Marţi – Legea lui Dumnezeu şi facerea de bine

5. Citeşte Romani 7,7-12. Ce subliniază Pavel aici în legătură cu Legea? De
ce accentuează el că Legea este bună?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Problema pe care mulţi o au cu Legea lui Dumnezeu este o înţelegere
greşită a rolului ei în cadrul Planului de Mântuire. Când mergem la medic
cu o anumită suferinţă, înainte de a putea primi tratamentul, trebuie să ni
se pună un diagnostic. Dificultatea apare atunci când oamenii confundă
diagnosticul cu tratamentul. Legea lui Dumnezeu nu ne serveşte doar ca
standard de vieţuire, ci are şi un rol de stabilire a diagnosticului în procesul
mântuirii. Pavel declară simplu că fără Lege nu ar fi cunoscut ce
este păcatul. Aşadar, Legea ne pune tuturor diagnosticul de păcătoşi. Fără
acest diagnostic, nu avem un prea mare imbold să venim la Isus pentru a
primi vindecare.
În cadrul Planului de Mântuire, Legea lui Dumnezeu este indispensabilă,
deoarece fără Lege nu există păcat, iar fără păcat, nu avem nevoie de un
Mântuitor.
6. În Psalmi 40,8, David scrie: „Vreau [îmi face plăcere] să fac voia Ta,
Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (traducere din
KJV). Şi atunci, de ce unii oameni cred că păzirea Legii este o povară?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Uneori, noi privim Legea ca pe o interdicţie – „Să nu…”. Şi, într-un fel,
este adevărat. Şi totuşi sunt infinit mai multe lucrurile pe care le putem
face, decât cele pe care nu le putem face. Să ne gândim, de asemenea,
la toate avantajele practice ale păzirii Legii. Să ne gândim la aspectele
în care ea îmbunătăţeşte calitatea vieţii noastre aici şi acum. Oare nu ar
trebui să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu suficient de mult, încât
să fim convinşi că, dacă El interzice ceva, atunci lucrul acela nu poate fi
bun pentru noi?
Ţie ţi se pare că păzirea Legii este o povară? Dacă da, de ce? Dacă Biblia
spune că păzirea Legii este o plăcere, unde anume greşim, dacă ni se pare o
povară?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *