MĂRTURISIRILE ALTORA DESPRE DOMNUL ISUS

A. MĂRTURISIREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL
   Text: Ioan 1:19-34
    Verset de aur: Ioan 1:29

1.  Mărturisire autorizată
a. om trimis de Dumnezeu v 6
b. om autorizat pentru această misiune v 7
c. om credibil v 7

2.  Mărturisire afirmată
a. cu fermitate v.15
b. cu responsabilitate v.19-28

– declarând că nu este el Hristosul v20
– mărturisind  că nu este Ilie, sau proorocul v.21;Mal.4:5;Deut.18:15,18
– descriind misiunea încredinţată v.22-23;Is.40:3
– anunţând lucrarea lui Mesia v.24-27/a;Mat.3:11-12
– arătând relaţia sa cu Mesia v.27;15,30

3. Mărturisire argumentată
a.de detaliile referitoare la locaţie şi timp v.28-29
b.de detaliile referitoare la misiunea lui Mesia 30,36;Is.53:11
c.de detaliile referitoare la experienţele trăite v 30-34

– înainte de a-L cunoaşte pe Mesia v.31;Mat.3:1
– în timpul  în care L-a cunoscut pe Mesia v.32
– după ce L-a cunoscut pe Mesia v.33

x. a fost sigur că Domnul Isus este Mesia v.33;Mat.3:11
x. a mărturisit că Mesia este Fiul lui Dumnezeu v.34

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce autorizează mărturisirea făcută de Ioan Botezătorul?
2. În ce fel a autorizat Dumnezeu mărturisirea făcută de Ioan Botezătorul?
3. Cum a mărturisit Ioan Botezătorul despre Domnul Isus?
4. Faţă de cine a mărturisit Ioan Botezătorul că Isus este Mesia?
5. Cum a dovedit Ioan Botezătorul că nu este El Mesia?
6. Ce argumente dovedesc că mărturisirea făcută de Ioan Botezătorul  este adevărată?
7. Ce a mărturisit Ioan Botezătorul despre Mesia?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *