neemia 2:1-10).

Ajuns în ţară, el s-a confruntat însă cu două obstacole majore: nepăsarea locuitorilor Ierusalimului şi împotrivirea vrăjmaşilor (Sanbalat şi Tobia). Dacă Neemia a reuşit să-i mobilizeze pe cei din neamul său, folosind exemplul personal şi mărturia experienţelor trăite cu Dumnezeu (Neemia 2:11-18), confruntarea cu cei ce se împtriveau reconstruirii zidurilor cetăţii  s-a transformat într-un adevărat război, care a inclus toate formele de manifestare: batjocoră şi  învinuiri neadevărate (Neemia 2:19) subestimarea slujirii şi  acuzaţii demoralizatoare (Neemia 4:1-3), acţiuni armate şi atacuri supriză (Neemia 4:7-14).

În ciuda acestor împotriviri, Neemia a continuat înălţarea zidurilor Ierusalimului, biruind  chiar şi descurajarea şi nemulţumirea poporului, care s-a ridicat  ca un obstacol venit din interior. (Neemia 5:1-13)

În momentul în care lucrările erau aproape de sfârşit, vrăjmaşii lui Iuda care se împotriveau reconstrucţiei zidurilor Ierusalimului, au declanşat însă un atac puternic, care a inclus compromisul, denigrarea publică şi îndemnul pentru depăşirea atribuţiunilor, cursă prin care Neemia s-ar fi descalificat înaintea oamnilor şi înaintea lui Dumnezeu (Neemia 6:1-19)

Toate aceste  curse prin care vrăjmaşii lui Iuda au vrut să împiedice reconstrucţia zidurilor Ierusalimului, pun în lumină aţiunea de împotrivire a diavolului, faţă de împlinirea planului lui Dumnezeu. De aceia, Sanbalat, Tobia, Gheşem şi toţi cei ce li s-au alaturat, numai uneltele pe care diavolul le-a folosit pentru a-l compromite pe Neemia şi- ai face de ruşine pe cei din Iuda, prin neterminarea lucrărilor începute.

În ciuda acestor împotriviri, Nemii a rămas credincios lucrării încredinţate şi reconstrucţia zidurilor Ierusalimului a fost terminată în numai 52 de zile (Neemia 6:15).

Conţinutul lecţiei:  Studiind pasajul Scripturii care prezintă atacul final al celor ce se împotriveau reconstruirii zidurilor Ierusalimului, descoperim că Neemia a fost biruitor în această luptă spirituală, n-a acceptat compromisul şi  pasttrandu-şi  demnitatea şi nu şi-a depăşit atribuţiile, respingand toate provocările vrăjmaşului. El nu s-a lăsat atras pe terenul vrăjmaşului, loc în care ar fi fost cu siguranţă învins, pentru că:

1. Neemia a respins provocările vrăjmaşilor fiindcă a cunoscut
lucrarea pe care trebuia să-o împlinească  (Neemia 6:1-3)

Deşi propunerea vrăjmaşilor era deosebit de tentantă: „o întalnire în satele din vale” (Neemia 6:2), Nemia a respins această ofertă şi n-a acceptat o vreme de concediu, sau de discuţie protocolară, fiindcă ştia cine sunt  cei ce l-au invitat la masă.( Ps.1:1-2) În acelaşi timp, el şi-a cunoscut bine lucrarea pe care urma s-o împlinească şi preţul care ar fi fost plătit daca ar fi acceptat această propunere (Neemia 6:3). Este interesant de observat faptul că prin cursele sale, diavolul încearcă să ne determine să părăsim muntele şi să coborâm în vale, unde să ne aşezăm la masă cu cei care îl urmează.

2. Neemia a respins provocările vrăjmaşilor fiindcă a fost hotărât în decizii
(Neemia 6:4-9)

Propunerile făcute de împotrivitorii lui Neemia n-au fost numai foarte tentante, ci şi deosebit de persuasive. Acestea au fost repetate de patru ori. În ciuda acestor insistenţe, Neemia nu s-a lăsat înduplecat, fiindcă a fost hotărât în decizii: „de patru ori a trimis acelaşi răspuns!” (Neemia 6:4). Iar când invitaţia a venit ca o scrisoare deschisă citită în auzul tuturor celor din cetate, Neemia nu s-a lăsat înfricoşat de acuzaţiile aduse, ci a condamnat minciuna şi s-a întărit în slujire căutând părtăşia cu Dumnezeu (Neemia 6:5-9; Evrei 13:6).

3. Neemia a respins provocările vrăjmaşilor fiindcă nu şi-a depăşit atribuţiunile
(Neemia 6:10-15)

Când vrăjmaşii lui Iuda au înţeles că nu-l pot compromite pe Neemia, prin oferte tentante, sau acuzaţii calomnioase, i-au întins o altă cursă, îndemnându-l prin proorocii mincinoase să meargă în Templu, într-un loc unde era permis accesul numai preoţilor (Neemia 6:10-11). Sub ameniţarea fricei de oameni, Neemia a fost îndemnat să intre în Templu, unde ar fi fost pedepsit de Dumnezeu (Neemia 6:12-14). El nu s-a lăsat însă prins în această cursă, pentru că ştia care îi sunt limitele atribuţiilor, a înţeles care este sursa mesajului care i-a fost transmis, şi motivaţia ce i-a determinat pe acei prooroci să-i comunice neadevăruri.

4. Neemia a respins provocările vrăjmaşilor fiindcă a fost dedicat împlinirii
voiei lui Dumnezeu (Neemia6:16-19)

Neemia s-a anjgajat în reconstrucţia zidurilor Ierusalimului fără a urmări un interes personal, ci deplin convins că aceasta era voia lui Dumnezeu. El n-a urmărit ca sa-i fie trecut numele său  pe opera pe care tocmai o finalizase, ci să fie cinstit şi onoarat  Dumnezeu prin acea lucrare. Acest fapt este bine subliniat de atitudinea popoarelor care la terminarea zidurilor Ierusalimului, nu l-au cinstit pe Neemia ci pe Dumnezeu. (Neemia 6:16-19).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care sunt mărturiile ce arată că Neemia a fost antrenat într-un război spiritual ?
2.    Care dintre formele de împotrivire ale vtăjmaşilor lui Iuda consideraţi a fi cele mai puternice?
3.    Care dintre aceste forme de împotrivire sunt mai frecvente astăzi?
4.    Ce lucruri l-au ajutat pe Neemia să respingă provocările vrăjmaşilor ?
5.    Ce lucruri îi determină pe mulţi credincioşi să nu mai fie hotărâţi în decizii ?
6.    De ce credeţi că pentru Neemia ar fi fost o înfrângere spirituală dacă ar fi acceptat să meargă la Templu?
7.    Ce ar trebui să facem ca la sfârşitul lucrării pe care o împlinim să fie onorat Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *