MINUNILE DE LA TEMPLU

Text: Ioan 2:13-25
Verset de aur: Ioan 2:22

Curăţirea templului

a.  un eveniment: acelaşi cadu (templu); aceleaşi probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei şi schimbau bani);aceeaşi acţiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeaşi reacţie (împotrivire)
b. două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularităţi: bici de ştreanguri, casă de negustorie,casă de rugăciune;reacţia ucenicilor şi-au aduis aminte, reacţia iudeilor- au cerut un semn.

1. Domnul Isus cunoaşte starea în care se află Templul Ioan 2:13-14

a. lucruri nepotrivite – oi, boi, porumbei, bani v.14-15
b. persoane nepotrivite – vînzători, comercianţi, traficanţi v.14-15
c. scop nepotrivit – casa de negustorie, înşelăciune, exploatare.Luca 19:46;Mat:21:13;    Ecl.5:1;Ps.89:7

2. Domnul Isus curăţă nelegiuirile din Templu Ioan 2:15-18

a. atitudine categorică – n-a trecut cu vederea v.14-15
b. acţiune fermă – a facut bici, a răsturnat , a scos afară Ioan 2:16-17;Ps.69:9;89:7;Hab.2:20
c. afirmaţie autoritară – „Casa Tatălui Meu” Ioan 2:16 Ps.26:8;27:4;65:4;122:1

3. Domnul Isus consacră un nou Templu Ioan 2:18-22

a. anunţând moartea Sa – „stricaţi Templul acesta”v.19
b. anticipând învierea – „ în trei zile îl voi ridica” v.19/b
c. arătând natura noului Templu –„Templul trupului Său”v.20-21

4. Domnul Isus conduce la credinţă pe cei ce iau seama la lucrările Sale

a. pe cei ce iau aminte Ioan 2:22
b. pe cei ce înţeleg semnele făcute de El Ioan 2:23
c. pe cei ce sunt sinceri Ioan 2:24-25

Întrebări pentru discuţii:

1. De câte ori a curăţit Domnul Isus templul?
2. Ce a găsit Domnul Isus în templu?
3. Ce atitudine a avut Domnul Isus faţă de ceea ce era în templu?
4. De ce atitudinea Domnului Isus faţă de ceea ce a găsit în templu a fost atât de radicală?
5. Ce semn a dat Domnul Isus celor ce i-au contestat autoritatea?
6. De ce n-au înţeles ucenicii ceea ce a făcut Domnul Isus în Templu?
7. Cine sunt cei ce ajung să creadă urmărind lucrările înfăptuite de Domnul Isus?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *