Mânuie sabia Duhului

(foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu)
Fapte 6:7-15 (Evrei 4:12)

Scopul lecţiei: Să înţelegem ce reprezintă sabia Duhului  şi cum putem câştiga biruinţa în lupta spirituală urmând exemplul celor ce au mânuit Cuvântul.

Contextul lecţiei: Ultima piesă din armura spirituală pe care o menţionează apostolul Pavel este „ sabia Duhului”(Ef. 6:17). Dacă armele spirituale studiate până în prezent sunt cu preponderenţă arme spirituale de apărare, prin care putem respinge sau opri atacurile diavolului, sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, este o armă spirituală ce poate fi folosită atât pentru apărare cât şi pentru atac.

Pentru a înţelege ce înseamnă această armă spirituală trebuie să luăm în considerare faptul că atunci când vorbeşte despre sabie, apostolul Pavel foloseşte termenul grecesc „makhaira” ce descrie o sabie scurtă cu două tăişuri, folosită de soldaţii romani în lupta corp la corp. Iar atunci când prezintă identitatea acestei arme şi arată  că aceasta este Cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel  nu foloseşte termenul „logos”, care identifică „Cuvântul scris” (Ioan 1:1-5, 14; 1 Pet. 1:23; Luca 8:11; Fil. 2:16; Evrei 4:12; 2 Tim. 2:15), ci termenul „rhema” ce reprezintă „Cuvântul propovăduit”, vestit prin cuvinte şi aplicat în contextul vieţii (Mat. 4:4; Ioan 6:63; 2 Cor. 13:1; Rom. 10:17; Ioan 15:17).

În acelaşi timp, apostolul Pavel arată că sabia este a Duhului. Prin această declaraţie înţelegem că sabia nu este de natură fizică, ci spirituală (2 Cor.10:4;Ef.5:19;6:12). De aceea, în lupta la care suntem chemaţi nu trebuie să luptăm folosind armele firii (Mat. 26:51-52; Ioan 18:10-11), ci armele spirituale pe care ni le dă Dumnezeu (Isaia 59:12-21; Ef. 6:13). Această declaraţie subliniază însă şi modul cum am primit Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost adus prin lucrarea Duhului. Sabia nu este a noastră şi nici de obârşie umană, ci ne este dată de Duhul (2 Tim 3:16; 2 Pet. 1:19-21).

Pe lângă natura acestei armături şi descoperirea modului în care ne-a fost transmis Cuvântul lui Dumnezeu , declaraţia „sabia Duhului” ne arată şi modul în care trebuie să mânuim Cuvântul, proclamându-l în autoritatea şi puterea Duhului Sfânt ( 1 Cor. 2:4-5; Rom.15:14-21; 1 Tes. 1:5).

Acest Cuvânt este plin de putere (Luca.1:34-37) ce ne-a  fost confirmată prin actul creaţiei ( Evrei 11:3;1:3) lucrarea Domnului Isus (Mat 8:8;23-27;Mc.5:6-8), biruinţa  în lupta împotriva  ispitelor diavolului (Mat.4:1-11) şi slujirea şi lucrarea apostolilor (fapte 2:37-41;Evrei 4:12).

Conţinutul lecţiei:
Pasajul lecţiei biblice de astăzi ne arată modul în care Ştefan, unul dintre cei şapte diaconi ai bisericii din Ierusalim, a folosit sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Deşi i s-au încredinţat lucrări administrative ( Fapte 6:1-6), Ştefan a fost şi un bun mânuitor al Cuvântului lui Dumnezeu, ajungând un mare apologet şi primul martir al Bisericii. Urmărind exemplul lui Ştefan descoperim că:


1.    Cel ce mânuie sabia Duhului proclamă Cuvântul (Fapte 6:7-8)

Primii creştini ne sunt un model privind modul în care trebuie să proclamăm Cuvântul.  Dacă la început cei ce au propovăduit Cuvîntul au fost apostolii (Fapte 2:7-11; 14-36;4:33), imediat după aceea s-au adăugat la numărul apostolilor pentru vestirea Cuvântului şi unii dintre diaconi (Fapte 6:7-15; 8:5-8) iar mai apoi membrii de rând care se împrăştiaseră datorită prigoanei (Fapte 11:19), la numărul acestora Dumnezeu adăugând şi pe cel mai înverşunat împotrivitor (Fapte 9:22; 27-29).

Indiferent de slujbele care le-au fost încredinţate, primii creştini au simţit o mare responsabilitate faţă de Cuvânt, datorită poruncii pe care au primit-o din partea Domnului Isus (Mat. 28:19-20; Marcu 16:15-16; Luca 24:45-49), a experienţei pe care au trăit-o (Fapte 4:19-20) şi a nevoilor mulţimii care îi asculta (Fapte 2:12-21). Cuvântul propovăduit de ei a adus multă roadă (Fapte 2:41; 5:14-16; 6:7), fiind câştigaţi pentru Dumnezeu nu numai oameni de rând, ci şi o mulţime de preoţi (Fapte 6:7).

Atunci când cartea Faptele Apostolilor prezintă modul în care Ştefan a proclamat Cuvântul, ea ne arată că el a predicat nu numai cu vorbe, ci era plin de har, de putere şi întărea mesajul transmis cu minunile pe care Dumnezeu le împlinea prin el în mijlocul norodului (Fapte 6:8).

2.    Cel ce mânuie sabia Duhului apără Cuvântul (Fapte 6:9-14)

Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu nu aduce doar roadă, ci stârneşte şi împotrivire. Cei ce s-au ridicat împotriva mesajului transmis au fost un grup de iudei din diferite sinagogi împărţite după apartenenţă etnică sau orientare teologică (Fapte 6:9).

Este demn de menţionat faptul că mesajul pe care ei îl purtau şi strategiile pe care le foloseau erau cu totul diferite de cele ale celor ce mânuiau Cuvântul. Pentru ei predica era o ceartă de vorbe (Fapte 6:9), iar când n-au mai avut argumente au folosit acuzaţiile mincinoase şi învinuirile calomnioase (Fapte 6:11-14). Când n-au mai putut să asculte predica şi să-şi argumenteze învăţăturile pe care le suţineau, au căutat să scape de predicator (Fapte 7:54-58).

În acest război spiritual Ştefan a fost biruitor fiindcă a ştiut cum să folosească sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Capitolul 7 al cărţii Faptele Apostolilor conţine una dintre cele mai documentate predici apologetice. Cu înţelepciune şi politeţe Ştefan a folosit mărturii din Lege, din istorie şi din experienţele personale pentru a-i înfrunta pe împotrivitori. El n-a făcut niciun compromis faţă de adevăr şi a lăsat Cuvântul „să taie” şi să-şi împlinească lucrarea sub autoritatea Duhului Sfânt (Fapte 7:54).

3.    Cel ce mânuie sabia Duhului trăieşte Cuvântul  (Fapte 6:15)

Ştefan a avut putere în mânuirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru că ceea ce a spus altora a trăit el mai întâi (Fapte 6:15). Greutatea mesajului său n-a stat în puterea vocii ci în măsura înţelepciunii, puterea argumentelor şi mărturia vieţii (Fapte 6:10; 7:55-60).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce este sabia Duhului o armă spirituală deosebită faţă de celelalte menţionate de apostolul Pavel?
2.    Ce înţelegem prin expresia „sabia Duhului”?
3.    Ce ne ajută să credem că „sabia Duhului” este o armă spirituală puternică?
4.    De ce folosesc creştinii zilelor noastre această armă spirituală atât de puţin?
5.    Ce lucruri l-au ajutat pe Ştefan să fie un bun mânuitor al Cuvântului?
6.    Atunci când Ştefan a trebuit să plătească cu preţul vieţii pentru mesajul pe care l-a propovăduit a fost un biruitor sau un învins?
7.    Ce lucruri ar trebui să schimbi în viaţa ta pentru a ajunge un bun mânuitor al Cuvântului lui Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *