Mărturia în faţa auorităţilor religioase

Fapte 22:30-23-23:11 (Mat.10:18-20)

Scopul lecţiei:  Să descoperim cauza pentru care apostolul Pavel a ajuns în faţa Sinedriului, mărturia pe care el a depus-o în faţa acestor autorităţi religioase şi care au fost urmările acestei întâlniri.

Contextul lecţiei:   Fiindcă cuvântarea pe care apostolul Pavel a ţinut-o pe treptele templului a creat o nouă revoltă a iudeilor, căpitanul gărzii de la templu a poruncit ca apostolul Pavel să fie dus în cetăţuie unde să-şi continue ancheta. Aflând însă că Pavel este cetăţean roman, căpitanul s-a temut fiindcă arestase un roman fără ca acesta să fi fost judecat şi a poruncit ca Pavel să nu mai fie constrâns prin bătaie ca să-şi mărturiseasca vina.  De aceea, ca să descopere ce a cauzat o aşa revoltă şi să stabilească vina celui întemniţat într-un cadru legal, căpitanul templului a convocat o întîlnire a Sinedriului în faţa căruia l-a prezentat pe apostolul Pvel.

Sinedriul era numele atribuit tribunalului suprem al evreilor, fiind format din 70 de bătâni (preoţi şi cărturari), după exemplul bătrânilor care l-au însoţit pe Moise pe muntele Sinai (Num.11:16-24). Această autoritate religioasă care era prezidată de Marele Preot, a hotărât moartea Domnului Isus (Mat.26:57-68) şi a interzis lui  Petru şi lui Ioan să predice despre învierea Domnului (Fapte.4:1-22). Sinedriul era o autoritate religioasă de temut, fiindcă în timpul dominaţiei Romane i s-a conferit puteri sporite, având libertatea să hotărască nu numai asupra litigiilor religioase, ci chiar şi asupra unor drepturi civile.  Pentru multe dintre cazurile în care Sinedriul s-a pronunţat, autoritatea civilă Romană nu mai cerceta cauza, ci emitea verdictul în confornitate cu decizia Sinedriului.

Conţinutul lecţiei: Urmărind ceea ce s-a întâmplat  în timpul în care apostolul Pavel a fost prezentat ca prizioner în faţa Sinedriului, descoperim:

1.    Cauza pentru care apostolul Pavel a fost adus în faţa Sinedriului

Apostolul Pavel a fost adus în faţa Sinedriului pentru a i se stabili vinovăţia într-un context legal.  Căpitanul templului fiind conştient că a arestat şi a bătut un cetăţean roman fără ca acesta să fi fost judecat, a căutat să-şi îndrepte vina, ca să poată prezenta superiorilor săi un raport clar şi fără reproş (Fapte.23:25-30). De aceea, pentru a nu fi învinuit în vre-un fel, atunci când  Pavel a fost adus în faţa Sinedriului, căpitanul a poruncit ca Pavel să fie deslegat (Fapte.22:22-30).

2.    Mărturia pe care apostolul Pavel a depus-o în faţa Sinedriului

Deşi în acea vreme un întemniţat nu avea voie să privească spre judecătorii săi, apostolul Pavel şi-a început mărturia depusă în faţa Sinedriului privind ţintă spre cei ce urmau să rostească o sentinţă împotriva lui.  Faptul acesta dovedeşte că Pavel era liber în Hristos şi nu purta povara vinovăţiei. De aceea, după o adresaţie politicoasă care a identificat descendenţa sa idaică, apostolul a făcut o frumoasă declaraţie publică prin care şi-a prezentat nevinovăţia (Fapte.23:1). Atunci însă când a mărturisit că a trăit în toată curăţia, el a luat ca mărturie cugetul său şi Numele lui Dumnezeu.  Având ca mărturie cele două autorităţi : cugetul său şi Dumnezeu, apostolul Pavel a fost gata să declare că este nevinovat.  Acest fapt ne arată că înainte de a fi judecat de o autoritate civilă sau religioasă, apostolul Pavel avea alţi judecători mai autorizaţi în faţa cărora a trebuit să se păstreze curat. A trăi având un cuget curat şi o conştiinţă liberă a fost un subiect favorit al apostolului Pavel. Despre acest fapt el a vorbit de două ori în cuvântările sale (Fapte 23:1; 24:16) şi de 21 de ori în epistolele pe care el le-a scris (Rom.2:15;1Tim.3:9;1 Cor.8:7;Evrei  10:22;1Tim.4:2; 2Cor.4:6).

La auzul acestei mărturisiri, Anania (Marele Preot), a potruncit ca apostolul Pavel să fie lovit peste gură. Ca răspuns al acestui fapt, apostolul a folosit o adresaţie foarte dură, demascând făţărnicia celor ce pretindeau că apără legea, dar acţionau împotriva legii (Fapte. 23:2-3). Apostolul Pavel n-a greşit atunci când a luat acestă atitudine fermă faţă de păcat, fiindcă n-a ştiut că cel ce poruncise ca să fie lovit este Marele preot (Fapte.23:5), apoi şi Domnul Isus a folosit aceeaşi adresaţie (Mat.23:27), iar atunci când a înţeles că cel ce poruncise să fie bătut este Marele preot, apostolul Pavel a citat un verset al vechiului testament care descrie atitudinea pe care orice israelit trebuie să o aibă faţă de mai marii norodului (Ex.22:28;Fapte.23:5).

Înţelegând că cei din Sinedriu se poticnesc nu în faptele sale, ci în învăţătura sa, apostolul Pavel a ridicat un subiect teologic care a divizat adunarea. Acest subiect cuprindea învăţătura pe care el a propovăduit-o cu privire la nădejdea învierii, cu o referire directă la învierea Domnului Isus (Fapte. 23:6;24:21;26:6-8;28:20).

3.    Urmările mărturiei pe care apostolul Pavel a depus-o în faţa Sinedriului

Zarva care s-a creat în Sinedriu după declaraţia făcută ae apostolul Pavel cu privire la nădejdea învierii, a împiedicat rostirea unei sentinţe şi a creat pentru apostolul Pavel noi oportunităţi pentru a vesti evanghelia înaintea oamenilor de rând (a iudeilor) şi a celor înălţaţi în dregătorii (guvernatori şi împăraţi), pregătindu-i astfel calea pentru a ajunge la Roma. Deşi în timpul anchetei din faţa Sinedriului nu ni se spune că biserica din Ierusalim s-ar fi rugat pentru apostolul Pavel, aşa cum au făcut-o pentru apostolul Petru, Dumnezeu însuşi s-a arătat lui Pavel adresându-i o încurajare şi descoperindu-i slujirile viitoare (Fapte.23:11).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce a fost adus apostolul Pavel în faţa Sinedriului ?
2.    În ce calitate a fost  prezentat apostolul Pavel Sinedriului ?
3.    De ce Sinedriul era o autoritate religioasă de temut ?
4.    Ce mărturie a depus apostolul Pavel înaintea Sinedriului ?
5.    La ce judecători a făcut referinţă apostolul Pavel atunci când a declarat că a trăit în toată curăţia ?
6.    A greşit apostolul  Pavel atunci când l-a numit „perete văruit” pe cel ce poruncise ca apostolul să fie lovit peste gură din pricina declaraţiilor făcute ?
7.    Care au fost urmările mărturiei pe care apostolul Pavel a depus-o în faţa Sinedriului ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *