MOARTEA ŞI ÎNGROPAREA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 19:31-42
Verset de aur: Ioan 19:36

Urmărind evenimentele petrecute la moartea şi îngroparea Domnului Isus, descoperim:

1. Realitatea morţii Domnului Isus Ioan 19:31-37

a. dovedită de strigătul Domnului Isus „S-a isprăvit” (tetelestai) –unul dintre sensuri este: am terminat misiunea, am dus la capăt slujirea pe care a trebuit să o împlinesc în trup fizic Ioan 19:30;Fil.2:6-8;1 Pet.3:18-20

b. dovedită de experienţa trăidă de Domnul Isus „Şi-a dat duhul” Ioan 19:30/b
– a fost o declaraţie – Luca 23:46
– a fost o realitate –Ioan 19:30/b
– a fost o constatare – Luca 23:47-49
– a fost un adevăr – Ap.1:18

c. dovedită de constatarea soldaţilor Ioan 19:32-33
– constatare făcută cu responsabilitate Ioan 19:31
– constatare făcută după o examinare atentă Ioan 19:32-33
– constatare facută de mai mulţi martori „ostaşii” la plural Ioan 19:32/a

d. dovedită de coasta străpunsă Ioan 19:34-37
– a fost străpunsă cu o suliţă Ioan 19:34/a
– a curs sînge şi apă Ioan 19:34/b
– a fost o împlinire a Scripturii Ioan 19:36-37;1 Ioan 5:6,8; Ex.12:46; Num.9:12; Ps.34:20; 22:16-17; Zah:12:10

2. Reacţii întîlnite la moartea Domnului Isus Ioan 19:31-37

a. reacţia iudeilor – frică şi religiozitate Ioan 19:31
b. reacţia soldaţilor – supunere şi exces de zel Ioan 19:32-34
c. reacţia sutaşului – credinţă în Domnul Isus Mat.27:54;Luca 23:47;Marcu 15:38
d. reacţia femeilor – durere si credincioşie Marcu 15:40-41;Mat.27:55-56
e. reacţia mulţimii – batjocură şi împotrivire 23:35,48
f. reacţia pământului – cutremur, mormintele se deschid Mat.27:51-53
g. reacţia cerului – întuneric timp de trei ore Marcu 15:33;Mat.27:45;Luca 23:41

3. Responsabilităţi împlinite la moartea Domnului Isus Ioan 19:38-42

a. responsabilităţi împlinite de Iosif din Arimateea Ioan 19:38
– identitatea lui Iosif din Arimateea
x. era un membru al sinedriului Marcu 15:43
xi. era un om bogat Mat.27:57
xii.era un ucenic al Domnului Isus pe ascuns Ioan 19:38/A;Mat.27:57/b
– acţiunea lui Iosif din Arimateea Ioan 19:38/b
x. a cerut trupul Domnului Isus Ioan 19:38/b
xi. a înfăşurat trupul Domnului Isus în pânza Mat.27:59
xii. a oferit mormântul său Domnului Isus Mat.27:60/a
xiii. a acoprit mormântul Domnului Isus Mat.27:60/b
– mărturii oferite de Iosif din Arimateea Ioan 19:8-39
x. a biruit frica Ioan 19:38
xi. a cheltuit pentru înmormântarea Domnului Isus Mat.27:59
xii. a slujit când ceilalţi au fugit Ioan 19:38

b. responsabilităţi împlinite de Nicodim (progresul slujirii) Ioan 19:39-42
– a avut o întâlnire personală cu Domnul Isus Ioan 3:1-21
– a luat apărarea Domnului Isus Ioan 7:50-52
– a îmbălsămat trupul Domnului Isus Ioan 19:39
– a respectat obiceiul de înmormântare al evreilor Ioan 19:40
– a îngropat pe Domnul Isus Ioan 19:41-42

c. responsabilităţi împlinite de femeile cucernice Ioan
– au fost menţionate pe nume Mat.27:56;Marcu 15:40
– a fost menţionată slujirea anterioară Maru 15:41;Mat.27:55
– au asistat la îngroparea Domnului Isus Marcu 15:47

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce mărturii arată că Domnul Isus a murit cu adevărat?
2. De ce soldaţii nu au zdrobit fluierele picioarelor Domnului Isus?
3. De ce au străpuns soldaţii coasta Domnului Isus?
4. Ce reacţii sunt întâlnite la moartea Domnului Isus?
5. De ce s-a întunecat soarele la moartea Domnului Isus?
6. Cine au fost cei ce au înfăptuit înmormântarea Domnului Isus?
7. De ce este important modul în care a fost înfăptuită înmormântarea Domnului Isus?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *