Natura Împărăţiei – Pilda comorii ascunse şi a mărgăritarului

Matei 13:44-46 (Matei 19:28)

Scopul lecţiei: Să descoperim particularităţile pildelor comorii ascunse în ţarină şi a mărgăritarului, semnificaţia acestora şi mesajul transmis de Domnul Isus prin aceste pilde.

Conţinutul lecţiei: După ce a arătat semnificaţia pildei neghinei, Domnul Isus a continuat să reveleze ucenicilor tainele Împărăţiei cerurilor, rostind pildele comorii ascunse în ţarină şi a mărgăritarului de mare preţ. Studiind aceste pilde, descoperim:

1.    Particularităţile pildelor comorii ascunse şi a mărgăritarului

Deşi fiecare pildă rostită de Domnul Isus descoperă un adevăr specific, pildele comorii ascunse şi a mărgăritarului de mare preţ prezintă anumite particularităţi, precum: sunt menţionate numai de evanghelistul Matei (Matei 13:44-46), nu sunt interpretate (nu sunt tălmăcite de Domnul Isus), sunt adresate numai ucenicilor (după ce a dat drumul noroadelor, Domnul Isus a intrat într-o casă, unde, la rugămintea ucenicilor a explicat pilda neghinei şi a continuat, rostind pildele comorii ascunse în ţarină, a mărgăritarului de mare preţ şi a năvodului – Matei 13:36, 53), fac referire la Împărăţia cerurilor, pe când ceilalţi sinoptici vorbesc despre Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 13:44, 45; Marcu 4:26, 30; Luca 13:18, 20) şi sunt pilde asociate (Matei 13:44-46). Asemenea pildelor grăuntelui de muştar şi a aluatului (Matei 13:31-35), aceste două pilde au fost rostite împreună, prezintă adevăruri complementare şi transmit acelaşi mesaj, dar dintr-o  perspectivă diferită.

2.    Semnificaţia pildelor comorii ascunse şi a mărgăritarului

Deşi de-a lungul istoriei au fost interpretate diferit, două dintre aceste interpretări sunt cel mai aproape de adevăr. În cea dinâi interpretare, omul care a găsit comoara ar fi Domnul Isus (Matei 13:24;37-38), iar comoara ar fi fiii oamenilor (credincioşii, fiii Împărăţiei, răspândiţi în toată lumea – în ţarină – Matei 13:44/a; Isaia 43:4, 54:4-10; Ioan 3:16-17). Domnul Isus găseşte această comoară (Luca 19:10; Luca 15:1-10), o ascunde în inima Lui (Ioan 14:14-16, 27-30; Efeseni 2:4-7), renunţă la slavă (Ioan 1:14; Filipeni 2:7-8), vine în mijlocul lumii (Ioan 3:16-17; 1 Timotei 1:15) şi cumpără ţarina (plăteşte pentru păcat – Romani 5:8; 1 Corinteni 15:3-4; 2 Corinteni 5:21; 1 Petru 1:18-19), împlinind toate aceste slujiri cu bucurie (Evrei 2:11-12, 12:2).

În cea de-a doua interpretare, comoara este Împărăţia lui Dumnezeu, care Îl include pe Hristos, Evanghelia, mântuirea şi toate celelalte binecuvântări oferite de Dumnezeu prin credinţă. În acest caz, omul care găseşte această comoară ar fi păcătosul care găseşte mântuirea (aude Evanghelia, Îl întâlneşte pe Hristos şi descoperă harul lui Dumnezeu intrând în Împărăţie). Iar după ce a făcut această descoperire, acesta crede Cuvântul lui Dumnezeu, îl ascunde (îl strânge) în inima lui şi, de bucuria harului descoperit, renunţă la tot ce are şi-L primeşte pe Hristos, devenind cetăţean al Împărăţiei.

Această interpretare este zugrăvită însă mult mai fidel prin pilda mărgăritarului de mare preţ. Astfel, negustorul ar fi omul păcătos care caută lucruri frumoase (Matei 13:45), iar mărgăritarul de mare preţ ar fi Împărăţia lui Dumnezeu care Îl include pe Hristos şi tot ceea ce oferă El (binecuvântări cuprinse în Vestea bună a Evangheliei – Matei 11:28-29; Ioan 1:11-13; Coloseni 2:1-3,9-10). Atunci când cel păcătos descoperă această comoară, ia o decizie (Matei 16:24; Luca 9:23), renunţă la tot ce are (viaţa trecută – Matei 3:2, 5:4; Fapte 2:38; Filipeni 3:7-11) şi cumpără acel mărgăritar (Îl primeşte pe Hristos şi intră în Împărăţie – Ioan 1:11-13; Romani 10:10-11; Efeseni 2:8).

Aplicaţie practică:
arătaţi de ce nu mai preţuiesc oamenii din zilele noastre jertfa Domnului Isus şi Împărăţia lui Dumnezeu şi ce ar trebui  să facă cei credincioşi pentru ca tot mai mulţi oameni să descopere mărgăritarul de mare preţ al Împărăţiei lui Dumnezeu.

3.    Mesajul pildelor comorii ascunse şi a mărgăritarului

Indiferent însă de interpretarea pe care o acceptăm, mesajul acestor două pilde este complementar şi ne arată că : Împărăţia lui Dumnezeu este de mare preţ (cetăţenii Împărăţiei sunt o comoară înaintea lui Dumnezeu (Matei 6:26, 16:26; 1 Petru 1:18.19), iar ceea ce oferă Dumnezeu are o valoare inestimabilă, asemenea unui mărgăritar de mare preţ (binecuvântări duhovniceşti – Efeseni 1:3.12; 1 Petru 1:3-9; 1 Corinteni 2:9-10), Împărăţia lui Dumnezeu nu se câştigă, ci este descoperită, fiind oferită de Dumnezeu (negustorul găseşte comoara – Matei 13:11-17; 1 Corinteni 2:7-8,14; Ioan 10:28; Luca 12:31-34), iar pentru a o dobândi, fiindcă Domnul Isus a făcut totul, noi trebuie numai să o descoperim, să renunţăm la tot ceea ce avem (viaţa trecută) şi să o primim prin credinţă (Filipeni 3:7-11 etc).

Aplicaţie practică: arătaţi ce lucru este cel mai greu de îndeplinit de oamenii din zona în care trăiţi pentru a dobândi Împărăţia lui Dumnezeu (mărgăritarul de mare preţ) şi cum îi veţi ajuta pe cei ce încă n-au găsit această binecuvântare să depăşească acest obstacol.

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce context a rostit Domnul Isus pildele comorii ascunse şi a mărgăritarului ?
2.    Care sunt particularităţile acestor pilde ?
3.    Ce interpretări au fost date acestor pilde ?
4.    Care dintre aceste interpretări exprimă adevărul ?
5.    Ce arată că Împărăţia lui Dunmnezeu are o valoare deosebită ?
6.    Ce dovezi arată că Împărăţia lui Dumnezeu nu se câştigă ?
7.    Ce trebuie să facă cel păcătos pentru a dobândi mărgăritarul de mare preţ al Împărăţiei lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *