MINUNEA PREFACERII APEI ÎN VIN

A. MINUNEA PREFACERII APEI ÎN VIN
   Text:Ioan 2:1-12
     Verset de aur: Ioan 2:11

1. Caracterul minunii din Cana Galileei

a.  a fost un semn (începutul semnelor Ioan 2:11/a)
b. a fost o revelaţie (a revelat slava Domnului Isus Ioan 2:11/b)
c  a fost o motivaţie (a motivat ucenicii să creadă Ioan.2:11/c

2. Cardrul în care s-a petrecut această minune

a. timpul – a treia zi Ioan 2:1/a
b. locaţia – Cana din Galileea Ioan2:1/c
c. ocazia – sărbătoare de nuntă Ioan 2:1/b

3. Cauza care a determinat această minune

a. o cerinţă reală (nu mai aveau vin Ioan 2:3)
b. o cerinţă autorizată (făcută de mama Domnului Isus Ioan 2:3/a
c. o cerinţă nepotrivită (Domnul Isus nu lucrează bazându-se pe relaţii, ci aşteaptă ceasul
potrivit Ioan 2:3-4)

4. Condiţiile în care a fost înfăptuită acestă minune

a.  credinţă mare (mama Domnului Isus era convinsa că Domnul Isus are un răspuns v.5)
b.  ascultare deplină (să faceţi orice vă va zice – Ioan 2:5-6
c.   înfăptuire întocmai ( si le-au umplut până sus –  Ioan2:5-8)

5. Constatarea înfăptuirii acestei minuni

a. facută de către nun (persoana care conducea ceremonialul nunţii- Ioan2:9)
b. făcută de către mire Ioan 2:10
c. făcută de către ucenici Ioan 2:11

6. Concluzii după înfăptuirea acestei minuni

a. Domnul Isus vine atunci când este invitat
b. Domnul Isus ştie ceea ce este dincolo de aparenţe
c. Domnul Isus ascultă pe cei ce apelează la ajutorul Său
d. Domnul Isus lucrează după ceasul Său
e. Domnul Isus oferă ce este mai bun
f. Domnul Isus împlineşte deplin
– social – a apărat onoarea familiei
– fizic – a împlinit nevoia familiei
– spiritual – şi-a arătat slava şi ucenicii au crezut în El

Întrebări pentru discuţii:

1.Ce caracter a avut prima minune săvârşită de Domnul Isus?
2. În ce cadru a avut loc prima minune înfăptuită de Domnul Isus?
3. Ce a cauzat prima minune înfăptuită de Domnul Isus?
4. De ce a respins-o Domnul Isus pe mama Sa?
5. În ce condiţii a fost îndeplinită prima minune a Domnului Isus?
6. Cine a constatat înfăptuirea minunii săvârşite de Domnul Isus?
7. Ce lecţie învăţăm prin prima minune săvârşită de Domnul Isus?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *