MINUNEA VINDECĂRII SLĂBĂNOGULUI DE 38 DE ANI

Text: Ioan 5:1-18
Verset de aur: Ioan 5:14/b

1. Cadrul în care s-a petrecut vindecarea de la Betesda Ioan 5:1

a. locaţia – Ierusalim Ioan 5:1/b
b. ocazia – un praznic al iudeilor (nespecificat) Ioan5:1/a
c. împrejurarea – vizita Domnului Isus la bolnavii de la
scăldătoarea Betesda (în timp ce mulţi iudei
mergeau la sărbătoare (praznic), Domnul Isus
a mers la bolnavi) Ioan 5:2

2. Adevărurile evidenţiate prin vindecarea de la Betesda Ioan 5:2-9

a. O nevoie disperată Ioan 5:3-5
x. erau mulţi bolnavi
x. aceşti bolnavi erau aşezaţi în cinci încăperi (pridvoare) Ioan 5:2/b
x. aceşti bolnavi sufereau de boli diferite (orbi, schiopi, paralizati) Ioan 5:3
x. unii zăceau acolo de multă vreme Ioan 5:5
x. aceşti bolnavi aşteptau vindecarea oferită de Dumnezeu prin
intervenţia unui înger Ioan 5:4
x. aceşti bolnavi trebuiau să urmărească mişcarea apei Ioan 5:4/a
x. cel ce primea vindecarea trebuia să coboare primul în apă Ioan 5:4/b
x. unul dintre aceşti bolnavi era paralizat. Acesta era
aproape de locul unde putea primi vindecarea, a văzut pe mulţi
care s-au vindecat, dar el n-a putut primi vindecarea fiindcă nu
avea pe nimeni care să-l ajute să coboare în apă. Ioan 5:5
b. O dragoste dovedită
x. Domnul Isus şi-a dovedit dragostea prin faptul că:
– a venit în locul unde era acel bolnav Ioan 5:1-2
– a văzut pe acel bolnav (şi-a îndreptat atenţia
asupra acelui bolnav) Ioan 5:6/a
– a cunoscut starea acelui bolnav Ioan.5:6/b
– a întrebat pe acel bolnav Ioan 5:6/c
ca să primească acceptul
ca să arate nevoia Ioan 5:7
ca să dea o speranţă
– a vindecat pe acel bolnav(vindecarea un process: a vizitat, a vorbit, a vindecat)
Ioan5:9
c. O putere demonstrată
– Domnul Isus i-a dat bolnavului o poruncă clară Ioan 5:8
– Ceea ce a poruncit Domnul Isus s-a împlinit întocmai Ioan 5:9
vindecarea s-a înfăptuit imediat „îndată”Ioan 5:9/a
vindecarea a fost deplină „omul acela s-a făcut sănătos”Ioan 5:9:b
vindecarea a fost confirmată „ şi-a luat patu şi umbla”Ioan 5:9/c

3. Reacţii după vindecarea de la Betesda Ioan 5:9-18

a. reacţia celui vindecat: Ioan 5:9-18
– ascultare – a împlinit întocmai ceea ce i s-a poruncit Ioan 5:9
– închinare – a mers în templu
– dedicare – i s-a cerut să nu mai păcătuiască
– mărturisire – a vorbit despre Domnul Isus
b. reacţia iudeilor: Ioan 5:9-18
– împotrivire Ioan 5:10
– interogare Ioan 5:12
– încriminare Ioan 5:16-18
c. această reacţie dovedeşte:
– legalism Luca 6:2
– ignoranţă (necunoaşterea Domnului Isus)
– nepăsare (faţă de bolnavi)
– necredinţă (n-au crezut nici după ce au văzut o minune)
– răutate (căutau să-L omoare pe Domnul Isus fiindcă nu se
încadra în tiparele lor religioase) Ioan5:17-18;Mat.12:7-
8; 22:39;Marcu 7:9 Rom.13:10:1Tim.1:16

Întrebări pentru discuţii:

1. În ce cadru a avut loc vindecarea slăbănogului de 38 de ani?
2. De ce a ales Domnul Isus să meargă la bolnavi într-o zi de sărbătoare?
3. Ce adevăruri sunt evidenţiate prin vindecarea de la Betesda?
4. Ce lucruri confirmă că nevoile bolnavilor de la Betesda erau foarte mari?
5. Cum şi-a arătat Domnul Isus dragostea faţă de slăbănogul de la Betesda?
6. Care a fost reacţia slabănogului vindecat la Betesda?
7. Care a fost reacţia iudeilor faţă de cel vindecat şi de Domnul Isus?
Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *