Modelul Divin pentru familie

Ef.5:19-33 ( I Cor.11:12)

I . Contextul lectiei

Dumnezeu nu lucreaza la întâmplare , ci întodeauna aplica un plan bine stabilit . Întâlnim acest fapt în creatie, unde observam ordine, întelepciune si progresie. Un alt plan a lui Dumnezeu priveste mântuirea omului. Acesta a fost anuntat în Eden (Gen.3:14-15), completat prin prototipuri ale Vechiului Testament si misiunea profetilor, fiind desavârsit în Hristos. Cînd Moise a construit „cortul întâlnirii” , a trebuit sa aplice întocmai informatiile pe care le-a primit prin chipul care i s-a aratat pe munte. (Ex.25:9 si 40). În acelasi fel, Dumnezeu ne prezinta si un model pentru viata de familie. Acest plan ne este exemplificat prin relatia dintre Hristos si Biserica Sa . Apostolul Pavel începe capitolul 5 al epistolei scrisa Efesenilor cu imperativul :„urmati dar pilda lui Dumnezeu…” În textul original acest imperativ înseamna : ”a-L imita întocmai pe Dumnezeu”; sau „a transpune în viata exact ceea ce este, ne-a aratat si ne-a învatat Dumnezeu „.

De aceia putem spune ca : asa cum Hristos a transpus în fapt aceste principii divine în relatia Sa cu Biserica ,tot asa si noi trebuie sa aplicam aceleasi principii în relatia personala pe care o avem cu Dumnezeu, cu semenii nostri, sau cu partenerul nostru în viata de familie.
II.Continutul lectiei : „Modelul Divin pentru familie „
( Ef.5:1-33)

De multe ori la serviciile de nunta se foloseste numai o parte a acestui capitol, subliniindu-se doar unele dintre principiile ce definesc „Modelul Divin pentru familie”. În cadrul acestui studiu vom avea însa în atentie întreg capitolul,subliniind 10 trasaturi fundamentale ce definesc o relatie desavârsta.

1. Modelul divin pentru familie implica dragoste jertfitoare

Apostolul Pavel prezinta aceasta dragoste jertfitoare prntr-un imperativ ce exprima masura jertfei Domnului Isus depusa pentru Biserica.(Ef.5:2 si 25) Aceasta dragoste este „dragostea agape” care nu se rezuma numai la declaratii sau la trairi emotionale, ci este dragostea care se daruie mai întâi, în întregime si neconditionat, pentru cei ce nu o merita.

2. Modelul divin pentru familie implica curatie morala

În familie nu poate exista unitate si binecuvântare deplina fara curatie morala.De aceia apostolul Pavel arata ca necuratia, curvia si lacomia de avere, nici sa nu fie pomenite în ralatiile dintre crestini, sau în familie, pentru ca noi toti suntem chemati sa traim si sa umblam în sfintenie.(Ef.5:2 si 5)
3. Modelul divin pentru familie implica traire în lumina

Pentru ca nu poate fi nici o legatura între întuneric si lumina, apostolul Pavel arata ca o relatie desavârsita se realizeaza doar umblând în lumina si savârsind faptele luminii: bunatate , neprihanire si adevar. (Ef.5:8)

4. Modelul divin pentru familie implica comunicare în
adevar

O comunicare desavârsita se realizeaza printr-un limbaj adecvat si cu un ton potrivit. De aceia apostolul Pavel când prezinta modelul divin pentru o relatie desavârsita, spune ca în conversatie nu trebuie sa se foloseasca cuvinte porcoase, vorbe nechibzuite , sau glume proaste, ci mai degraba cuvinte de multumire; recomandând ca sa se vorbeasca cu psalmi, cântari de lauda si cântari duhovnicesti. (Ef.5:4,6,si 19)

5. Modelul divin pentru familie implica separare fata de
lume

Deoarece prietenia cu lumea este vrajmasie cu Dumnezeu, apostolul Pavel arata ca pentru o relatie desavârsita este nevoie de o separare radicala fata de lume.El spune ca cei credinciosi nu trebuie sa se întovaraseasca cu oamenii neascultatori (Ef.5:7) si nici sa nu ia parte la lucrarile neroditoare ale întunericului. Pentru a sublinia aceasta separare radicala, el repeta de doua ori afirmatia :”deloc” si cere celor credinciosi sa ia atitudine condamnând faptele întunericului.(Ef.5:11-13)
6. Modelul divin pentru familie implica umblare cu
întelepciune

Pentru o relatie desavârsita este nevoie de decizii întelepte.De aceea apostolul Pavel arata ca în familie cei credinciosi au nevoie de întelepciune pentru : a folosi bine timpul, a întelege vremurile si a cunoste voia lui Dumnezeu. (Ef.5:15-17) Acesta întelepciune o putem dobândi doar prin stapânirea si calauzirea Duhului lui Dumnezeu (Ef.5:18)

7. Modelul divin pentru familie implica acceptare deplina

Ca sa sublinieze aceasta atitufine de acceptare ce defineste modelul divin pentru o relatie desavârsita, apostolul Pavel foloseste imperativul : „multumiti totdeauna lui Dumnezeu Tatal , pentru toate lucrurile..!”(Ef.5:20) În aceasta declaratie este subliniata o masura întreaga, ce implica o multumire adreasta lui Dumnezeu, în orice vreme si pentru toate lucrurile. Pot sa exprime aceasta multumire, dovedind acceptare deplina , numai cei ce vad realitatea din perspectiva lui Dumnezeu si prin ochii lui Hristos.

8. Modelul divin pentru familie implica supunere totala

De foarte multe ori este subliniata numai o supunere unilaterala, a sotiei fata de barbat. În acest caz barbatul devine seful iar sotia executantul. Dumnezeu n-a intentionat aceasta atunci când a instituit familia. De aceea modelul divin pentru o relatie desavârsita, arata ca supuneraea este reciproca. Apostolul Pavel spune: „supuneti-va unii altora în frica lui Hristos”.(Ef.521) Aceasta înseamna ca fiecare dintre cei doi soti trebuie sa recunoasca autoritatea fata de care trebuie sa se raporteze (Ef.5:23) si sa descopere responsabilitatile ce-i revin. Când barbatul se supune lui Hristos, atunci si sotia se va supune barbatului , pentru ca amândoi de fapt se supun Domnului. Aceasta supunere nu este obtionala,ci trebuie sa cuprinda toate lucrurile dupa modelul supunerii bisericii fata de Hristos.(Ef.5:24)

9. Modelul divin pentru familie implica sfintire continua

Scopul lui Hristos pentru Biserica este ca aceasta sa fie prezentata Tatalui , slavita fara pata fara sbârcitura sau altceva de felul acesta, ci sfânta si fara prihana. (Ef.5:27) Dupa acest model si în viata de familie vor fi relatii desavârsite, numai atunci când se urmaresc scopuri înalte si se are în atentie vesnicia.

10. Modelu divin pentru familie implica unire desavârsita

Aceasta unire cuprinde nivelul fizic , intelectual , sentimental si spiritual si se realizeaza printr-o despartire de parinti si-o alipire de partenerul de viata. Este demn de remarcat faptul ca aceasta unire se realizeaza între un barbat si o femeie(Ef.5:29-31) motivata de grija pe care omul o poarta fata de el însusi si cea pe care Hritos o are fata de Biserica (Ef.5:28-30)

Întrebari pentru discutie

– care dintre principiile enumerate sunt mai neglijate în relatiile din familii, astazi?

– Care sunt lucrurile pe care lumea le considera esentiale pentru o relatie în familie ?

– De ce sunt abandonate principiile divine pentru o relatie desavârita în viata de familie, în favoarea modelului lumii ?

– Care este domeniul în care ar trebui sa lucrezi cel mai mult pentru îmbunatatirea relatiei din familia ta ?

– Care este procentul de asemanare cu modelul divin al familiei tale ? (pentru aceasta pune o nota de la 1 la 10 fiecarui principiu ce defineste modelul divin pentru o relatie desavârsita , iar dupa ce vei însuma toate notele atribuite ,raporteaza rezultatul la 100).

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *