Mijloacele harului (I): Rugăciunea

Luca 11:1-13; Iac.5:13-18 (Col. 4:2)

Rugăciunea este o comunicare personală cu Dumnezeu. Rugăciunea este un mijloc prin care se cultivă relaţia noastră cu Dumnezeu, o atitudine de dependenţă faţă de Dumnezeu, un mijloc de exprimare a încrederii noastre în Dumnezeu, precum şi unul prin care ne implicăm împreună cu Dumnezeu în activităţi de importanţă eternă.

Tipuri de rugăciune

În Scripturi pot fi identificate următoarele tipuri de rugăciuni:

– de laudă la adresa lui Dumnezeu (Exod 15:11; Psalmul 113:8-13), atunci când  suntem în faţa Lui şi admirăm caracterul Lui
– de mulţumire (Efeseni 5:20 ), atunci când ne exprimăm recunoştinţa pentru ce a făcut Dumnezeu pentru noi
de mijlocire (Ioan 17; Col.1:9-12), când pledăm înaintea lui Dumnezeu pentru oameni aflaţi în diverse situaţii
de mărturisire a păcatelor (Daniel 9:5-11), atunci când Duhul Sfânt ne convinge cu privire la păcat
de cerere (Neemia 1:11), pentru nevoile noastre diverse

Mai există rugăciuni de vărsare a inimii (Psalmul 13) sau de umplere a inimii (Fapte 4:24-31), rugăciune pentru cercetare personală (Psalmul 139:23 ) sau rugăciune pentru aflarea voii lui Dumnezeu într-o situaţie specifică (Luca 6:12-13 ).

Cui şi cum ne adresăm în rugăciune?

Pe baza învăţăturii din Sfânta Scriptură credincioşii baptişti se roagă Tatălui (Matei 6:9-13), în Numele Domnului Isus (Ioan 16:23-24) şi prin Duhul Sfânt (Efeseni 2:18). Rugăciunea adresată direct Domnului Isus este de asemenea în conformitate cu învăţătura Scripturii (Fapte 7:59; Apoc.22:20). Cu toate că în Noul Testament  nu sunt înregistrarte rugăciuni adresate Duhului Sfânt, nu găsim nimic care să ne împiedice în anumite ocazii să ne rugăm şi Lui. A te ruga în Numele Domnului Isus nu înseamnă a adăuga expresia ,,în Numele Lui” la sfârşitul rugăciunilor, ci a te ruga pe baza împuternicirii Lui şi într-un mod compatibil cu caracterul şi lucrarea  Lui.

Rugăciunile adresate sfinţilor nu au bază biblică şi au doar o spoială de evlavie. Ele pot fi o insultă la adresa Lui Dumnezeu care L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru ca noi să putem intra personal (Evrei 8:10-11) şi liberi în Locul Presfânt (Evrei 10:19-20). Atitudinea noastră faţă de cei care se închină prin rugăciune la sfinţi (sf. Maria, sf. Anton, sf. Ştefan cel Mare etc.) ar trebui să fie una de compasiune pentru lipsa de lumină a lor în acestă privinţă.

Locul pentru rugăciune

Rugăciunea poate fi făcută în orice loc atât de bărbaţi (1 Tim. 2:8) cât si de femei (1 Tim 2:9,10). Însemnătate specială are rugăciunea făcută în Casa lui Dumnezeu (2 Cron. 7:15; Isaia 56.7). Ca expresie a închinării noastre înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea trebuie să aibă originea în inima noastră (în duh şi adevăr Ioan 4:23) şi inspiraţia să vină de la Duhul Sfânt (Rom. 8:26)

Pentru cine şi pentru ce ne putem ruga

Rugăciunea este unul din mijloacele hotărăte de Dumnezeu pentru împlinirea voii Sale pe pământ precum în cer. Astfel, este necesar să ne rugăm permanent (1 Tes.5:17), pentru toate lucrurile (Efeseni 5:20) care sunt în conformitate cu voia Lui, pentru toţi oamenii (1 Tim. 2:1) şi în orice situaţie (1 Tim 2:8). Rugăciunea ,,Tatăl nostru”constitue un model după care ne putem inspira.

Întrebări exegetice:

1.    Credeţi că cerere ucenicilor pentru a fi învăţaţi de Domnul Isus să se roage este generată şi de modul în care Mântuitorul S-a rugat? (Luca 11:1)
2.    Observaţi elementele esenţiale din rugăciunea domnească: slăvirea Tatălui, interesul principal pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi voia divină, nevoile zilnice, nevoia sufletului de iertare, protecţie faţă de cel rău, e.t.c. (Luca 11:2-4)
3.    Ce aspecte sugerează importanţa stăruinţei în rugăciune? De ce este important să stăruim în rugăciune? (Luca 11:5-13)
4.    Care este efectul rugăciunii în viaţa celor credincioşi? (Iacov 5:13-14)
5.    De ce elemente ar trebui să fie însoţită rugăciunea autentică? (Iacov 5:15-16)

Întrebări aplicative:

1. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca să avem răspunsuri la rugăciunile noastre?
2. Cum apreciaţi propria viaţă de rugăciune? Fiţi gata să împărtăşiţi  răspunsuri la rugăciuni care v-au adus mari victorii şi mari bucurii.
3. Cum te ajută şi cum te încurajază rugăciunea făcută împreună cu alţi credincioşi? Eşti gata să te împlici pentru ca rugăciunea în  Biserica în care slujeşti să fie la locul rânduit de Dumnezeu? Cum?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *