MINUNEA ÎNMULŢIRII PÂINILOR

Text: Ioan 6:1-15
Verset de aur: Ioan 6:29

a. cadrul în care s-a petrecut această minune:

x. dincolo de marea Galileei, într-un loc pustiu Mat.14:13,15;Marcu 6:32
x. Domnul Isus şi ucenicii au trecut marea cu o corabie Ioan 6:16-17;Mat.14:13;Marcu 6:33
x. mulţimea a venit la ei mergând pe jos, înconjurând marea Mat.14:13;Marcu 6:33 (unii au mers pe jos între 25-30 de km).

b. scopul minunii înmulţirii pâinilor:

– să dovedească divinitatea Domnului Isus
– să răspundă nevoilor mulţimii
– să-i înnveţe mai multe lecţii pe ucenici:

1. Lecţia odihnei active

a. ucenicii veniseră din misiune Marcu 6:30; Luca 9:10
b. Ioan botezătorul murise Mat.14:13
c. noroadele îl asaltau pe Domnul Isus Marcu 6:31
d. ziua le era aşa de plină încât nu aveau timp nici să mănânce Marcu 6:31
e. Domnul Isus i-a invitat pe ucenici la odihnă Marcu 6:31-32; Ioan 6:3
f. odihna era binevenită
g. urma sărbătoarea paştelor Ioan 6:4
h. Domnul Isus i-a învăţat lecţia odihnei active Luca 9:11

2. Lecţia compasiunii

a. Domnul Isus n-a fost deranjat de prezenţa mulţimii „a văzut o gloată
mare”Mat.14:14;Ioan 6:2;Luca 9:11/b „le-a primit bine!”
b. Domnul Isus a avut milă faţă de cei din mulţime Marcu 6:34;Mat.14:14/a
c. Domnul Isus a învăţat mulţimile Marcu 6:34/b;Luca9:11/b
d. Domnul Isus a vindecat mulţi bolnavi din mijlocul mulţimii Mat.14:14/c;Luca 9:11/c
e. Ucenicii au înţeles nevoile mulţimii Luca 9:12;Marcu 6:35;Mat.14:15

3. Lecţia responsabilităţii

a. o responsabilitate asumată: „ de unde să cumpărăm pâini” Ioan 6:5-6
b. o responsabilitate încredinţată: „daţi-le voi să mănânce” Marcu 6:37;Luca
9:13;Mat.14:16
c. o responsabilitate mare: era o mulţime mai mare de 5.000 de persoane
Mat.14:21
d. o responsabilitate iminentă: mulţimea era înfometată, ziua era pe sfârşite
e. o responsabilitate de care ucenicii au vrut să scape:„fiecare pe cont propriu”
Mat.14:15;Marcu 6:35-36;Luca 9:12

4. Lecţia credinţei

a. au căutat soluţionarea problemelor prin soluţii omeneşti „norodul să plece” Mat.14:15;Marcu 6:35-36;Luca9:12
b. au comparat nevoile mulţimii cu resursele lor (200 de lei) Ioan 6:7
c. au fost învăţaţi să caute răspuns la nevoile mulţimii prin credinţă:
– să evalueze resursele Ioan 6:9;Marcu 6:38
– să predea Domnului Isus tot ceea ce aveau Mat.14:17-18
– să se încreadă în puterea lui Dumnezeu Marcu 6:41;9:16;Ioan.6:11/a

5. Lecţia slujirii

a. slujire în ordine – poporul a şezut jos Ioan 6:10;Luca 9:14.15
b. slujire în echipă – au slujit cu toţii Luca 9:16/b;Marcu 6:41;Mat.14:19;Ioan6:11
c. slujire completă – până ce s-au săturat Ioan 6:12Mat.14:20;Marcu 6:42;Luca 9:17/a
d. slujire în parteneriat cu Domnul Isus – împărţeau ceea ce primeau de la Domnul Ioan 6:11.

6. Lecţia mulţumirii

a. au mâncat toţi Ioan.6:12-13
b. s-au săturat Ioan 6:12
c. au primit fiecare cîte un coş din farâmiturile care rămăseseră Ioan 6:13
– resursele lui Dumnezeu sunt mai mari decât nevoile noastre
– cei ce slujesc nu rămân nerăsplătiţi
– plata pentru cei ce slujesc este la urmă

7. Lecţia credincioşiei

a. oamenii au recunoscut că Domnul Isus este Mesia Ioan 6:14
b. lucrurile materiale puteau deveni prioritate
c. Domnul Isus putea fi silit să îşi schimbe misiunea Ioan 6:15
d. Domnul Isus a rămas credincios relaţiei cu Tatăl şi planului de salvare a omenirii Ioan 6:15;
e. Ucenicii au fost siliţi să urce în corabie şi să treacă în Galileea Mat.14:22

Întrebări pentru discuţii:

1. În ce cadru a avut loc minunea înmulţirii pâinilor?
2. Care a fost scopul urmărit de Domnul Isus prin minunea înmulţirii pâinilor?
3. Ce lecţii a dorit Domnul Isus să-i înveţe pe ucenici prin minunea înmulţirii pâinilor?
4. De ce au încercat ucenicii să fugă de responsabilitatea de a-i hrăni pe cei ce au ascultat predica Domnului Isus?
5. Cum i-a învăţat Domnul Isus pe ucenici lecţia credinţei?
6. Cum i-a învăţat Domnul Isus pe ucenici lecţia slujirii?
7. De ce trebuie să practicăm lecţia mulţumirii?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *