MINUNEA VINDECĂRII FIULUI SLUJBAŞULUI ÎMPĂRĂTESC

Text: Ioan 4:43-54
Verset de aur: Ioan 4:50

A doua minune săvârşită în Cana din Galileea evidenţiază:

1. Controversa despre credinţă

a. prima minune din Cana a avut loc la o nuntă Ioan 2:1-12
b. a doua minune din Cana a avut loc după trezirea spirituală din Samaria Ioan 4.27-43
c. a doua minune din Cana a avut loc după respingerea Domnului Isus în Nazaret Luca 4:16- 30; Ioan 4:43-44
– Domnul Isus a fost  respins de concetăţenii Săi Luca 4:24
– Iosif vândut de fraţii săi Gen.37:23-36
– David dezonorat de cei din familia sa 1Sam 17:28
– Ieremia neascultat de cei din oraşul în care locuia Ier.11:21
– Pavel neînţeles de cei din neamul său Fapte 9:23-24;1Cor.1:12-22
d. a doua minune din Cana a fost înfăptuită într-o vreme de popularitate a Domnului Isus în care oamenii oscilau între credinţă şi necredinţă Ioan 4:45;Ioan 2:13-25

2. Stadiile credinţei Ioan 4:46/b-53

a. începuturile credinţei slujbaşului împărătesc

– a conştientizat situaţia în care se afla robul său v.46
– a auzit despre Domnul Isus v.47/a
– a mers personal la Domnul Isus v.47/b
– a rugat pe Domnul Isus cerând vindecarea robului v.47/c

b. statornicia credinţei slujbaşului împărătesc

– cu toate că Domnul Isus era într-o altă localitate (Cana şi Capernaum) v.46
– cu toate că fiul său era pe moartev.47/c
– cu toate că Domnul Isus l-a încercat v.48
– cu toate că a trebuit să insite v.49

c. ascultarea credinţei slujbaşului împărătesc

– a crezut pe Domnul Isus pe cuvânt v.50/a
– a pornit la drum fără să aibă vre-o confirmare v.50/b

d. confirmarea răspunsului credinţei slujbaşului împărătesc

– de robii care i-au adus vestea cea bună v.51
– de timpul în care a început să-i fie mai bine fiului bolnav v.52
– de corelarea dintre spusele Domnului şi vindecarea fiului v.53/a

3. Urmările credinţei Ioan4:52-54

– vindecarea fizică – fiul slujbaşului s-a facut bine v. 52
– vindecare spirituală – toată casa slujbaşului a crezut în Dumnezeu v53/b
– o nouă mărturie despre divinitatea Domnului Isus v.54; Mat.5:16; Luca 8:39; Fapte.16:30-31; 1Pet.3:15

Întrebări pentru discuţii:

1. De ce a mai săvârşit Domnul Isus încă o minune în Cana?
2. În ce cadru a fost săvârşită această minune?
3. De ce a fost respins Domnul Isus în Nazaret?
4. Ce mărturii confirmă începuturile credinţei slujbaşului împărătesc?
5. Ce mărturii confirmă statornicia credinţei slujbaşului împărătesc?
6. Ce mărturii confirmă ascultarea credinţei slujbaşului împărătesc?
7. Care au fost urmările credinţei slujbaşului împărătesc?
Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *