MINUNEA VINDECĂRII ORBULUI DIN NAŞTERE

Text. Ioan.9:1-41
Verset de aur: Ioan 9:39/b

1. Piedici în calea vindecării orbului din naştere Ioan 9:1-2
a. Domnul Isus era în trecere v.1/a
b. orbul era bolnav din naştere v.1/b
c. suspiciunea că boala este urmarea păcatului v.2-3
d. era o zi de sabat v.14

2. Procesul vindecării orbului din naştere Ioan 9:3-10

a. Domnul Isus a văzut pe cel bolnav v.1/a
b. Domnul Isus a cunoscut gravitatea bolii acelui bolnav v.1/b
c. Domnul Isus a transformat suferinţa acelui bolnav într-o oportunitate de slavă v.3-5
– a răspuns întrebării ucenicilor v.3
– a definit misiunea pentru care a venit v.4;Ioan 3:32-34;Luca.19:10;Mat.20:28, arătând:
x. perioada „cât este ziua” 4/a
x. nevoia „trebuie” v.4/b
x. lucrarea „să lucrez (fac) lucrările Celui ce M-a trimis” v.4/c;Ioan 4:34;1
Pet.5:7;Evrei 4:15-16.
x. autoritatea „ Celui ce M-a trimis” v.4/d
x. urgenţa „vine noaptea şi nimeni nu mai poate să lucreze” v.4/e;1
Cor.7:29-30;Ef.5:16;Col.4:5
x. misiunea „să fiu Lumina lumii” v.4/f; Ioan.1:4;8:12
d. Domnul Isus a vindecat pe cel bolnav. v.6-9
– a folosit o metodă diferită (tină din scuipat)
x. ca să întărească credinţa orbului
x. ca să angajeze şi pe cel bolnav
i. credinţă – a crezut
ii. ascultare – s-a dus
iii. împlinire – s-a spălat
iiii. raspuns – s-a întors
x. ca să dea o lecţie fariseilor v.8-15
– vindecarea a fost imediată v.7/b
– vindecarea a fost deplină „ a vzut bine”v.7/b
– vindecarea a fost chestionată v.8-15
– vindecarea a fost confirmată
x. de vecini v.8-9
x. de cel vindecat v.11,24-30
x. de farisei v.15-18
x. de părinţii orbului v.19-23

3. Progresul vindecării orbului din naştere Ioan.9:8-41

– vindecarea de orbirea fizică a fost imediată (deodată şi instantanee) v.7/b
– vindecarea de orbirea spirituală a fost un proces: v.11-41
a. cel vindecat L-a văzut pe Domnul Isus ca om v.11-12
b. cel vindecat L-a văzut pe Domnul Isus ca vindecător v.13-15
c. cel vindecat L-a văzut pe Domnul Isus ca profet v.16-17;
Mat.16:13-14;21:10-11,46
d. cel vindecat L-a văzut pe Domnul Isus ca Mântuitor v.18-27
– provocarea adresata de părinţi v.21-23
– provocarea adresată de cel vindecat v.24-27
– provocarea adresată de farisei v.28-30
e. cel vindecat L-a văzut pe Domnul Isus ca Fiu a lui Dumnezeu v.30-41
– Dumnezeu nu ascultă pe păcătoşi v. 31
– numai Dumnezeu poate deschide ochii unui orb din naştere v.32
– Domnul Isus i s-a prezentat ca Fiu a lui Dumnezeu v.35; Ioan 1:1-
2,34;3:16-18;10:36;11:22;1Ioan 4:15.
– Domnul Isus a acceptat închinarea v.38
– Domnul Isus şi-a descoperit misiunea v.39-41
x. face o judecată v.39/a
x. aduce lumina pentru cei ce nu văd v.39/b
x. confirmă păcatul celor ce nu vor să vadă v.39/c-41

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce piedici au fost în calea vindecării orbului din naştere?
2. De ce au crezut ucenicii că boala acestui om este urmarea păcatului?
3. Ce răspuns a dat Domnul Isus acestei suspiciuni?
4. Care a fost procesul vindecării orbului din naştere?
5. Cum a transformat Domnul Isus boala acestui om într-un prilej de slavă pentru Dumnezeu?
6. Ce mărturii confirmă progresul vindecării spirituale a orbului din naştere?
7. Ce dovezi evidenţiate de această minune confirmă că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *