Misiunea Bisericii

Matei 28:16-20 (Matei 28:19-20)

Scopul lecţiei: Să descoperim misiunea pe care Domnul Isus a încredinţat-o Bisericii şi să cunoaştem modul în care acesta poate fi împlinită.

Contextul lectiei: Mai înainte de a vorbi despre o misiune a „Bisericii”, trebuie să avem în atenţie misiunea împlinită de Domnul Isus. Aşa cum ne arată Sfânta Scriptură, Domnul Isus a venit în lume pentru a împlini planul lui Dumnezeu în vederea mântuirii omenirii (Genesa 3:15; Psalm 40:7-8; Galateni 4:4-5; Efeseni 4:1-11).

După ce a plătit preţul pentru iertarea păcatelor (Ioan 17:4; 19:30; 1 Petru 1:18-21; 2:24; Fapte 4:12), pentru ca vestea bună a mântuirii să ajungă până la marginile lumii, El a chemat pentru această slujire Biserica. Acest fapt este bine evidenţiat prin mesajul pe care Domnul Isus L-a adresat ucenicilor la întâlnirea din Galileea (Matei 28:16-20).

Această întâlnire a fost una dintre arătările publice ale Domnului Isus de după înviere, fiind  singura care a fost anunţată (Matei 28:10). A avut loc pe munte (probabil acelaşi munte unde a avut loc şi schimbarea la faţă), la care au participat mai mulţi ucenici. Deşi este menţionat numărul celor unsprezece, unii comentatori cred că la această întâlnire ar fi luat parte un numar mult mai mare de ucenici, considerând-o a fi acea întâlnire mentionată de apostolul Pavel, când a vorbit despre arătarea Domnului Isus la peste 500 de fraţi (1 Corinteni 15:6).

Conţinutul lecţiei: Studiind acest pasaj, cunoscut sub denumirea de „Marea Trimitere”, descoperim că:

    1. Misiunea Bisericii este o slujire importantă   Matei 28:16-18

Misiunea Bisericii este o slujbă măreaţă, deoarece înseamnă împlinirea planului pe care Dumnezeu l-a întocmit pentru continuarea lucrarii de mântuire începută de Domnul Isus (2 Corinteni 5:15-21).

Dar valoarea misiunii bisericii nu este dată numai de unicitatea Planului Divin, ci şi de importanţa Persoanei care l-a făcut cunoscut.  La întâlnirea din Galilea, Domnul Isus s-a prezentat ucenicilor spunând : „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18). Luând în considerare această declaraţie putem spune că misiunea Bisericii este importantă deoarece a fost încredinţată de către cea mai înaltă autoritate (Ioan 17:18; 20:21).

Mai mult însă, misiunea bisericii este importantă şi datorită modului în care a fost transmisă. La întâlnirea din Galileea, Domnul Isus i-a mandatat pe ucenici spunând: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile , botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit …” (Matei 28:19-20).

Analizând aceste imperative, descoperim că misiunea Bisericii este importantă şi datorită faptului că a fost poruncită de Domnul Isus. Biserica nu are o altă opţiune sau o altă alternativă, ci  trebuie să împlinească misiunea care i s-a încredinţat, fiindcă aceasta este o poruncă dată de Domnul.

 II. Misiunea Bisericii urmează o strategie concretă   Matei 28:19-20

La întâlnirea din Galilea, Domnul Isus a descoperit ucenicilor nu numai măreţia misiunii Bisericii, ci şi strategia prin care Biserica îşi poate împlini această misiune. Astfel, pentru împlinirea misiunii încredinţate, membrii bisericii trebuie să se implice personal („duceţi-vă”), să împlinească slujiri specifice („faceţi ucenici”; „botezaţi-i”; „şi învăţaţi-i tot ce v-am poruncit Eu”) şi să fie dedicaţi total (această slujire implică o normă întreagă: „toată puterea”, „toate neamurile”, „tot ce v-am poruncit” şi „toate zilele” – Matei 28:18-20).

 III.  Misiunea Bisericii va avea o reuşită deplină    Matei 28:20/b

Când a descoperit planul divin pentru evanghelizarea lumii, după ce a anunţat importanţa şi strategia prin care Biserica va împlini această misiune, Domnul Isus a vorbit şi despre reuşita acestei slujiri. Dacă multe dintre planurile oamenilor  rămân numai la faza de proiect şi mor din faşă, misiunea încredinţătă de Domnul Isus Bisericii va avea reuşită, fiindcă El Însuşi Se oferă să-i însoţească pe ucenici şi să lucreze împreună cu toţi cei ce sunt gata să meargă în Numele Lui (Matei 28:20/b; Fapte 1:8).

 Întrebări pentru discuţie:

1.    Ce atitudine au avut ucenicii la întâlnirea cu Domnul Isus în Galilea ?
2.    Cum s-a prezentat Domnul Isus ucenicilor la întâlnirea din Galilea ?
3.    De ce este importantă misiunea încredinţată de Domnul Isus ucenicilor (Bisericii)?
4.    Ce strategie trebuie să urmeze ucenicii (Biserica) pentru  a împlini misiunea încredinţată de Domnul ?
5.    Ce greşeli sunt întâlnite astăzi cu privire la împlinirea acestei strategii ?
6.    Ce ne garantează reuşita misiunii Bisericii ?
7.    De ce experimentează unele biserici eşecul în evanghelizare şi misiune ?
Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *