MĂRTURISIRILE OAMENILOR DIN VREMEA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 7:1-36
Verset de aur:Ioan 7:18

1. Reacţia fraţilor Domnului Isus faţă de Domnul Ioan 7:1-9

a. Cadrul în care au reacţionat fraţii Domnului Isus Ioan 7:1-2
identitatea fraţilor Domnului Isus v.3/a Mat.13:55-56;Marcu3:31-32
– au reacţionat în timpul misiunii Domnului Isus din Galileea v.1/a
– au reacţionat într-o vreme de împotrivire a iudeilor v.1/b
– au reacţionat în pargul sărbătorii corturilor v.2,10
b. Modul în care au reacţionat fraţii Domnului Isus Ioan 7:3-4
– o provocare directă – arată-te public v.3-4
– o dovadă de necredinţă v.5
– o respingere făţişă
c. Domnul Isus respins de concetăţeni Săi Luca 4:16-30
Marcu 6:1-6;Mat.13:53-58
– Domnul Isus respins de liderii religioşi Ioan 7:1;5:16-18
– Domnul Isus respins de neamul Său Ioan 1:11
– Domnul Isus respins de cei ce au fost slujiţi Marcu 3:20-21,22-30,31-35
– Domnul Isus respins de familia Sa Ioan7:5;Mat.12:46-50;Luca 8:19-21
d. Răspunsul Domnului Isus faţă de reacţia fraţilor Săi Ioan7:6-8
– arată că încă n-a sosit timpul confruntării publice Ioan 7:6;2:3-5;5:25;12:23-24
Ioan 12:27,32-33;Ioan 13:1;Ioan 7:30
– arată motivul pentru care lumea îl urăşte Ioan 7:7;Ioan 15:22;I Ioan 1:8
– arată strategia care trebuie urmată Ioan 7:8-9

2. Recţia Iudeilor faţă de Domnul Isus Ioan 7:10-19

a. modul în care s-au manifestat iudeii faţă de Domnul Isus
– iudeii L-au căutat pe Domnul Isus v.11
– iudeii au semănat panică cu privire la Domnul Isus v.13
– iudeii s-au mirat de învăţătura Domnului Isus v.14-15
b. răspunsul Domnului Isus la reacţia iudeilor
– a arătat că învăţătura Sa vine de la Dumnezeu v.16;Ioan 6:38,7:29:8:42;9:4;10:3617:21
– a arătat că El este numai un Mesager (ambasador) care comunică ceea ce i s-a încredinţat v.17;Ioan 8:28;17:8; 2Ioan 9.
– a descoperit condiţia în care cineva poate să cunoască acest adevăr „ să facă voia lui     Dumnezeu” v.17/a
– a prezentat testul ce confirmă acest adevăr
„ nu caută slava Lui însuşi” v.18:Ioan 14:6;18:37.
„ în El nu există necurăţie(strâmbătate) v.18/b;Ioan 8:46;2 Cor.5:21;Evrei
4:15;2 Pet.2:22
– a adresat o acuzaţie directă v.19
nu păzesc Legea dată de Moise Ex.24:3;Ioan 1:17
caută să Îl omoare Mat 12:14; Ioan 5:16,18;10:31,39;11:53.

3. Reacţia mulţimii faţă de Domnul Isus Ioan 7:20-31

a. mulţimea avea păreri împărţite despre Domnul Isus v12
este un om bun v.12/a
este un înşelător v.12/b
b. pelerinii L-au acuzat pe Domnul Isus şi au încercat să se desvinovăţească
deoarece:
– nu-L cunoşteau pen Domnul Isus foarte bine
– nu ştiau ce se întâmplase în Ierusalim şi Galileea
L-au acuzat că:
– este stăpânit de puterea întunericului v.20/a
– face presupuneri nefondate v.20/b

4. Răspunsul Domnului Isus la reacţiile mulțimii:

a. a atras atenţia asupra lucrărilor Sale v.21
b. a justificat împlinirea acestei slujiri în ziua sabatului cu
– practica tăierii împrejur v.22-23
– dacă sunt vinovat Eu de încălcarea sabatului, la fel sunteţi şi voi
– i-a îndemnat să judece cu dreptate v.24;1 Sam.16:7;Mat.23:27;Ioan 5:36
Ioan 10:24-25;37-38

5. Reacţia locuitorilor Ierusalimului faţă de Domnul Isus

a. au fost surprinşi că este liber v.25
b. au căutat răspuns la această situaţie:
– presupunând că liderii religioşi au ajuns să creadă că El este Mesia v.26
– apelând la învăţăturile tradiţiei v.27

6. Răspunsul Domnului Isus la aceste întrebări:

– conştientizându-i de adevărurile pe care le-au auzit 28/a
– proclamând cu voce tare identitatea Sa v.28/b;15;21;16:3
– arătând relaţia Sa cu Tatăl v.28-29;8:42;10:36;17:21
– descoperindu-le atitudinea greşită faţă de Dumnezeu v.28/c
– înfrunând atitudine greşită pe care aceştia o aveau faţă de El v.30-31

7. Reacţia autorităţilor faţă de Domnul Isus Ioan 7:32-36

a. au auzit şi ceea ce se spunea în şoaptă v.32/a
b. L-au considerat pe Domnul Isus un pericol v.32
c. au trimis aprozii ca să-L prindă pe Domnul v32/b

8. Răspunsul Domnului Isus faţă de reacţia autorităţilor:

a. a anticipat moartea Sa v33/a;13:32-33;16:16
b. a anticipat înălţarea Sa v.33-34/;14:28;16:5;Ioan 6:62
c. a anticipat destinul lor v34/b;8:14;13:3;16:10,17
d. a provocat o cercetare ca ei să poată vedea, arătând:
– cât de limitaţi sunt în apreciere v.35
– cât de limitaţi sunt în cunoaştere v.36;Mat.6:23;2Cor.4:4;Ef.4:18;1 Ioan
2:11

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce atitudine au avut fraţii Domnului Isus faţă de Domnul?
2. Cum a răspuns Domnul Isus faţă de această reacţie?
3. Care a fost atitudinea iudeilor faţă de Domnul Isus?
4. Cum a răspuns Domnul Isus faţă de această reacţie?
5. Care a fost reacţia mulţimii faţă de Domnul Isus şi cum a răspuns Domnul faţă de această reacţie ?
6. Care a fost reacţia locuitorilor Ierusalimului faţă de Domnul Isus şi cum a răspuns Domnul faţă de această reacţie
7. Care a fost reacţia autorităţilor faţă de Domnul Isus şi cum a răspuns Domnul faţă de această reacţie?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *