Mărturia în faţa dregătorilor

Fapte 24:1-26 (Matei 10:18-20)

Scopul lecţiei: Să descoperim acuzaţiile ce i-au fost aduse apostolului Pavel în timpul procesului desfăşurat în faţa autorităţilor civile din Cezareea, răspunsul pe care l-a dat el acestor acuzaţii şi decizia pe care a luat-o dregătorul Felix după judecarea acestui caz.

Contextul lecţiei: Fiindcă un grup de iudei s-au legat prin jurământ să-l omoare pe apostolul Pavel (Fapte 23:12-15), căpitanul templului, după ce a fost informat de acest fapt, l-a trimis pe apostolul Pavel sub escortă la Cezareea pentru a fi judecat de către dregătorul Felix (Fapte 23-24).

Pentru  a asigura protecţia apostolului Pavel, căpitanul templului a mobilizat o escortă formată din 200 de soldaţi, 200 de suliţaşi şi şaptezeci de călăreţi (Fapte 23:23). Luând în considerare timpul în care apostolul Pavel a fost trimis spre Cezareea şi numărul mare al soldaţilor din escorta care l-a însoţit, descoperim gravitatea situaţiei create prin arestarea apostolului Pavel, măsura înverşunării evreilor, teama care stăpânea inima căpitanului, dar şi grija cu care Dumnezeu îi apără şi îi ocroteşte pe cei ce şi-au încredinţat viaţa în mâinile Sale.

Prin sutaşul care l-a însoţit pe apostolul Pavel până în Cezareea, căpitanul templului i-a trimis lui Felix o scrisoare prin care i-a descris evenimentele petrecute, cauza arestării lui Pavel şi constatările sale privitoare la vinovăţia celui arestat (Fapte 23:26-30). Pentru că în practica romanilor cel învinuit era judecat după felul în care reuşea să se apere în faţa acuzatorilor săi, guvernatorul Felix a amânat judecata până ce au ajuns în Cezareea şi acuzatorii lui Pavel (Fapte 33:34-35).

Conţinutul lecţiei:
Urmărind ceea ce s-a petrecut în timpul procesului în care apostolul Pavel a fost judecat de autorităţile civile, descoperim:

 1.     Completul de judecată al apostolului Pavel

Procesul din Cezareea al apostolului Pavel a avut loc în faţa  autorităţilor civile reprezentate de guvernatorul Felix.

Acesta era un sclav eliberat din casa mamei împăratului Claudiu, care, după ce a fost eliberat, a devenit favoritul împăratului şi a primit slujba de guvernator al Iudeii. Ajuns în Iudeea, Felix s-a casătorit cu Drusila, fiica lui Irod Agripa I (Fapte 24:24). Poziţia socială pe care a primit-o, relaţiile pe care le avea cu împăratul  roman, dar şi legăturile de familie pe care le avea cu familia regelui Iudeii, Irod Agripa I, îi confereau lui Felix o autoritate deosebită.  Potrivit dreptului roman, el putea să decidă eliberarea, întemniţarea sau chiar condamnarea la moarte a celor pe care îi judeca. În pofida onorurilor şi oportunităţilor de care beneficia, Felix era un om crud, imoral şi avar.

2.     Acuzatorii apostolului Pavel

Apostolul Pavel a fost acuzat de o delegaţie a Sinedriului, formată din marele preot, un grup de bătrâni ai lui Israel (probabil membri ai Sinedriului) şi un purtător de cuvânt, care cunoştea foarte bine atât legea Vechiului Testament, obiceiurile şi practicile evreilor, cât şi legile şi obiceiurile romane. Faptul că această delegaţie a fost reprezentată la cel mai înalt nivel, însoţită de martori credibili şi de un acuzator versat, ne arată că toţi aceştia au venit pregătiţi ca să câştige procesul (Fapte 24:1-2).

3.     Acuzaţiile aduse împotriva apostolului Pavel

Tertul, purtătorul de cuvânt al acuzatorilor lui Pavel, şi-a început prezentarea capetelor de acuzare, căutând să-l flateze pe Felix. Pentru aceasta el a folosit multe cuvinte linguşitoare, arătând că prin domnia sa, Felix a asigurat pacea, prosperitatea şi progresul Iudeii, fapte recunoscute de toţi, în toată vremea şi în tot locul (Fapte 24.3-4). O practică a acelei vremi era ca înainte de a câştiga un proces să încerci să-l câştigi pe judecător. Numai că aceste adresări linguşitoare nu exprimau realitatea, ci constituiau o cale de manipulare a judecătorului pentru a se obţine un verdict favorabil. Dacă linguşirea are succes deseori în relaţiile interumane, aceasta este condamnată cu mare asprime de către  Dumnezeu (Proverbe 26:28; Psalm 12:1-5; 5:9-10; 36:1-4; Romani 2:17-24).

După acest şiretlic, purtătorul de cuvânt al delegaţiei acuzatorilor a formulat trei capete de acuzare împotriva apostolului Pavel, având o perspectivă personală, politică şi religioasă. Din punct de vedere personal, Tertul l-a desconsiderat pe apostolul Pavel, numindu-l o ciumă pentru întreaga existenţă (Fapte 24:5/a), din perspectivă politică  l-a acuzat de revoltă împotriva autorităţilor romane, numindu-l conducătorul partidei Nazarinenilor (Fapte 24:5/b; 16:20-21; 17:5-9), iar din perspectivă religioasă l-a acuzat că a încercat să profaneze templul (Fapte 21:28-40; 24:6/a). Pentru a da greutate acestor acuzaţii, învinuitorii apostolului Pavel au menţionat numele căpitanului templului (Claudiu Lisias) şi au  arătat că, deşi aveau dreptul să-l judece pe cel întemniţat după legea evreiască, ei doresc să se supună autorităţii romane şi legilor civile, aşteptând  o decizie în acest sens din partea guvernatorului (Fapte 24:6/b-9).

4.    Apărarea apostolului Pavel în faţa acuzaţiilor ce i-au fost aduse

Atunci când i s-a dat voie să vorbească, apostolul Pavel a folosit un mod de adresare politicos, prin care a recunoscut autoritatea şi experienţa dregătorului Felix, fără însă a folosi vorbe măgulitoare (Fapte 24:10; 1 Tesaloniceni 2:1-6). După această scurtă introducere, apostolul Pavel a relatat evenimentele petrecute în conformitate cu realitatea, încadrându-le în timp şi spaţiu (Fapte 24:11). Apoi a demontat acuzaţiile care i-au fost aduse (Fapte 24:12) şi şi-a prezentat nevinovăţia, arătând că declaraţiile pe care le-a făcut pot fi dovedite de martorii care au fost prezenţi la aceste evenimente (Fapte 24:12-13).

Atunci însă când toţi se aşteptau ca el să-şi încheie apărarea, apostolul Pavel şi-a continuat mărturia, prezentându-şi crezul (Fapte 24:14-15), scopul vieţii (Fapte 24:16) şi motivaţia vizitei de la templu (Fapte 24:17). Apoi, în încheierea apărării sale, a arătat cauza conflictului în care a fost implicat (Fapte 24:18), cine ar trebui să-i fie adevăraţii acuzatori (Fapte 24:19) şi a cerut ca acuzaţiile ce îi sunt aduse să fie dovedite (Fapte 24:20-21).

5.    Decizia completului de judeactă în cazul apostolului Pavel

După ce guvernatorul Felix a audiat cele două părţi, a amânat pronunţarea sentinţei (Fapte 24:22) şi a cerut sutaşului să-l păzească pe Pavel într-un regim de întemniţare mai permisivă (Fapte 24:23). După acest interogatoriu desfăşurat într-un cadru public, Felix, înpreună cu soţia sa Drusila, a mai avut o întâlnire cu apostolul Pavel, într-un cadru privat (Fapte 24:24-26). În timpul acestei întâlniri în care apostolul Pavel a vorbit despre neprihănire, înfrînare şi judecata viitoare, fiind pus faţă în faţă cu faptele sale, Felix a fost cercetat de Dumnezeu şi a început să tremure (Fapte 24:25). Cu toate acestea,  în loc să ia o hotărâre pentru Dumnezeu, el a amânat această decizie, anunţându-l pe Pavel că îl va chema pentru o întâlnire viitoare. Acestă nehotărâre a guvernatorului Felix descoperă  cât de mare este pierderea celor ce amână. Deşi a ştiut adevărul (Fapte 24:22) şi a fost confruntat cu adevărul (Fapte 24:25), Felix  nu s-a bucurat de binecuvântările pe care i le putea oferi Dumnezeu, fiindcă a amânat decizia de a urma adevărul (Fapte 24:25; 2 Corinteni 6:2). Felix a fost împiedicat în luarea acestei decizii nu numai de nehotărâre şi de amânare, ci şi de dorinţa sa după câştig (Fapte 24:26).

Întrebări pentru discuţii:

1. De ce a ajuns apostolul Pavel să fie judecat în Cezareea ?
2. Cine a fost judecătorul apostolului Pavel în timpul procesului din Cezareea ?
3. Cine au fost acuzatorii apostolului Pavel în timpul acestui proces?
4. Ce şiretlic au folosit acuzatorii lui Pavel pentru a-l câştiga pe judecător de partea lor ?
5. Care au fost acuzaţiile ce i-au fost aduse apostolului Pavel ?
6. Cum a răspuns apostolul Pavel acestor acuzaţii ?
7. Ce l-a împiedicat pe Felix să pronunţe sentinţa în cazul lui Pavel şi să ia o decizie pentru a-L urma pe Domnul Isus ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *